Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Poddziałanie 1.6.2 dotacje dla innowacyjnych MŚP dla województwa Kujawsko-Pomorskiego

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Poddziałanie 1.6.2 dotacje dla innowacyjnych MŚP dla województwa Kujawsko-Pomorskiego Drukuj
Wpisał: Agnieszka Szewczyk   
19.07.2016
Szanowni Państwo,

 

Jesteśmy zespołem ekspertów oferujących kompleksową współpracę związaną z pozyskiwaniem DOTACJI oraz wsparciem EKSPORTU w nowej perspektywie 2014-2020.

 

W związku z uzyskanymi przez nas informacjami, odnośnie ogłoszenia konkursów dotyczących wsparcia rozwoju firm, istnieje możliwość skorzystania z dotacji w ramach działania:

 

1.      Działanie 1.6.2. dotacje dla innowacyjnych MŚP dla województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zapraszamy Państwa do przygotowania się do konkursów poniżej znajdują się szczegółowe informacje.

 

Stanowimy kompleksowe wsparcie dla naszych Klientów na każdym etapie, od momentu przygotowania dokumentacji, przez złożenie projektu aplikacyjnego i etapy oceny formalnej i merytorycznej, włącznie z rozliczeniem projektu.

 

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat programu

 

Poddziałanie 1.6.2 dotacje dla innowacyjnych MŚP dla województwa Kujawsko-Pomorskiego

Termin naboru

ogłoszenie o naborze - II połowa lipca 2016 r.

rozpoczęcie naboru:  19.09.2016 r.

zakończenie naboru: 30.09.2016 r.

Maksymalna wysokość dofinansowania

Maksymalna wysokość dofinansowania wydatków w projekcie:

1.     dla projektów, które nie są objęte zakresem pomocy publicznej, wynosi 85%

2.     dla projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwymi programami pomocowymi m.in.: regionalna pomoc inwestycyjna: mikro, małe przedsiębiorstwa 55% średnie przedsiębiorstwa 45%.

Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne: MŚP do 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Zakup nieruchomości niezabudowanej/zabudowanej nie będzie kosztem kwalifikowanym.

Typy projektów

1. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów lub usług na rynek.
2. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług.

 

 

Kategorie wydatków

Zakup nieruchomości oraz rozbudowa, zakup środków trwałych, gruntów, urządzeń, maszyn, wartości niematerialnych oraz prawnych

 

 

 

 

 

 

 

Beneficjenci

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

 

 

 

 

 

 

 

Na dofinansowanie mogą liczyć następujące projekty:
1. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek nowych lub znacznie ulepszonych produktów.
2. Inwestycje w środki trwałe a także wartości niematerialne i prawne związane z rozszerzeniem działalności przedsiębiorstwa w wyniku wprowadzenia na rynek nowych lub znacznie ulepszonych produktów.
3. Inwestycje w środki trwałe a także wartości niematerialne i prawne dotyczące zasadniczej   zmiany istniejących procesów produkcyjnych.

 

 

 

Jeśli powyższe informacje zainteresowały Państwa i chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu i wypełnienia BEZPŁATNEJ ankiety.

Link do ankiety

 

Aby zapewnić Państwu kompleksowość obsługi Kancelaria Argo Navi świadczy również doradztwo prawne, czuwając nad poprawnością i zabezpieczeniem wszystkich procesów.

 

Z góry dziękujemy za odpowiedź i zapraszamy do konsultacji.

  

Pozdrawiamy,

 

Zespół Argo Navi

 


( tel.: +48 34 34 70 128
7 fax: +48 34 34 70 166

( mobile: +48 609 057 680

( mobile: +48 605 052 274
e-mail: dotacje@argonavi.pl  

Argo Navi Dotacje i Eksport
ul. Al. NMP 24 lokal 14 i 17
42-202 Częstochowa 

Poland
www.argonavi.pl  

 

Dotacje - Export Consulting - Prawo
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!