Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2016/2017.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2016/2017. Drukuj
Wpisał: Anna Wiśniewska   
19.09.2016

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, iż osoby pobierające świadczenia rodzinne w celu uzyskania prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017 winny zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plac Wolności 3 w Kowalewie Pomorskim tel. (056)684-11-30 lub (056)684-28-73.

Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje dotyczące kompletu niezbędnych dokumentów dostępne będą od 29 sierpnia 2016r. w siedzibie tut. Ośrodka- Referat Świadczeń Rodzinnych.  
Przyjmowanie wniosków wraz z kompletem dokumentów składanych na okres zasiłkowy 2016/2017 odbywać się będzie od 1 września 2016r.

Realizacja świadczeń rodzinnych przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r.(tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) nastąpi:

  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy tj. od 01.11.2016 do 31.10.2017 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad br. wypłacone zostaną do dnia 30 listopada br.
  • Natomiast w przypadku osób ubiegających się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy tj. od 01.11.2016 do 31.10.2017, które złożą wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 01 października do dnia 30 listopada br., świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad br. wypłacone zostaną do dnia 31 grudnia br.

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2016/2017 rozpocznie się od 1 września 2016 r.

Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje dotyczące kompletu niezbędnych dokumentów do funduszu alimentacyjnego dostępne będą od 29 sierpnia 2016r. w siedzibie tut. Ośrodka.

(zamieszczono: 17.08.2016r.)

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!