Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zlot harcerzy i zuchów w Szkole Podstawowej

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zlot harcerzy i zuchów w Szkole Podstawowej Drukuj
Wpisał: Karolina Gręźlikowska   
07.09.2016

1.jpgHarcerze i zuchy z Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Golub-Dobrzyń po raz piąty spotkali się na zlocie. Miejscem spotkania młodych skautów w dniach 2.09.2016 - 4.09.2016 była Szkoła Podstawowa im M. Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim.

W zlocie wzięło udział około 150 osób. Gościliśmy 44 Golubsko - Dobrzyńską Drużynę Harcerską im. ks. Kazimierza Lutosławskiego, 18  Golubsko - Dobrzyńską Drużynę Harcerską „Burza" im. Jana Bytnara „Rudego" , 14 Drużynę Harcerską „Odkrywcy" im.  Mikołaja Kopernika z Gałczewa, 14 Drużynę Starszoharcerską „Wilki" im. Szarych Szeregów ze Zbójna, 74 Drużynę Starszoharcerską „Spartanie" im. Mikołaja z Ryńska z Nowej Wsi, 33 Drużynę Starszoharcerską „Tropiciele" z Radomina, 46 Drużynę Harcerską im. Janusza Korczaka z Radomina.  Aż 22 zuchów z gromady „Pogromcy Gargamela" uczestniczyło w tym wspaniałym przedsięwzięciu.

Harcerze nocowali w namiotach, które rozstawili za pływalnią. Natomiast zuchy spały w szkole.  W programie było m.in. ognisko, podczas którego harcerze i zuchy zaprezentowali powierzone im wcześniej zadania. Przygotowano  prezentacje multimedialne i krótkie filmy na temat patronów drużyn harcerskich, inscenizacje, teatr lalek, komiks i pantomimę. Zuchy wykonały plakat przedstawiający Mikołaja Kopernika, patrona Chorągwi Kujawsko - Pomorskiej ZHP. Nie zabrakło pieśni, pląsów i zabaw harcerskich.

3.09.2016 drużyny harcerskie i zuchy wzięły udział w grze terenowej w Kowalewie Pomorskim. Na trasie druhny i druhowie odpowiadali na pytania dotyczące hufca oraz wyznaczali azymut, wykonywali różne ćwiczenia i rozszyfrowywali zagadki. Natomiast zuchy wykonywały zadania związane z prawem zuchowym. Musiały wykazać się ogromną odwagą, sprytem oraz bujną wyobraźnią. Po pokonaniu strasznego stwora, który chciał napaść na Kowalewo Pomorskie,  zaprojektowały nagrodę dla odważnego rycerza. Stworzyły listę życzeń mieszkańców miasta, aby żyło im się coraz lepiej. Wybierały zachowania, które są odpowiednie w miejscach pamięci narodowej. Ciekawym zajęciem było tworzenie z własnych ciał pomników. Ponadto zuchy ustalały swoje domowe obowiązki i te, które powinny spełniać względem swojej gromady. Gra terenowa przysporzyła „młodym harcerzom" wiele radości. Podczas wieczornego ogniska odbyła się obietnica zuchowa dla 5 zuchów. Dyplom, legitymację zuchową i znaczek zucha otrzymali Aleksandra Dulka, Natalia Puczyńska, Adrianna Pasternak, Kacper Włudarczyk i Tomasz Walenda.

Ostatniego dnia zlotu harcerze uczestniczyli we mszy świętej w kościele im. Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim. Nowy proboszcz tejże parafii pożegnał ich pozdrowieniem harcerskim „czuwaj". Po mszy udali się na apel, który odbył się przy szkole. Na apelu obecni byli Sekretarz Gminy Kowalewo Pomorskie p. Ewa Bąk i dyrektor SP im. Marii Konopnickiej p. Benedykt Mroziński. Okazało się, że gromada „Pogromcy Gargamela" zajęła I miejsce w grze terenowej i otrzymała nagrodę
w postaci pamiątkowego dyplomu oraz przyborów potrzebnych do zajęć plastycznych. Natomiast miano NAJLEPSZEJ DRUŻYNY HUFCA otrzymała 74 Drużyna Starszoharcerska „Spartanie" im. Mikołaja z Ryńska z Nowej Wsi.

V Zlot Hufca ZHP Golub - Dobrzyń był współfinansowany przez Urząd Miejski w Golubiu -Dobrzyniu i Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Wsparli nas także Urząd Miasta w Kowalewie Pomorskim i Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim. Zuchy i harcerze dziękują za okazaną pomoc.

Myślę, że dzięki udziale w biwakach i zlotach organizowanych przez Hufiec Golub - Dobrzyń, zuchy mogą nauczyć się odpowiedzialności za własne postępowanie, a przede wszystkim samodzielności.

1.jpg
 2.jpg
3.jpg
 4.jpg
 5.jpg
 6.jpg
 7.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!