Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Operatywne Publiczne Gimnazjum.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Operatywne Publiczne Gimnazjum. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
24.08.2016

monety.jpgKiedy uczniowie i nauczyciele odpoczywają w wakacje od zajęć szkolnych mury Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim cały czas rozbrzmiewają śmiechem i gwarem. Dyrekcja, pracownicy administracyjni i gospodarczy nie mają wakacji, gdyż zależy im, aby szkoła generowała dochody, które za zgodą organu prowadzącego w 100% przeznaczane są na potrzeby szkoły.

Przez 6 tygodni mieścił się tu obóz pasjonatów rowerów BMX, przez 10 dni gościli tu szachiści, później piłkarze z golubskiego klubu na półkoloniach a na koniec wakacji przez 16 dni odbywały się tu dwa obozy piłki ręcznej.

Dochód Publicznego Gimnazjum za mijające wakacje to niebagatelna kwota 56tys.zł. Planowanie jest wykorzystanie go na modernizację szatni szkolnej. Dla pokazania wartości dodanej dla szkoły takiego postępowania warto tu powiedzieć, że w minionych latach szkoła po odjęciu kosztów związanych z funkcjonowaniem obozów (prąd, woda, środki czystości, pracownicy sprzątający) uzyskiwała dochody rzędu 25 tys.zł. Za środki te podniosła standard bezpieczeństwa szkoły (oświetlenie p.poż., kotary dymne), zakupiła kotary do podziału hali sportowej na mniejsze boiska oraz doposażyła sale w nowoczesne pomoce edukacyjne. Dzięki zdobytym środkom powiększono również bazę noclegową szkoły. Zysk za 2015r wystarczył na nową wylewkę na hali sportowej oraz na odmalowanie ścian.

Gimnazjum to placówka, która bardzo skutecznie szuka dodatkowych środków z zewnątrz. Dyrekcja oraz nauczyciele piszą programy na zajęcia edukacyjne oraz udostępniają pomieszczenia innym podmiotom właśnie na obozy, zawody i turnieje. Inne placówki biorą z nich przykład, ale z odrobinę mniejszą skuteczności. O przeznaczeniu tych środków decyduje dyrekcja szkoły. Zawsze akceptowałem ich propozycje, bo są one przemyślane i konkretne- informuje Burmistrz Andrzej Grabowski. - dodatkowo należy wspomnieć o innych korzyściach takich obozów. Przez dwa miesiące przewinie się ok. 500 osób z zewnątrz, które korzystają z naszych sklepów oraz pływalni. Nawiązują się przyjaźnie, a nawet możliwości zarobkowe dla trenerów czy opiekunów.

 

img_4470.jpg
 img_4479.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!