Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Pogoda sprzyja inwestycjom drogowym

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Pogoda sprzyja inwestycjom drogowym Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
28.07.2016

p1030164.jpgKiedy wielu odpoczywa na zasłużonych urlopach ciesząc się lipcowym słońcem, na placach budowy robota wre. Na drogach gminnych w Kowalewie Pomorskim uwijają się cztery firmy wyłonione w przetargach.

Nową, asfaltową nawierzchnię zyskają trzy drogi gminne w obszarze wiejskim oraz jedna droga powiatowa. Na półmetku są również prace utwardzające kostką polbrukową cztery ulice miejskie.

Droga Pluskowęsy Parcele o długości 1,023km. wykonana będzie przez firmę AGA Mariusz Wilczyński Toruń za kwotę 373tys.zł. Prace są etapowane. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca całość powinien zakończyć do 30 maja 2017r. Samorząd otrzymał na nią dotację z budżetu Województwa Kuj.-Pom. pochodzącą z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej w wys. 105tys.zł.

Droga Bielsk- Gapa- Chełmoniec na odcinku prawie 2,3km. zmodernizowana zostanie do końca IX br. przez Zakład Drogowo-Budowlany S. C. K. Wilczyński & M. Wilczyński z Rogowa. Całkowita wartość robót brutto to prawie 840tys.zł. Samorząd gminy pozyskał dofinansowanie w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wys.  63% wartości inwestycji (500tys.).

Drogę Chełmonie- Szewa na odcinku 2,7km zmodernizuje Przedsiębiorstwo Drogowo- Budowlane z Brodnicy za kwotę prawie 590tys.zł. Prace są etapowane. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca całość powinien zakończyć do 30 maja 2017r.

Do końca września tego roku firma INŻBUD Grudziądz zmodernizuje nawierzchnie ulic miejskich: ul. Narcyzowej, Konwaliowej, Mikołaja z Ryńska i I odcinek drogi dojazdowej do przepompowni wody wzdłuż ul. Odrodzenia (droga wojewódzka). Drogi, oprócz nowej nawierzchni, zyskają również system odpływu wody deszczowej i bezpieczny wyjazd na drogę wojewódzką. Wartość zadania 1mln.720tys.zł. Inwestycja otrzymała 50% dofinansowanie ze środków rządowych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. 

W czasie podpisywania umów z wykonawcami poprosiłem o informowanie z wyprzedzeniem o ewentualnych utrudnieniach komunikacyjnych na remontowanych drogach m.in. zamykaniu wyjazdów z posesji. Proszę również mieszkańców o wyrozumiałość na czas trwania robót. Nie można wykluczyć utrudnień, ale po wykonaniu inwestycji będziemy Cieszyc się zupełnie nową jakością drogi. - informuje Burmistrz Andrzej Grabowski.

Oprócz dróg gminnych z niecierpliwością oczekujemy na rozpoczęcie prac na drodze powiatowej od Chełmonia do ul. Chopina w obrębie miasta. Lada chwila wykonawca ruszy z robotami ziemnymi. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Drogowo- Budowlane z Brodnicy za kwotę prawie 700tys.zł. Starostwo otrzymało na nią dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wys.  63% wartości inwestycji. Pozostałe 37% po połowie pokryje samorząd powiatu i gminy Kowalewo Pomorskie.

 

p1030164.jpg
 p1030171.jpg
 p1030177.jpg
 p1030181.jpg
 p1030186.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!