Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Drukuj
Wpisał: Karolina Izbrandt   
21.07.2016

W związku z podjęciem uchwały Rady Miejskiej Nr XV/123/16 z dn. 29 czerwca 2016 r. od dnia 22 lipca 2016 r. na terenie gminy Kowalewo Pomorskie zacznie obowiązywać nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, popularnie zwanej „deklaracją śmieciową". Formularz deklaracji jest uniwersalny i składany będzie zarówno przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Wprowadzenie nowego wzoru wynika z konieczności dostosowania przepisów prawa lokalnego do zapisów zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nie oznacza to jednak, że do złożenia nowej deklaracji zobowiązani będą wszyscy płatnicy. Deklarację - jak do tej pory - zobowiązani są złożyć ci właściciele, w sytuacji których zaszły zmiany dotyczące ponoszenia opłaty śmieciowej.

Deklaracją muszą więc złożyć osoby, u których:

  • powstał lub ustał obowiązek wnoszenia opłaty (wyprowadzka, nowe mieszkanie),

  • zmieniła się wysokość opłaty (zmiana liczby mieszkańców, zmiana sposobu zbierania śmieci itp.),

  • zmieniły się dane identyfikacyjne i składają dokument z informacją o zmianie tych danych.

Pozostałe osoby nie muszą składać nowego dokumentu i uiszczają opłatę śmieciową w oparciu o złożoną wcześniej deklarację.

Aktualny wzór deklaracji do pobrania [TUTAJ]

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!