Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Budżety sołeckie na rok 2017

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Budżety sołeckie na rok 2017 Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
30.09.2016
wielka_laka_1.jpgKoniec sierpnia i wrzesień to bardzo pracowity czas w gminie Kowalewo Pomorskie. Mieszkańcy wszystkich 23 sołectw dzielą przyznane im na 2017r. środki oraz podsumowują wydatki poczynione już w tym roku. Gmina Kowalewo Pomorskie już ósmy rok realizuje ustawę o budżecie sołeckim. Prawidłowe wydatkowanie środków to ministerialny bonus w postaci 20% wydatków.
Za 2010 otrzymaliśmy nagrodę w wys. ponad 59tys.zł., za 2011- 62tys, za 2012 - prawie 94tys.zł. za 2013 - prawie 96tys., a za 2014 - 100tys, a za 2015 grozi nam 112tys.zł. Decyzją burmistrza, po konsultacjach z sołtysami i radnymi wszystkie nagrody trafiły do sołectw, m.in. na utrzymanie dróg czy doposażenie i modernizację świetlic wiejskich.

Sprawozdanie za 2015 zostało złożone do ministerstwa finansów. Jest już po pozytywnej weryfikacji. Ufam, że lada chwila otrzymamy odpowiedni bonus. W tym miejscu bardzo gorąco dziękuję sołtysom i mieszkańcom za mobilizację i sprawną realizację budżetów. Nasze sprawozdania finansowe są przyjmowane bez uwag. Oznacza to, że wszystkie uchwały zebrań wiejskich były podjęte i zrealizowane prawidłowo. Nowy fundusz wymaga konkretnego zaplanowania każdego wydatku oraz prowadzenia dodatkowej dokumentacji- podkreśla burmistrz Andrzej Grabowski - Przypomnijmy, że w temacie budżetów sołeckich byliśmy pionierami. Od kilkunastu lat poszczególne sołectwa otrzymywały swoje pieniądze do dyspozycji. Było to 20% odpisu od podatku rolnego płaconego przez rolników z danej wsi. Budżet sołecki to dobra praktyka. Zebrania wiejskie uchwałą budżetową dzielą środki, a sołtys z radą sołecką realizuje uchwałę i składał z niej sprawozdanie. Mieszkańcy mogą decydować o własnych potrzebach i przeznaczać na nie konkretne pieniądze. Biorą odpowiedzialność za swoją małą ojczyznę i angażują się w życie wsi.

Teraz nadszedł czas, aby planować wydatki na rok 2017 i sołectwa obradują. Łączna pula do podziału to kwota prawie 415tys.zł. Sołectwa otrzymały budżety w zależności od liczby mieszkańców. Najmniej liczne sołectwo - Mariany (160 osób) dysponuje kwotą 11.840zł, natomiast największe - Wielkie Rychnowo (750 osób) dzieli ponad 31tys.

Korzystając z okazji na zebraniach mieszkańcy dokonają również przesunięć w środkach budżetowych roku bieżącego, gdyż po pół roku widać gdzie powstały oszczędności (odśnieżanie, ogrzewanie), a na co zabrakło środków (remonty, doposażenie obiektów wiejskich). A przecież, aby otrzymać nagrodę wszystkie środki muszą być wydatkowane zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich. Mieszkańcy będą również wybierać swoich przedstawicieli do Gminnej Spółki Wodnej na kolejną kadencję.

Jako pierwsze swoje zebranie odbyło w dniu 26.08. sołectwo Napole (wieś Borek, Podborek i Napole). Mieszkańcy w budżecie na 2017 w wysokości 16tys.zł. zabezpieczyli środki na utrzymanie dróg gminnych (8tys.) i zabawy integracyjne. Wygospodarowano również wsparcie dla placówek oświatowych (2tys.) oraz dla kolarzy. Poważna kwota - 3tys. przekazana będzie na wsparcie dla strażaków z OSP Pluskowęsy. Sołectwo zdecydowało się przestawić gablotę, aby zawarte w niej informacje były bardziej dostępne. Wieś w Gm. SP. Wodnej reprezentować będą: Jan Jabłoński i Edwin Węglerski.

Zabierając głos Burmistrz Miasta zaapelował o utrzymanie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w odpowiedniej kulturze.

zebranie_napole_26_08_16_01.jpg
zebranie_napole_26_08_16_02.jpg

 

Sołectwo Mariany obradowało 31.08. Jest to jedno z najmniejszych i najmniej licznych sołectw. Ma przez to najmniejszy budżet. Plusem tej wsi jest też najkrótsza sieć dróg gminnych- 3km., gdzie np. inne mają nawet 19km. Jest to również jedyne sołectwo w gminie, które ma wszystkie drogi gminne utwardzone. 

Dzieląc budżet na rok 2017 w wysokości 11.840.zł. zabezpieczono środki na utrzymanie dróg, olej opałowy, zbliżający się jubileusz OSP Mariany oraz na dożynki sołeckie. W nadchodzącym roku samorząd planuje prace modernizacyjne w świetlicy wiejskiej. Obiekt zyska funkcjonalnie i wizualnie. Sołectwo w spółce wodnej reprezentować będzie Tomasz Wójec i Zbigniew Piróg.

Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski poinformował o planach modernizacyjnych na drogach powiatowych, natomiast dzielnicowy Przemysław Siwiec przestrzegał przed podpisywaniem umów na usługi lub dostawy od nieznanych przedstawicieli. Jest to poważna plaga, szczególnie wśród osób starszych..

mariany.jpg
 mariany_1.jpg
 mariany_2.jpg

 

31.08. we wsi Srebrniki, sołtys Jerzy Behrendt i mieszkańcy sprawnie podzielili kwotę 16378zł. Największą kwotę przekazano na modernizacja i utrzymanie dróg ok. 12tys.  Zagwarantowano środki na funkcjonowanie świetlicy wiejskiej (media, przeglądy techniczne zobligowane prawem budowlanym) i organizację imprez sołeckich.

Sołectwo straży pożarnej.

Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski przypomniał zasady modernizacji dróg gminnych. Przedstawił na jakim etapie jest budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej. Powstanie w ramach środków z ZIT.

srebrniki_1.jpg
 srebrniki_2.jpg
 srebrniki_4.jpg

 

01.09. na zebranie do Lipienicy podzielono wprawnie budżet  w wys. ok. 12tys.zł podzielono wg potrzeb. Wieś ta ma jedną, krótką drogę gminną, dlatego środki na drogi przeznaczono jedynie na odśnieżanie i równiarkę. Największe pieniądze wieś przeznaczy na utrzymanie świetlicy wiejskiej, wsparcie dla lokalnej jednostki OSP i dla piłkarzy oraz na potkania integracyjne. Sołtys Waldemar Błach przedstawił możliwości zainstalowania w świetlicy wiejskiej systemu grzewczego z funkcją klimatyzacji. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski pogratulował piłkarzom zajęcia I miejsca w Turnieju Piłki Nożnej Sołectw i I miejsce w Międzysołeckim Turnieju Sprawnościowym. Do gratulacji przyłączył się radny Michał Klafczyński.

Sołectwo w Gminnej Spółce Wodnej reprezentować będą: Marcin Brożek i Jarosław Ochnicki.

p1040040.jpg
 p1040042.jpg
 p1040043.jpg

 

05.09- mieszkańcy wsi Nowy Dwór  największeśrodki z budżetu, który wyniesie 15tys. . przekazali na utrzymanie dróg (80%). Nie zapomniano o spotkaniach integracyjnych,  straży, szkole i sportowcach. Na swoich reprezentantów do Gminnej Spółki Wodnej wybrali Wojciecha Murawskiego i Pawła Żurawskiego. Sołectwo w tym roku planuje ustawić figurę sakralną w centrum wsi.

Obecny na zebraniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski poinformował o planach drogowych w Nowym Dworze. Już w przyszłym roku utwardzana asfaltem będzie droga gminna Nowy Dwór- Borówno. Samorząd ubiegać się będzie o dodatkowe środki rządowe na naprawę nawierzchni asfaltowej drogi biegnącej przez centrum wsi.

n_dwr_zebranie_1.jpg
 n_dwr_zebranie_2.jpg
 n_dwr_zebranie_4.jpg

 

Sołectwo Elzanowo podzieliło swój budżet 6 sierpnia. Sołtys Gabriel Gimiński i rada sołecka zaproponowali, a zebranie przyjęło, aby kwotę 16.300zł. praktycznie w całości przeznaczyć na utrzymanie dróg we wsi. Nie zapomniano o zabezpieczeniu środków na utrzymanie chodnika i terenów zielonych, strażaków z Wielkiego Rychnowa i szkoły podstawowej w Wielkiej Łące.

Na zebraniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował mieszkańcom Elzanowa za bycie współorganizatorem tegorocznych dożynek parafialno- gminnych i pełnienie funkcji starostów. Sołectwo z powierzonej roli wywiązało się bardzo dobrze. Dodatkowo w konkursie na Witacza dożynkowego otrzymali wyróżnienie i nagrodę w wysokości 100zł.

Sołectwo wybrało na delegatów do Gminnej Spółki Wodnej Józefa Dębowskiego i Kazimierza Sęka.

p1040246.jpg
 p1040248.jpg

W dniu 9 września br. obradowali mieszkańcy sołectwa Kowalewo. Są to rolnicy mający grunty i zamieszkujący na obszarze miasta. W czasie obrad sprawnie podzielono kwotę ponad 22tys.zł. Priorytetem są drogi. Mieszkańcy przygotowują się do modernizacji ulicy 1-go Maja od drogi powiatowej do ul. Kościuszki w obrębie miasta, natomiast na terenie sołectwa układać będą asfalt na nieutwardzonej części ul. Gł. Dworzec. W budżecie sołeckim tej wsi nie zabrakło środków na wsparcie organizacji i instytucji. Na dobre serce mogą liczyć harcerze, panie z KGW, strażacy i sportowcy.

Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski przypomniał zasady modernizacji dróg. Poprosił o należyte dbanie o poboczy, aby drogi dojazdowe do pól nie zarastały. W Spółce Wodnej udzielać się będą: Rafał Kowalski i Stanisław Kacała.

p1040256.jpg
 p1040260.jpg

 

W dniu 08.09. mieszkańcy Chełmonia sprawnie podzielili budżet, którym Sołectwo będzie dysponowało w 2016 r. Z kwoty 16400zł najwięcej środków zostanie przeznaczonych na utrzymanie dróg gminnych. Środki zostały również zagwarantowane na spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa, utrzymanie terenów zielonych, wsparcie dla szkół oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej (m.in. zakup oleju opałowego, przeglądy techniczne budynku). Priorytetem dla sołectwa są drogi. Obecnie w sołectwie trwa modernizacja drogi gminnej Chełmonie- Szewa oraz modernizacja drogi powiatowej Kowalewo- Chełmonie. W centrum wsi powstanie nowy parking. Reprezentantami tej wsi w Spółce Wodnej będzie Piotr Bender i Edward Piątkowski.

Obecny na zebraniu Burmistrz Miasta pogratulował sołectwu złożenia deklaracji organizacji dożynek parafialno- gminnych w roku 2017. Parafia Chełmonie to 4 wsie- Chełmonie, Chełmoniec, Lipienica i Elgiszewo. Wspólnie z proboszczem Zdzisławem Szauerem jako pierwsza parafia z obszarów wiejskich podjęła się tego zadania.

W zebraniu uczestniczył również radny Michał Klafczyński.

chemonie_zebranie_2.jpg
 chemonie_zebranie_4.jpg
 chemonie_zebranie_5.jpg
 chemonie_zebranie_6.jpg

 

We wsi Sierakowo w dniu 09 września mieszkańcy podzielili budżet na rok 2017.  Kwota ok. 18 tys.zł. w przeważającej części trafi na drogi. Wsparcie otrzymają również strażacy, a w planach jest kilka imprez integracyjnych. Dochód jaki sołectwo osiąga z wynajmu świetlicy wiejskiej oraz pomieszczenia sklepowego w całości przeznaczony będzie na modernizację i utrzymanie tego obiektu. Sołtys Marta Pawlik Śliwa poinformowała o ostatnich przedsięwzięciach i sukcesach sołectwa. Zajęli oni I miejsce w konkursie na Witacza Dożynkowego, II miejsce na wieniec dożynkowy oraz otrzymali nagrodę publiczności za tenże wieniec. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski omówił bieżące inwestycje w tym sołectwie m.in. rozpoczętą budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej, który po połowie ureguluje powiat i samorząd gminy. Mieszkańcy gorąco dziękowali, że po latach oczekiwań bezpieczna droga dla pieszych wreszcie powstanie. Wzajemnych, ponownych podziękowań doczekał się również samochód strażacki jaki samorząd przekazał jednostce, a strażacy z OSP Sierakowo wzorowo go odnowili.

W spółce wodnej sołectwo reprezentować będą: Małgorzata Lenczewska, Janusz Osiński i Witold Klugowski. 

sierakowo_zebranie_1.jpg
 sierakowo_zebranie_2.jpg

 

12.09 sołectwo Wielkie Rychnowopodzieliło budżet. W przyszłym roku będą dysponować kwotą ponad 31tys.zł. Największa część z niej przeznaczona zostanie na utrzymanie dróg. Nie zapomniano o strażakach, kolarzach i zabawach integracyjnych. Sprawozdanie z wydarzeń jakie miały miejsce w tej wsi od poprzedniegozebrania przedstawił sołtys Zdzisław Czarnomski. Sołectwo otrzymało podziękowania za współpracę od członków UKS Sokół oraz od dyrektora szkoły podstawowej.

W czasie dyskusji mieszkańcy poruszali temat modernizacji dróg w sołectwie. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podkreślał, że rozumie troskę mieszkańców o drogi. W gminie Kowalewo jest ich 250km. i samorząd prowadzi określoną politykę w temacie ich modernizacji. Zasady są niezmienne od lat. Ich przestrzeganie powoduje stabilizację i szybkie tempo modernizacji nawierzchni. Rocznie utwardzanych destruktem lub kostką jest ok. 5-6km. Ujęte w nowej uchwale drogi też doczekają się nowej nawierzchni. 

Do spółki wodnej wybrano: Zbigniewa Musiał, Zdzisława Czarnomskiego i Elżbietę Nowakowską.

rychnowo_1.jpg
 rychnowo_2.jpg
 rychnowo_3.jpg
 rychnowo_4.jpg

 

13.09.- chociaż budżet wsi Zapluskowęsy to jedyne 13.400zł, to jak się chce to wiele można za to zrobić.  W budżecie na rok 2017 sołtys Jan Trzciński wraz z radą sołecką zaplanował środki i na drogi i na drobne przyjemności. W tym roku najwięcej środków przeznaczono na remont przyczółków. Mieszkańcy bardzo troszczą się o bezpieczeństwo pieszych. W dyskusji podkreślali potrzebę wydłużenia chodnika wzdłuż drogi powiatowej aż do wiaty przystankowej. Obecny na zebraniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski poinformował, że po zmodernizowaniu drogi powiatowej chodnik jest teraz priorytetem dla tego sołectwa. Jeszcze w tym roku przystąpi do opracowania dokumentacji. Będzie miał argument do dyskusji z zarządcą drogi powiatowej o partycypowanie w kosztach. Radny Marcin Dunajski zachęcał do większej dyskusji i wymiany uwag co do przyszłości tej wsi.

Na delegata do Spółki Wodnej wybrano Jana Trzcińskiego i Mieczysława Plewę.

zapluskowsy_zebranie_1.jpg
 zapluskowsy_zebranie_2.jpg
 zapluskowsy_zebranie_3.jpg
 zapluskowsy_zebranie_4.jpg

 

W dniu 13.09. przy bardzo niskiej frekwencji mieszkańcy wsi Szychowo podzielili budżet w wysokości prawie 15tys. Z tej kwoty największa pule przeznaczyli na utrzymanie dróg. Obecny na zebraniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski zaapelował o uczestniczenie w zebraniach. Podziękował za dbanie o chodnik i o pobocza.    

 

Sołectwo Mlewiec obradowało 14.09.2016r. Dzieląc ponad 13 tys. zł budżetu na rok 2017 zabezpieczono środki na utrzymanie dróg, olej opałowy, krzewienie kultury poprzez organizację imprez jak również dofinasowanie placówek oświatowych. Jeszcze w bieżącym roku po zmianach w budżecie planuje się doposażyć  świetlicę wiejską. Sołectwo w Gminnej Spółce Wodnej  reprezentować będzie Zielińska Urszula i Śliwka Jerzy.

W imieniu Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego p. Sekretarz Gminy Ewa Bąk podziękowała sołectwu za udział w Dożynkach Gminnych, za organizację swoich imprez integracyjnych.Poinformowała o zasadach modernizacji nawierzchni dróg gminnych, gdzie rocznie utwardzanych destruktem lub kostką jest ok. 5-6km. Ujęte w nowej uchwale drogi też doczekają się nowej nawierzchni, między innymi droga z Mlewca do Nowego Dworu. Ponadto zasygnalizowała zmiany w oświacie.

zebranie_mlewiec_1.jpg
 zebranie_mlewiec_2.jpg
 zebranie_mlewiec_3.jpg

 

W dniu 16 września we wsi Piątkowo mieszkańcy podzielili budżet na 2017r. kwotę ok. 16tys. zabezpieczyli na najważniejsze potrzeby czyli: dbanie o drogi, o tereny zielone i  o plac zabaw. Na wsparcie może liczyć również straż z Pluskowęs i szkoły. Mieszkańcy będą mieć również kilka spotkań integracyjnych.  Przed zebraniem uczcili również chwilą ciszy pamięć mieszkanki śp. Jadwigi Wiśniewskiej. Przyszłym roku (I 2017) samorząd gminy za pośrednictwem lokalnej Grupy Działania Dolina Drwęcy ubiegać się będzie o środki unijne na budowę świetlicy w tej wsi.

Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski pogratulował aktywności i integracji tej społeczności. Jest ona największa w całej gminie. Piątkowo co roku wygrywa Tour de Kowalewo (liczba uczestników rajdu). Tylko w tym roku zajęło I miejsce w konkursie na wieniec dożynkowym  i na witacza dożynkowego, zaś II miejsce w konkursie sprawnościowym, w konkursie Przywracamy urok naszej gminie i w konkursie na pisankę wielkanocną. Właśnie ta aktywność miała wpływ na podjęcie decyzji o lokalizacji w tej wsi nowej świetlicy.

W sołectwie tym grunty należą tylko do jednego właściciela i dlatego społeczność nie wybierała delegatów do spółki wodnej.

zebranie_pitkowo_1.jpg
 zebranie_pitkowo_2.jpg
 zebranie_pitkowo_3.jpg

 

W dniu 15.09.2016 r. odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Borówno, podczas którego dokonano podziału funduszu sołeckiego na 2017 rok w łącznej wysokości 19.634,85 zł. Blisko 75% budżetu, podobnie jak w latach ubiegłych, przeznaczono na utrzymanie dróg gminnych w sołectwie. Pozostała część została rozdysponowana na zakup usług i artykułów na spotkania integracyjne mieszkańców, rozwój sportu, doposażenie jednostki OSP w Wielkim Rychnowie oraz utrzymanie gabloty sołeckiej.

W imieniu Burmistrza Miasta - Andrzeja Grabowskiego na zebranie przybyła p. Ilona Rybicka - Doradca-Pełnomocnik Burmistrza, która podziękowała mieszkańcom za udział w  ważnych wydarzeniach odbywających się na terenie naszej gminy, szczególnie w Dożynkach Parafialno-Gminnych. Poinformowała także o przyszłych inwestycjach w sołectwie tj. rozpoczęciu jeszcze w 2016 r. budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej oraz planowanej w 2017 r. modernizacji drogi gminnej relacji Borówno - Nowy Dwór. Przedstawiła także w skrócie zmiany związane z reformą oświaty.

W zebraniu uczestniczyła również p. Justyna Wontorowska - Radna Rady Miejskiej oraz p. Piotr Strzelecki - Prezes Gminnej Spółki Wodnej. Delegatami do GSW na kadencję 2017-2021 pozostali niezmiennie - p. Piotr Strzelecki, p. Bogdan Ziębiński i p. Adam Styczeń.

zebranie_borowno_1.jpg
 zebranie_borowno_2.jpg
 zebranie_borowno_3.jpg

 

Mieszkańcy Mlewa podzielili budżet w dniu 19 września. Na rok 2017  mają do dyspozycji kwotę ponad 18tys.zł. Największa pozycja w tej puli to utrzymanie dróg w sołectwie, integracja mieszkańców i utrzymanie domu kultury. Nie zapomnieli o kolarzach, szkołach podstawowych i lokalnej jednostce OSP. Sołectwo otrzymało nagrodę za II miejsce w konkursie na Witacza dożynkowego.

Obecny na zebraniu Burmistrz Andrzej Grabowski poinformował o planach inwestycyjnych na najbliższe miesiące. W sołectwie Mlewo planowany jest remont asfaltem drogi w kierunku Januszewa. Procedura już ruszyła. W ramach środków z ZIT wybudowany będzie chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej od Sierakowa aż do Kiełbasina przez Mlewo.

Głównym tematem jednak byłą dyskusja nad wydobywaniem piasku jakie odbywa się na terenie tej wsi. Obecnie rekultywacja nieczynnej już kopalni przysparza okolicznym mieszkańcom wiele problemów. Zasypywanie substancjami pylistymi powoduje kurzawę i brud.  Mieszkańcy kategorycznie sprzeciwiają się otwarciu kolejnych kopalni piasku, gdyż ich rekultywacja będzie równie uciążliwa jak obecnie.

zebranie_mlewo_1.jpg
 zebranie_mlewo_2.jpg
 zebranie_mlewo_3.jpg
 zebranie_mlewo_4.jpg
 zebranie_mlewo_5.jpg

Sołectwo Chełmoniec obradowało 20.09.2016 r. Na zebraniu podzielono budżet na 2017 r. - wynoszący 14.602,80 zł. Największe środki z budżetu w wysokości 9.247,14 zł przeznaczono na utrzymanie dróg w sołectwie, w tym zabezpieczono kwotę na spłatę kamienia niezbędnego przy przebudowie drogi. Nie zapomniano o spotkaniach integracyjnych, utrzymaniu obiektu świetlicy oraz doposażeniu jednostek oświatowych.

Obecna na zebraniu p. Ilona Rybicka Doradca-Pełnomocnik Burmistrza poinformowała o zasadach spłaty nowowybudowanej drogi, o przeznaczeniu budynku Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim na utworzenie Urzędu Miejskiego oraz zaprosiła mieszkańców sołectwa na uroczyste otwarcie drogi.

Sołectwo wybrało na delegatów do Gminnej Spółki Wodnej p. Adama Rafińskiego i p. Marka Rybickiego.

zebranie_chelmoniec_19_09_16_01.jpg
 zebranie_chelmoniec_19_09_16_02.jpg

(autor: Magdalena Gadomska)

W dniu 20 września bieżącego roku, mieszkańcy sołectw Kiełpiny planowali swój budżet na 2017 rok. Środki w wysokości 15.852,59 zł postanowili, przede wszystkim, przeznaczyć na utrzymanie dróg w sołectwie (zakup kamienia, odśnieżanie, usługi równiarką), na wydatki związane z utrzymaniem obiektu remizo-świetlicy (media, przeglądy techniczne, utrzymanie terenów zielonych) oraz doposażenie OSP Kiełpiny i Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach i integrację mieszkańców wsi.

Ponadto jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie dofinansowania zakupu przez OSP Pluskowęsy samochodu strażackiego, który także w potrzebie będzie służył sołectwu Kiełpiny.

Podczas zebrania p. Wiesław Kraśniewski- Sołtys wsi, przedstawił sprawozdanie z wydatkowanych środków w okresie od stycznia do września. Przy tej okazji podziękował Panią z KGW Kiełpiny za zaangażowanie i pomalowanie pomieszczeń kuchennych, korytarzy i sali w budynku remizo-świetlicy.

Pani Ewa Bąk - Sekretarz Gminy omówiła najważniejsze kierunki rozwoju sytuacji w oświacie i związane z tym plany adaptacji budynku szkoły podstawowej m.in. na siedzibę urzędu.

Jako delegatów do Gminnej Spółki Wodnej na kadencje 2017-2021 wybrano p. Świętalskiego Ryszarda i p. Parda Czesława.

zebranie_kielpiny_20_09_16_01.jpg
zebranie_kielpiny_20_09_16_02.jpg
zebranie_kielpiny_20_09_16_03.jpg

(autor: Anna Panak)

 

W dniu 22 września odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Frydrychowo podczas którego dokonano podziału funduszu sołeckiego na 2017 rok w łącznej wysokości 20.818,86 zł. Kwota ok. 15 tys. zł trafi na drogi. Wsparcie otrzymają OSP Pluskowęsy w wysokości 3.000 zł, placówki oświatowe oraz kolarze. Resztę środków przeznaczono na imprezy integracyjne oraz zawody sportowe.

Obecny na zebraniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował mieszkańcom za udział w różnych imprezach organizowanych przez Gminę. Przedstawił w skrócie zmiany związane z reformą oświaty. Poinformował o zasadach modernizacji nawierzchni dróg gminnych, sołectwo Frydrychowo znajduje się na II miejscu do utwardzenia drogi destruktem.

Sołectwo w spółce wodnej reprezentować będą pan Krzysztof Kawula i pan Witold Wawrzonek.

zebranie_frydrychowo_22_09_16_01.jpg
zebranie_frydrychowo_22_09_16_02.jpg
zebranie_frydrychowo_22_09_16_03.jpg

 

27.09. odbyło się zebranie w Pruskiej Łące. Sołtys Zbigniew Manikowski i mieszkańcy kwotę prawie 23tys.zł. w całości przeznaczyli na utrzymanie dróg w sołectwie. Mają ich największą ilość. W tym roku realizowana jest jedna z poważniejszych, gminnych inwestycji drogowych. Utwardzona destruktem jest droga na odcinku 2,7km. Sołectwo kumuluje środki na zakup kamienia na wykonanie podbudowy. Mieszkańcy złożyli wniosek, o przyznanie tytułu zasłużony dla sołectwa Pruska Łąka dla śp. Walentego Orłowskiego. Będzie on rozpatrywany na kolejnym zebraniu. Wieś w spółce wodnej reprezentują: Jerzy Orłowski i Jacek Kończalski.

Zabierając głos Burmistrz Andrzej Grabowski pogratulował gospodarności tej wsi. Ich dumą jest świetlica wiejska. Przynosi dochody większe niż budżet sołecki, które są wykorzystywane na potrzeby wsi, m.in. na budowę boiska i pielęgnację terenów zielonych.

pruska_laka_1.jpg
 pruska_laka_2.jpg
 pruska_laka_3.jpg

 

Sołectwo Bielsk obradowało 23.09.2016r. dzieląc 19.009,96 zł budżetu na rok 2017. Największą sumę zabezpieczono na utrzymanie dróg (79,6%), utrzymanie Świetlicy Wiejskiej w Bielsku (11,56%) oraz spotkania integracyjne mieszkańców (7,36%). Nie zapomniano również o doposażeniu jednostki OSP w Kowalewie Pomorskim. Ponadto ustalono stawki za wynajem Świetlicy Wiejskiej na poziomie 50 zł + media od mieszkańców sołectwa oraz 100 zł + media od osób zamieszkujących poza sołectwem.

Obecny na zebraniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował Sołtys Agnieszce Reiwer oraz mieszkańcom za udział w  ważnych wydarzeniach odbywających się na terenie gminy. Pogratulował chęci do współpracy i licznych osiągnięć w konkursach gminnych m.in. „Przywracamy urok naszej gminie", „witacz dożynkowy" oraz „turniej sołecki". Dodał, że społeczeństwo ma szansę integrować się na wielu spotkaniach sołeckich organizowanych przez Sołtys wsi i Radę Sołecką m.in. dzień kobiet, dożynki, festyn rodzinny. Nadmieni, iż ma nadzieję że tradycja będzie dalej kontynuowana.

W zebraniu uczestniczyli również p. Alina Waśko - Radna Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim, była opiekun Bielska p. Magdalena Górna, której podziękowano bukietem kwiatów za wieloletnią współpracę. Jak również miłym gestem przywitano nowego opiekuna p. Angelikę Jagielską życząc wytrwałości.

Na zakończenie zebrania Sołtys podziękowała mieszkańcom za wkład pracy przy organizacji wielu przedsięwzięć, za bezinteresowną pomoc oraz chęć współpracy.

bielsk_1.jpg
 bielsk_2.jpg
 bielsk_3.jpg

 

W dniu 28.09. mieszkańcy wsi Pluskowęsy podzielili budżet, którym sołectwo będzie dysponowało w  przyszłym roku. Z kwoty ok. 20tys. najwięcej przeznaczono na utrzymanie dróg gminnych (ok. 55%). Środki zostały zabezpieczone również na doposażenie szkół,  spotkanie integracyjne, utrzymanie chodnika i świetlicy wiejskiej. Jak co roku na pomoc finansową mogła liczyć też miejscowa jednostka OSP. Mieszkańcy zdecydowali wesprzeć ich kwotą 5tys. z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu. Głośno dziękowali im strażacy z prezesem i z radnym na czele.

Sołectwo w spółce wodnej reprezentować będą: Tomasz Rysiewski, Wiesław Podkrólewicz i Izabela Pawlik.

Mieszkańcy chwilą ciszy uczcili pamięć swojego proboszcza śp. Bernarda Kowalewskiego. 

W zebraniu uczestniczyła Pani Dyrektor SP w Pluskowęsach Renata Kałuża, która dziękowała za współpracę. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski pogratulował aktywności (udział w konkursach dożynkowych i w imprezach integracyjnych) i współpracy. Przypomniał zasady modernizacji dróg i ustawiania lamp solarowych.

Właśnie w tej wsi zakończyła się modernizacja drogi gminnej na parcele, która zyskała asfaltową nawierzchnię. 

pluskowesy_1.jpg
 pluskowesy_2.jpg
 pluskowesy_3.jpg

 

W dniu 29.09. mieszkańcy sołectwa Wielka Łąka podzielili środki na rok przyszły. W 2017 sołectwo dysponować będzie kwotą 31tys.zł. Przeznaczy ją na utrzymanie dróg, chodnika, wiaty przystankowej, zieleńców, krzewienie kultury (zabawy integracyjne), krzewienie sportu (udział w turniejach) oraz na doposażenie szkół.  Sołectwo w tegorocznym budżecie poprzesuwało środki, aby zagwarantować je na wykonanie betonowego podestu służącego do organizacji zabaw plenerowych na działce gminnej. Mieszkańcy w dyskusji najwięcej czasu poświęcili bezpieczeństwu pieszych. Rozmawiano o chodnikach przy krajówce i drodze powiatowej, o potrzebie ustawienia świateł na przejściach i rozbudowie parkingów.

Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski przekazał informacje na jaki etapie znajdują się starania samorządu w temacie modernizacji dróg powiatowych, ustawienia lamp i budowy chodników.

Wieś w Gminnej Spółce Wodnej reprezentować będą: Grzegorz Regulski i Janusz Małek. 

wielka_laka_1.jpg
 wielka_laka_2.jpg

 

  (zamieszczono 30.08.2016)

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!