Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Pogoda sprzyja inwestycjom drogowym

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Pogoda sprzyja inwestycjom drogowym Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
28.07.2016

p1030164.jpgKiedy wielu odpoczywa na zasłużonych urlopach ciesząc się lipcowym słońcem, na placach budowy robota wre. Na drogach gminnych w Kowalewie Pomorskim uwijają się cztery firmy wyłonione w przetargach.

Nową, asfaltową nawierzchnię zyskają trzy drogi gminne w obszarze wiejskim oraz jedna droga powiatowa. Na półmetku są również prace utwardzające kostką polbrukową cztery ulice miejskie.

Droga Pluskowęsy Parcele o długości 1,023km. wykonana będzie przez firmę AGA Mariusz Wilczyński Toruń za kwotę 373tys.zł. Prace są etapowane. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca całość powinien zakończyć do 30 maja 2017r. Samorząd otrzymał na nią dotację z budżetu Województwa Kuj.-Pom. pochodzącą z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej w wys. 105tys.zł.

Droga Bielsk- Gapa- Chełmoniec na odcinku prawie 2,3km. zmodernizowana zostanie do końca IX br. przez Zakład Drogowo-Budowlany S. C. K. Wilczyński & M. Wilczyński z Rogowa. Całkowita wartość robót brutto to prawie 840tys.zł. Samorząd gminy pozyskał dofinansowanie w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wys.  63% wartości inwestycji (500tys.).

Drogę Chełmonie- Szewa na odcinku 2,7km zmodernizuje Przedsiębiorstwo Drogowo- Budowlane z Brodnicy za kwotę prawie 590tys.zł. Prace są etapowane. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca całość powinien zakończyć do 30 maja 2017r.

Do końca września tego roku firma INŻBUD Grudziądz zmodernizuje nawierzchnie ulic miejskich: ul. Narcyzowej, Konwaliowej, Mikołaja z Ryńska i I odcinek drogi dojazdowej do przepompowni wody wzdłuż ul. Odrodzenia (droga wojewódzka). Drogi, oprócz nowej nawierzchni, zyskają również system odpływu wody deszczowej i bezpieczny wyjazd na drogę wojewódzką. Wartość zadania 1mln.720tys.zł. Inwestycja otrzymała 50% dofinansowanie ze środków rządowych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. 

W czasie podpisywania umów z wykonawcami poprosiłem o informowanie z wyprzedzeniem o ewentualnych utrudnieniach komunikacyjnych na remontowanych drogach m.in. zamykaniu wyjazdów z posesji. Proszę również mieszkańców o wyrozumiałość na czas trwania robót. Nie można wykluczyć utrudnień, ale po wykonaniu inwestycji będziemy Cieszyc się zupełnie nową jakością drogi. - informuje Burmistrz Andrzej Grabowski.

Oprócz dróg gminnych z niecierpliwością oczekujemy na rozpoczęcie prac na drodze powiatowej od Chełmonia do ul. Chopina w obrębie miasta. Lada chwila wykonawca ruszy z robotami ziemnymi. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Drogowo- Budowlane z Brodnicy za kwotę prawie 700tys.zł. Starostwo otrzymało na nią dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wys.  63% wartości inwestycji. Pozostałe 37% po połowie pokryje samorząd powiatu i gminy Kowalewo Pomorskie.

 

p1030164.jpg
 p1030171.jpg
 p1030177.jpg
 p1030181.jpg
 p1030186.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!