Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Dostaniemy środki na opracowanie programu rewitalizacji.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Dostaniemy środki na opracowanie programu rewitalizacji. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
05.09.2016
dostaniemy_rodki_na_opracowanie_programu_rewitalizacji.jpgUrząd Marszałkowski rozstrzygnął konkurs na dotację na opracowanie programu rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Wśród 111 samorządów nie mogło zabraknąć gminy Kowalewo Pomorskie.

Po ocenie formalnej i merytorycznej Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę rankingową. W wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków 51 gmin otrzyma dotację na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji na łączną kwotę dofinansowania 2 430 403,45 PLN.

Samorząd Kowalewa Pomorskiego otrzymał kwotę dofinansowania w wys. 33tys.zł. Jest to 90% środków kwalifikowanych brutto całego przedsięwzięcia. Już na sesji  w dniu 21 września radni  przyjmować będą ten dokument.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023 jest to dokument konieczny do ubiegania się o środki finansowe z budżetu unijnego na zadania infrastrukturalne i działania społeczne. Jest to podstawowe narzędzie prowadzenia rewitalizacji integrujące w sposób kompleksowy dziedzinę społeczną, gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną i techniczną. Wyznacza on obszary zdegradowane oraz zakres zadań naprawczych. Powstanie dokumentu poprzedziła głęboka diagnoza, analiza problemów oraz konsultacje społeczne.
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!