Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

REALIZACJA PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH Drukuj
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
24.08.2016
q.png

REALIZACJA „PROGRAMU PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ PNEUMOKOKOWYCH WŚRÓD DZIECI W OPARCIU O SZCZEPIENIA PRZECIWKO PNEUMOKOKOM W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM" ORAZ „KUJAWSKO-POMORSKIEGO PROGRAMU BADAŃ PRZESIEWOWYCH W KIERUNKU TĘTNIAKA AORTY BRZUSZNEJ"


W 2016 r. Gmina Kowalewo Pomorskie wyraziła chęć przystąpienia do „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie Kujawsko-Pomorskim" oraz „Kujawsko-Pomorskiego Programu badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej" poprzez złożenie deklaracji woli przystąpienia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.


INFORMACJA NT. „PROGRAMU PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ PNEUMOKOKOWYCH WŚRÓD DZIECI W OPARCIU O SZCZEPIENIA PRZECIWKO PNEUMOKOKOM W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM"


Koordynator Programu: Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.


Realizator Programu na terenie gminy Kowalewo Pomorskie: NZOZ „Eskulap" w Kowalewie Pomorskim.


Cele Programu:

 • zmniejszenie częstości występowania IChP u dzieci,

 • redukcja hospitalizacji spowodowanych potwierdzonym radiologicznie zapaleniem płuc u dzieci w wieku 2-4 r.ż.,

 • redukcja częstości wizyt ambulatoryjnych oraz zalecanych antybiotykoterapii spowodowanych ostrym zapaleniem ucha środkowego.


Adresaci Programu: dzieci w wieku 24-36 miesiąc życia, które wcześniej nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom.


Nabór do Programu prowadzi Realizator tj. NZOZ „Eskulap" w Kowalewie Pomorskim.


Przedmiot Programu: szczepienie dzieci w wieku 24-36 miesiąc życia przeciwko pneumokokom z użyciem szczepionki koniugowanej 13-walentnej.


Program realizowany jest przez Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego w partnerstwie z samorządami terytorialnymi.

W 2016 r. do Programu przystąpiły 32 samorządy terytorialne z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym m.in. gmina Kowalewo Pomorskie.


Wspieramy realizację projektu, bo zdrowie naszych mieszkańców jest dla nas bardzo ważne. Szczególnie zdrowie dzieci jest mi bliskie, gdyż wyrosną z nich zdrowi obywatele. Mają łatwiejszy start w dorosłe życie, są pewniejsze, odważniejsze, a przede wszystkim szczęśliwsze. Zachęcam rodziców do skorzystania z tego Programu i życzę wszystkim wiele zdrowia - informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

KUJAWSKO-POMORSKI PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH W KIERUNKU TĘTNIAKA AORTY BRZUSZNEJ"


Koordynator Programu: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy (Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii).


Realizator Programu: informacja o realizatorach Programu została zawarta na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu, zakładka „Zdrowie", podzakładka „Programy polityki zdrowotnej" (8 realizatorów na teren Województwa Kujawsko - Pomorskiego)


Cele Programu:

 • zwiększenie wczesnej wykrywalności tętniaka aorty brzusznej,

 • zmniejszenie śmiertelności związanej z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej.

 • zmniejszenie śmiertelności związanej z operacją naprawczą tętniaka aorty brzusznej,

 • zwiększenie wiedzy mieszkańców regionu na temat tętniaka aorty brzusznej
  i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem palenia tytoniu,

 • zwiększenie wiedzy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na temat tętniaka aorty brzusznej, czynników ryzyka, wczesnego wykrywania i leczenia,

 • utworzenie i prowadzenie bazy danych.


Adresaci Programu: mężczyźni w wieku 65-74 lata, palący papierosy, będący mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego.


Przedmiot Programu: badanie USG aorty brzusznej oraz edukacja indywidualna pacjentów.


Program realizowany jest w partnerstwie z samorządami terytorialnymi. Zadaniem powiatów i gmin, które zadeklarowały udział w programie jest prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych. W 2016 r. do Programu przystąpiły 23 samorządy terytorialne z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w tym m.in. gmina Kowalewo Pomorskie.


Więcej informacji na temat w/wym. Programów dostępnych jest na stronie internetowej: http://www.kujawsko-pomorskie.pl/zdrowie/programy-polityki-zdrowotnej/

 

ulotka_pneumokoki-page-001.jpg
 ulotka_pneumokoki-page-002.jpg
 ogoszenie_ttniak_aorty_2016-1.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!