Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Roboty na drogach w naszej gminie.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Roboty na drogach w naszej gminie. Drukuj
Wpisał: Renata Siwiec   
25.08.2016

3.jpgTak jak zaplanowano na rok 2016, obecnie trwa przebudowa kolejnych dróg gminnych.

Nową nawierzchnie zyskują drogi:

- relacji Chełmoniec-Gapa-Bielsk, na odcinku 2,295 km - wykonawcą jest Zakład Drogowo -Budowlany sp. z o. o. spółka komandytowa z Rogowa,

- relacji Szewa - Chełmonie, na odcinku 1,023 km- wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Drogowo -Budowlane sp. z o. o. z Brodnicy,

- w m. Pluskowęsy, na odcinku 1,023 km- wykonawcą jest Zakład Handlowo-Budowlany „AGA" Mariusz Wilczyński z Torunia.

Prace na drogach z każdym dniem postępują. Niekorzystna aura pogodowa nie wstrzymuje robót i praca dalej wre. Mieszkańcy tych miejscowości na co dzień napotykają na pewne niedogodności związane z poruszaniem się po tych drogach, ale efekt i cel jaki zostanie osiągnięty, poprzez powstanie nowej bitumicznej nawierzchni przysłania wszelkie problemy. Ułatwi to mieszkańcom codzienne życie, a gmina zyska kolejne kilometry asfaltowej nawierzchni. Każda z tych dróg wykonywana jest inną metodą.

Na drodze Chełmoniec-Gapa - Bielsk- na podbudowie z gruzu kruszonego zostanie wykonana nawierzchnia metodą wgłębnego bitumowania wraz z dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami. Droga ta zostanie wykonana w jednym etapie.

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg

Na drodze Szewa - Chełmonie na podbudowie gruzu kruszonego zostanie wykonana nawierzchnia z destruktu asfaltowego wraz z dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysową.

 

4.jpg
 5.jpg
 6.jpg

Innowacyjna jest technologia w jakiej wykonywana jest droga w Pluskowęsach, gdzie podbudowa została wykonana metodą stabilizacji cementem z dodatkiem jonowymiennego stabilizatora chemicznego - na tak wykonanej podbudowie zostanie ułożona nawierzchnia z betonu asfaltowego.

 

7.jpg
 8.jpg
 9.jpg

 

Zgodnie z przyjętymi założeniami przebudowa dróg: relacji Szewa - Chełmonie i w miejscowości Pluskowęsy zostanie wykonana w dwóch etapach. Ostateczny termin zakończenia prac został ustalony na dzień 31.05.2017.

Na budowę dwóch dróg gminnych samorząd gminy otrzymał dofinansowanie. Przebudowa drogi gminnej relacji Chełmoniec-Gapa-Bielsk realizowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014 -2020 w wysokości 500.661,00 zł.

Natomiast na realizację przebudowy drogi gminnej w m. Pluskowęsy Gmina Kowalewo Pomorskie otrzymała dotację z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzącą z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej w wysokości 105.000,00 zł.

Łączny koszt inwestycji wynosi ponad 1 mln 917 tysięcy złotych.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!