Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2016/2017.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2016/2017. Drukuj
Wpisał: Anna Wiśniewska   
19.09.2016

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, iż osoby pobierające świadczenia rodzinne w celu uzyskania prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017 winny zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plac Wolności 3 w Kowalewie Pomorskim tel. (056)684-11-30 lub (056)684-28-73.

Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje dotyczące kompletu niezbędnych dokumentów dostępne będą od 29 sierpnia 2016r. w siedzibie tut. Ośrodka- Referat Świadczeń Rodzinnych.  
Przyjmowanie wniosków wraz z kompletem dokumentów składanych na okres zasiłkowy 2016/2017 odbywać się będzie od 1 września 2016r.

Realizacja świadczeń rodzinnych przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r.(tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) nastąpi:

  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy tj. od 01.11.2016 do 31.10.2017 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad br. wypłacone zostaną do dnia 30 listopada br.
  • Natomiast w przypadku osób ubiegających się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy tj. od 01.11.2016 do 31.10.2017, które złożą wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 01 października do dnia 30 listopada br., świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad br. wypłacone zostaną do dnia 31 grudnia br.

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2016/2017 rozpocznie się od 1 września 2016 r.

Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje dotyczące kompletu niezbędnych dokumentów do funduszu alimentacyjnego dostępne będą od 29 sierpnia 2016r. w siedzibie tut. Ośrodka.

(zamieszczono: 17.08.2016r.)

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!