Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 28.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Dożynki 2016 - Oni nas reprezentują.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Dożynki 2016 - Oni nas reprezentują. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
05.08.2016

p1030127.jpgTradycją polskiego święta plonów czyli popularnych DOŻYNEK jest funkcja Starostów Dożynek, którzy reprezentują środowisko rolników. Od 2005r. w gminie Kowalewo Pomorskie wprowadzono również postać Gospodarzy Dożynek reprezentujących podmioty gospodarcze i ludzi aktywnych zawodowo. Jest to symboliczna konsolidacja terenów wiejskich i miejskich.

W roku 2016 starostami dożynek są przedstawiciele współorganizatora czyli sołectwa Elzanowo: Anna Marcinkowska i Wiesław Kowalski, natomiast gospodarzami dożynek przedstawiciel podmiotów gospodarczych Donata Midura i oświaty Marian Krych.   

Pani Anna Marcinkowska wspólnie z małżonkiem prowadzi 12 ha gospodarstwo rolne. Produkcja roślinna to zboża, zaś zwierzęca to trzoda chlewna. Jednym z celów jest modernizacja budynków oraz zakup nowoczesnego sprzętu rolniczego. Aktywnie udziela się na rzecz wsi. Współpracuje z sołtysem i radą sołecką, wspiera lokalną społeczność oraz dba o estetykę wsi. Cechuje ją zaangażowanie i chęć pomocy w rozwiązywaniu problemów mieszkańców. Dumna mama 2 córek i syna oraz 3 wnuków , z którymi spędza wolny czas.   

Pan Wiesław Kowalski wspólnie z małżonką prowadzi 10 ha  gospodarstwo rolne nastawione na produkcję trzody chlewnej oraz zbóż. Jako członek rady sołeckiej wspiera sołtysa w działaniach na rzecz estetyzacji wsi, rozwoju lokalnej społeczności i poprawie stanu dróg sołeckich. Dumny ojciec 2 synów i córki. Nieliczne wolne chwile spędza kibicując żużlowcom i piłkarzom.  

Pani Donata Midura - wraz z mężem Krzysztofem prowadził od 7 lat własną działalność usługowo- handlową. Z wykształcenia pedagog wspiera rozwój społeczności wsi Piątkowo. Wspólnie z tamtejszymi aktywistkami organizowała spotkania rekreacyjno- integracyjne dla mieszkańców sołectwa oraz wycieczki dla dzieci. Współpracując z sołtysem i radą sołecką inspirowała zmiany mające na celu lepsze życie mieszkańców. Wspierała zadania, dzięki którym sołectwo odniosło sukcesy w konkursach ekologicznych.  Pomimo wielu obowiązków na pierwszym miejscu stawia syna i córkę.

Pan Marian Krych - żonaty, ojciec dwójki dorosłych dzieci i 3 wnucząt. Z wykształcenia nauczyciel wychowania fizycznego ze specjalizacją trener kolarstwa. Posiada 46 letni staż pracy w tym 30 lat jako pedagog. Współzałożyciel w 1972r klubu kolarskiego Kłos Kowalewo Pomorskie, który po latach przekształcił się w Uczniowski Klub Sportowy Sokół Wielkie Rychnowo. Od 8 lat jego prezes. Członek prezydium Kujawsko- Pomorskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Trener sekcji kolarskiej UKS Sokół jak również TKK Pacyfik Toruń. Podopieczni pana Mariana wielokrotnie zdobywali tytuły mistrzów polski i reprezentowali nie tylko gminę Kowalewo Pomorskie, ale cały kraj na zawodach o randze międzynarodowej w tym również na Igrzyskach Olimpijskich. Organizator szeregu wyścigów kolarskich na terenie gminy. Założyciel szkółki kolarskiej przy szkole podstawowej w Wielkim Rychnowie, do której uczęszczają pasjonaci kolarstwa z całej gminy. Jako członek komisji rewizyjnej sołectwa Nowy Dwór ściśle współpracuje z sołtysem i radą sołecką na rzecz swojej małej społeczności.
 p1030127.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!