Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Kolejna innowacja w modernizacji dróg.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Kolejna innowacja w modernizacji dróg. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
19.08.2016
p1030427.jpgSamorząd gminy Kowalewo Pomorskie skutecznie i trwale modernizuje drogi gminne. Kilka lat wcześniej, jako pionierzy w regionie, rozpoczęliśmy układanie destruktu jako zamiennika asfaltu. Pierwsza droga robioną tą metodą - ul. Drzymały , do tej pory pięknie leży.

W tym roku wprowadzamy kolejną innowacyjność w temacie modernizacji trwałej dróg gminnych. Na „pole doświadczalne" wybrano drogę Pluskowęsy -Parcele na odcinku 1km. W nowej technologii, zamiast  warstwy kamienia podłoże utwardzi i ustabilizuje spoiwo chemiczne o nazwie STABIBUD 1. Substancja ta jest autorskim produktem firmy Europol Chemical i dopuszczona do stosowania w budownictwie przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów od 2013r. Posiada atest Narodowego instytutu Zdrowia Publicznego i certyfikat Instytutu Techniki Budowlanej.

W dniu 17 sierpnia br. właściciel firmy Europol Chemical p. Andrzej Rospondek i przedstawiciel firmy, która wygrała przetarg na modernizację tej drogi p. Mariusz Wilczyński zademonstrowali burmistrzowi Andrzejowi Grabowskiemu i radnemu Jarosławowi Lewandowskiemu zasady działania i stosowania spoiwa.

Zasada jest prosta. Warstwa piasku, ziemi i kamienia jest posypywania cementem, wzruszana, polewana spoiwem i mieszana. Po jej walcowaniu ponownie powierzchnia polewana jest spoiwem. Powstaje cementowa płyta. Na sam wierzch układana jest 4cm. warstwa asfaltu.

Jestem otwarty na innowacyjne rozwiązania. Zanim jednak zdecydowałem się na tę metodę utwardzania podłoża, moi pracownicy uczestniczyli w pokazach i zwiedzili kilka dróg powstałych przy wykorzystaniu tego spoiwa. W gminie Kowalewo Pomorskie mamy wiele dróg do utwardzenia i szukamy rozwiązań najlepszych ekonomicznie, ale przede wszystkim najtrwalszych. Obecnie, w tych samych warunkach pogodowych, jednocześnie stosujemy trzy metody utwardzania dróg i wybierzemy na przyszłość tę optymalną czyli najlepszą. Przecież nie budujemy drogi na rok czy pięć lat, ale dla kolejnych pokoleń.- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Przypominamy, że samorząd otrzymał na nią dotację z budżetu Województwa Kuj.-Pom. pochodzącą z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej w wys. 105tys.zł.

p1030418.jpg
 p1030420.jpg
 p1030421.jpg
 p1030423.jpg
 p1030427.jpg
 p1030429.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!