Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH Drukuj
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
24.08.2016
q.png

REALIZACJA „PROGRAMU PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ PNEUMOKOKOWYCH WŚRÓD DZIECI W OPARCIU O SZCZEPIENIA PRZECIWKO PNEUMOKOKOM W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM" ORAZ „KUJAWSKO-POMORSKIEGO PROGRAMU BADAŃ PRZESIEWOWYCH W KIERUNKU TĘTNIAKA AORTY BRZUSZNEJ"


W 2016 r. Gmina Kowalewo Pomorskie wyraziła chęć przystąpienia do „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie Kujawsko-Pomorskim" oraz „Kujawsko-Pomorskiego Programu badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej" poprzez złożenie deklaracji woli przystąpienia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.


INFORMACJA NT. „PROGRAMU PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ PNEUMOKOKOWYCH WŚRÓD DZIECI W OPARCIU O SZCZEPIENIA PRZECIWKO PNEUMOKOKOM W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM"


Koordynator Programu: Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.


Realizator Programu na terenie gminy Kowalewo Pomorskie: NZOZ „Eskulap" w Kowalewie Pomorskim.


Cele Programu:

 • zmniejszenie częstości występowania IChP u dzieci,

 • redukcja hospitalizacji spowodowanych potwierdzonym radiologicznie zapaleniem płuc u dzieci w wieku 2-4 r.ż.,

 • redukcja częstości wizyt ambulatoryjnych oraz zalecanych antybiotykoterapii spowodowanych ostrym zapaleniem ucha środkowego.


Adresaci Programu: dzieci w wieku 24-36 miesiąc życia, które wcześniej nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom.


Nabór do Programu prowadzi Realizator tj. NZOZ „Eskulap" w Kowalewie Pomorskim.


Przedmiot Programu: szczepienie dzieci w wieku 24-36 miesiąc życia przeciwko pneumokokom z użyciem szczepionki koniugowanej 13-walentnej.


Program realizowany jest przez Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego w partnerstwie z samorządami terytorialnymi.

W 2016 r. do Programu przystąpiły 32 samorządy terytorialne z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym m.in. gmina Kowalewo Pomorskie.


Wspieramy realizację projektu, bo zdrowie naszych mieszkańców jest dla nas bardzo ważne. Szczególnie zdrowie dzieci jest mi bliskie, gdyż wyrosną z nich zdrowi obywatele. Mają łatwiejszy start w dorosłe życie, są pewniejsze, odważniejsze, a przede wszystkim szczęśliwsze. Zachęcam rodziców do skorzystania z tego Programu i życzę wszystkim wiele zdrowia - informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

KUJAWSKO-POMORSKI PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH W KIERUNKU TĘTNIAKA AORTY BRZUSZNEJ"


Koordynator Programu: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy (Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii).


Realizator Programu: informacja o realizatorach Programu została zawarta na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu, zakładka „Zdrowie", podzakładka „Programy polityki zdrowotnej" (8 realizatorów na teren Województwa Kujawsko - Pomorskiego)


Cele Programu:

 • zwiększenie wczesnej wykrywalności tętniaka aorty brzusznej,

 • zmniejszenie śmiertelności związanej z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej.

 • zmniejszenie śmiertelności związanej z operacją naprawczą tętniaka aorty brzusznej,

 • zwiększenie wiedzy mieszkańców regionu na temat tętniaka aorty brzusznej
  i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem palenia tytoniu,

 • zwiększenie wiedzy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na temat tętniaka aorty brzusznej, czynników ryzyka, wczesnego wykrywania i leczenia,

 • utworzenie i prowadzenie bazy danych.


Adresaci Programu: mężczyźni w wieku 65-74 lata, palący papierosy, będący mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego.


Przedmiot Programu: badanie USG aorty brzusznej oraz edukacja indywidualna pacjentów.


Program realizowany jest w partnerstwie z samorządami terytorialnymi. Zadaniem powiatów i gmin, które zadeklarowały udział w programie jest prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych. W 2016 r. do Programu przystąpiły 23 samorządy terytorialne z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w tym m.in. gmina Kowalewo Pomorskie.


Więcej informacji na temat w/wym. Programów dostępnych jest na stronie internetowej: http://www.kujawsko-pomorskie.pl/zdrowie/programy-polityki-zdrowotnej/

 

ulotka_pneumokoki-page-001.jpg
 ulotka_pneumokoki-page-002.jpg
 ogoszenie_ttniak_aorty_2016-1.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!