Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Mianowani na mianowanych.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Mianowani na mianowanych. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
23.08.2016

awanse_7.jpgCzterech nauczycieli ze szkół, gdzie organem prowadzącym jest samorząd gminy Kowalewo Pom. zdało egzamin na nauczyciela mianowanego. W dniu 23 sierpnia br. akty na wyższe stopnie zawodowe wręczył im Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski w towarzystwie dyrektorów ich szkół. Akty odebrali i publicznie ślubowanie złożyli:

- Dorota Witkowska - pedagog w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II

- Katarzyna Klugier - nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim.

- Małgorzata Piórkowska- nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim,

- Dawid Marski - nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Pluskowęsach,

Składając gratulacje i życzenia Burmistrz Miasta podziękował za dobrą współpracę z organem prowadzącym, angażowanie się w projekty wychodzące poza ramy programu nauczania i promowanie gminy na zewnątrz. Zachęcał do zdobywania nowych umiejętności i specjalizacji.

 

awanse.jpg
 awanse_1.jpg
 awanse_4.jpg
 awanse_7.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!