Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Dostaniemy środki na opracowanie programu rewitalizacji.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Dostaniemy środki na opracowanie programu rewitalizacji. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
05.09.2016
dostaniemy_rodki_na_opracowanie_programu_rewitalizacji.jpgUrząd Marszałkowski rozstrzygnął konkurs na dotację na opracowanie programu rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Wśród 111 samorządów nie mogło zabraknąć gminy Kowalewo Pomorskie.

Po ocenie formalnej i merytorycznej Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę rankingową. W wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków 51 gmin otrzyma dotację na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji na łączną kwotę dofinansowania 2 430 403,45 PLN.

Samorząd Kowalewa Pomorskiego otrzymał kwotę dofinansowania w wys. 33tys.zł. Jest to 90% środków kwalifikowanych brutto całego przedsięwzięcia. Już na sesji  w dniu 21 września radni  przyjmować będą ten dokument.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023 jest to dokument konieczny do ubiegania się o środki finansowe z budżetu unijnego na zadania infrastrukturalne i działania społeczne. Jest to podstawowe narzędzie prowadzenia rewitalizacji integrujące w sposób kompleksowy dziedzinę społeczną, gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną i techniczną. Wyznacza on obszary zdegradowane oraz zakres zadań naprawczych. Powstanie dokumentu poprzedziła głęboka diagnoza, analiza problemów oraz konsultacje społeczne.
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!