Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Drukuj
Wpisał: Karolina Izbrandt   
21.07.2016

W związku z podjęciem uchwały Rady Miejskiej Nr XV/123/16 z dn. 29 czerwca 2016 r. od dnia 22 lipca 2016 r. na terenie gminy Kowalewo Pomorskie zacznie obowiązywać nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, popularnie zwanej „deklaracją śmieciową". Formularz deklaracji jest uniwersalny i składany będzie zarówno przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Wprowadzenie nowego wzoru wynika z konieczności dostosowania przepisów prawa lokalnego do zapisów zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nie oznacza to jednak, że do złożenia nowej deklaracji zobowiązani będą wszyscy płatnicy. Deklarację - jak do tej pory - zobowiązani są złożyć ci właściciele, w sytuacji których zaszły zmiany dotyczące ponoszenia opłaty śmieciowej.

Deklaracją muszą więc złożyć osoby, u których:

  • powstał lub ustał obowiązek wnoszenia opłaty (wyprowadzka, nowe mieszkanie),

  • zmieniła się wysokość opłaty (zmiana liczby mieszkańców, zmiana sposobu zbierania śmieci itp.),

  • zmieniły się dane identyfikacyjne i składają dokument z informacją o zmianie tych danych.

Pozostałe osoby nie muszą składać nowego dokumentu i uiszczają opłatę śmieciową w oparciu o złożoną wcześniej deklarację.

Aktualny wzór deklaracji do pobrania [TUTAJ]

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!