Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Roboty na drogach w naszej gminie.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Roboty na drogach w naszej gminie. Drukuj
Wpisał: Renata Siwiec   
25.08.2016

3.jpgTak jak zaplanowano na rok 2016, obecnie trwa przebudowa kolejnych dróg gminnych.

Nową nawierzchnie zyskują drogi:

- relacji Chełmoniec-Gapa-Bielsk, na odcinku 2,295 km - wykonawcą jest Zakład Drogowo -Budowlany sp. z o. o. spółka komandytowa z Rogowa,

- relacji Szewa - Chełmonie, na odcinku 1,023 km- wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Drogowo -Budowlane sp. z o. o. z Brodnicy,

- w m. Pluskowęsy, na odcinku 1,023 km- wykonawcą jest Zakład Handlowo-Budowlany „AGA" Mariusz Wilczyński z Torunia.

Prace na drogach z każdym dniem postępują. Niekorzystna aura pogodowa nie wstrzymuje robót i praca dalej wre. Mieszkańcy tych miejscowości na co dzień napotykają na pewne niedogodności związane z poruszaniem się po tych drogach, ale efekt i cel jaki zostanie osiągnięty, poprzez powstanie nowej bitumicznej nawierzchni przysłania wszelkie problemy. Ułatwi to mieszkańcom codzienne życie, a gmina zyska kolejne kilometry asfaltowej nawierzchni. Każda z tych dróg wykonywana jest inną metodą.

Na drodze Chełmoniec-Gapa - Bielsk- na podbudowie z gruzu kruszonego zostanie wykonana nawierzchnia metodą wgłębnego bitumowania wraz z dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami. Droga ta zostanie wykonana w jednym etapie.

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg

Na drodze Szewa - Chełmonie na podbudowie gruzu kruszonego zostanie wykonana nawierzchnia z destruktu asfaltowego wraz z dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysową.

 

4.jpg
 5.jpg
 6.jpg

Innowacyjna jest technologia w jakiej wykonywana jest droga w Pluskowęsach, gdzie podbudowa została wykonana metodą stabilizacji cementem z dodatkiem jonowymiennego stabilizatora chemicznego - na tak wykonanej podbudowie zostanie ułożona nawierzchnia z betonu asfaltowego.

 

7.jpg
 8.jpg
 9.jpg

 

Zgodnie z przyjętymi założeniami przebudowa dróg: relacji Szewa - Chełmonie i w miejscowości Pluskowęsy zostanie wykonana w dwóch etapach. Ostateczny termin zakończenia prac został ustalony na dzień 31.05.2017.

Na budowę dwóch dróg gminnych samorząd gminy otrzymał dofinansowanie. Przebudowa drogi gminnej relacji Chełmoniec-Gapa-Bielsk realizowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014 -2020 w wysokości 500.661,00 zł.

Natomiast na realizację przebudowy drogi gminnej w m. Pluskowęsy Gmina Kowalewo Pomorskie otrzymała dotację z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzącą z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej w wysokości 105.000,00 zł.

Łączny koszt inwestycji wynosi ponad 1 mln 917 tysięcy złotych.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!