Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Poddziałanie 1.6.2 dotacje dla innowacyjnych MŚP dla województwa Kujawsko-Pomorskiego

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Poddziałanie 1.6.2 dotacje dla innowacyjnych MŚP dla województwa Kujawsko-Pomorskiego Drukuj
Wpisał: Agnieszka Szewczyk   
19.07.2016
Szanowni Państwo,

 

Jesteśmy zespołem ekspertów oferujących kompleksową współpracę związaną z pozyskiwaniem DOTACJI oraz wsparciem EKSPORTU w nowej perspektywie 2014-2020.

 

W związku z uzyskanymi przez nas informacjami, odnośnie ogłoszenia konkursów dotyczących wsparcia rozwoju firm, istnieje możliwość skorzystania z dotacji w ramach działania:

 

1.      Działanie 1.6.2. dotacje dla innowacyjnych MŚP dla województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zapraszamy Państwa do przygotowania się do konkursów poniżej znajdują się szczegółowe informacje.

 

Stanowimy kompleksowe wsparcie dla naszych Klientów na każdym etapie, od momentu przygotowania dokumentacji, przez złożenie projektu aplikacyjnego i etapy oceny formalnej i merytorycznej, włącznie z rozliczeniem projektu.

 

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat programu

 

Poddziałanie 1.6.2 dotacje dla innowacyjnych MŚP dla województwa Kujawsko-Pomorskiego

Termin naboru

ogłoszenie o naborze - II połowa lipca 2016 r.

rozpoczęcie naboru:  19.09.2016 r.

zakończenie naboru: 30.09.2016 r.

Maksymalna wysokość dofinansowania

Maksymalna wysokość dofinansowania wydatków w projekcie:

1.     dla projektów, które nie są objęte zakresem pomocy publicznej, wynosi 85%

2.     dla projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwymi programami pomocowymi m.in.: regionalna pomoc inwestycyjna: mikro, małe przedsiębiorstwa 55% średnie przedsiębiorstwa 45%.

Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne: MŚP do 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Zakup nieruchomości niezabudowanej/zabudowanej nie będzie kosztem kwalifikowanym.

Typy projektów

1. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów lub usług na rynek.
2. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług.

 

 

Kategorie wydatków

Zakup nieruchomości oraz rozbudowa, zakup środków trwałych, gruntów, urządzeń, maszyn, wartości niematerialnych oraz prawnych

 

 

 

 

 

 

 

Beneficjenci

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

 

 

 

 

 

 

 

Na dofinansowanie mogą liczyć następujące projekty:
1. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek nowych lub znacznie ulepszonych produktów.
2. Inwestycje w środki trwałe a także wartości niematerialne i prawne związane z rozszerzeniem działalności przedsiębiorstwa w wyniku wprowadzenia na rynek nowych lub znacznie ulepszonych produktów.
3. Inwestycje w środki trwałe a także wartości niematerialne i prawne dotyczące zasadniczej   zmiany istniejących procesów produkcyjnych.

 

 

 

Jeśli powyższe informacje zainteresowały Państwa i chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu i wypełnienia BEZPŁATNEJ ankiety.

Link do ankiety

 

Aby zapewnić Państwu kompleksowość obsługi Kancelaria Argo Navi świadczy również doradztwo prawne, czuwając nad poprawnością i zabezpieczeniem wszystkich procesów.

 

Z góry dziękujemy za odpowiedź i zapraszamy do konsultacji.

  

Pozdrawiamy,

 

Zespół Argo Navi

 


( tel.: +48 34 34 70 128
7 fax: +48 34 34 70 166

( mobile: +48 609 057 680

( mobile: +48 605 052 274
e-mail: dotacje@argonavi.pl  

Argo Navi Dotacje i Eksport
ul. Al. NMP 24 lokal 14 i 17
42-202 Częstochowa 

Poland
www.argonavi.pl  

 

Dotacje - Export Consulting - Prawo
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!