Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Dożynki 2016 - Oni nas reprezentują.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Dożynki 2016 - Oni nas reprezentują. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
05.08.2016

p1030127.jpgTradycją polskiego święta plonów czyli popularnych DOŻYNEK jest funkcja Starostów Dożynek, którzy reprezentują środowisko rolników. Od 2005r. w gminie Kowalewo Pomorskie wprowadzono również postać Gospodarzy Dożynek reprezentujących podmioty gospodarcze i ludzi aktywnych zawodowo. Jest to symboliczna konsolidacja terenów wiejskich i miejskich.

W roku 2016 starostami dożynek są przedstawiciele współorganizatora czyli sołectwa Elzanowo: Anna Marcinkowska i Wiesław Kowalski, natomiast gospodarzami dożynek przedstawiciel podmiotów gospodarczych Donata Midura i oświaty Marian Krych.   

Pani Anna Marcinkowska wspólnie z małżonkiem prowadzi 12 ha gospodarstwo rolne. Produkcja roślinna to zboża, zaś zwierzęca to trzoda chlewna. Jednym z celów jest modernizacja budynków oraz zakup nowoczesnego sprzętu rolniczego. Aktywnie udziela się na rzecz wsi. Współpracuje z sołtysem i radą sołecką, wspiera lokalną społeczność oraz dba o estetykę wsi. Cechuje ją zaangażowanie i chęć pomocy w rozwiązywaniu problemów mieszkańców. Dumna mama 2 córek i syna oraz 3 wnuków , z którymi spędza wolny czas.   

Pan Wiesław Kowalski wspólnie z małżonką prowadzi 10 ha  gospodarstwo rolne nastawione na produkcję trzody chlewnej oraz zbóż. Jako członek rady sołeckiej wspiera sołtysa w działaniach na rzecz estetyzacji wsi, rozwoju lokalnej społeczności i poprawie stanu dróg sołeckich. Dumny ojciec 2 synów i córki. Nieliczne wolne chwile spędza kibicując żużlowcom i piłkarzom.  

Pani Donata Midura - wraz z mężem Krzysztofem prowadził od 7 lat własną działalność usługowo- handlową. Z wykształcenia pedagog wspiera rozwój społeczności wsi Piątkowo. Wspólnie z tamtejszymi aktywistkami organizowała spotkania rekreacyjno- integracyjne dla mieszkańców sołectwa oraz wycieczki dla dzieci. Współpracując z sołtysem i radą sołecką inspirowała zmiany mające na celu lepsze życie mieszkańców. Wspierała zadania, dzięki którym sołectwo odniosło sukcesy w konkursach ekologicznych.  Pomimo wielu obowiązków na pierwszym miejscu stawia syna i córkę.

Pan Marian Krych - żonaty, ojciec dwójki dorosłych dzieci i 3 wnucząt. Z wykształcenia nauczyciel wychowania fizycznego ze specjalizacją trener kolarstwa. Posiada 46 letni staż pracy w tym 30 lat jako pedagog. Współzałożyciel w 1972r klubu kolarskiego Kłos Kowalewo Pomorskie, który po latach przekształcił się w Uczniowski Klub Sportowy Sokół Wielkie Rychnowo. Od 8 lat jego prezes. Członek prezydium Kujawsko- Pomorskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Trener sekcji kolarskiej UKS Sokół jak również TKK Pacyfik Toruń. Podopieczni pana Mariana wielokrotnie zdobywali tytuły mistrzów polski i reprezentowali nie tylko gminę Kowalewo Pomorskie, ale cały kraj na zawodach o randze międzynarodowej w tym również na Igrzyskach Olimpijskich. Organizator szeregu wyścigów kolarskich na terenie gminy. Założyciel szkółki kolarskiej przy szkole podstawowej w Wielkim Rychnowie, do której uczęszczają pasjonaci kolarstwa z całej gminy. Jako członek komisji rewizyjnej sołectwa Nowy Dwór ściśle współpracuje z sołtysem i radą sołecką na rzecz swojej małej społeczności.
 p1030127.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!