Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 28.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Reforma oświaty- co dalej z budynkiem gimnazjum.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Reforma oświaty- co dalej z budynkiem gimnazjum. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
08.09.2016

kowalewo_3.jpgWprowadzana już reforma oświaty i kolejne jej plany spowodują poważne zmiany, które najbardziej odczują samorządy gminne.

Zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków spowodowało w gminie Kowalewo Pomorskie konieczność utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego.

Chcąc spełnić ustawowy wymóg opieki przedszkolnej dla  pięcio i czterolatków i powtarzających edukację przedszkolną sześciolatków powstała piąta grupa przedszkolna zlokalizowana w budynku szkoły podstawowej przy ul. Marii Konopnickiej.

Teraz sen z oczu samorządom spędza likwidacja gimnazjów. Oprócz zwolnień kadry pedagogicznej i administracyjnej pozostaną puste piękne, w pełni wyposażone obiekty szkolne. Jak sobie z tym problemem zamierza poradzić samorząd gminy Kowalewo Pomorskie przedstawił radnym Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski na posiedzeniu Komisji Oświaty w dniu 7 września br.

Jako organ prowadzący wziąłem pod uwagę przede wszystkim dobro dzieci, a dopiero później aspekt ekonomiczny. Jest on ważny, ale troska o odpowiednią edukację kolejnych pokoleń jeszcze ważniejsza. Do IX 2019r. następować będzie powolne wygaszanie gimnazjów. Osobiście jestem temu przeciwny, gdyż kowalewska placówka jest naszą dumą. Jednak jako urzędnik nie mogę dyskutować z decyzjami rządu. Mogę robić wszystko co w mojej mocy, aby zniwelować negatywne skutki nadchodzących zmian. Po wielu tygodniach analizy różnych koncepcji przedstawiłem radnym do zapoznania tę wg mnie najlepszą.Zaproponowałem, aby Szkoła Podstawowa w Kowalewie od IX 2017r. systematycznie przechodziła do budynku gimnazjum. Patrząc na standard tego 10-letniego obiektu będzie to tylko z pożytkiem dla uczniów. Opustoszały powoli obiekt podstawówki będzie remontowany i przystosowywany do usług publicznych. Planuję  przeniesienie tam urzędu miejskiego, wraz z przedszkolem i opieką społeczną. Obecnie te instytucje mieszczą się w czterech nieprzystosowanych budynkach. Jesienią tego roku planowane było rozpoczęcie budowy budynku nowego urzędu. Zaistniała sytuacja pokazuje, że obecnie byłoby to nieuzasadnione ekonomicznie, bo z jednej strony zyskamy nowy budynek, a z drugiej pozostanie nam obiekt po szkole, który trudno będzie zagospodarować. Specjalistyczna firma, która opracowała koncepcję zagospodarowania obiektu po szkole na urząd wykazała 30% oszczędności pomiędzy adaptacją, a budową nowego urzędu. Urząd nadal będzie w centrum miasta, a interesanci będą mieli zapewniony dostęp do wszystkich usług w jednym miejscu. Jest dużo miejsca na parkingi oraz na windę dla osób niepełnosprawnych. Na tej zamianie zyskają przede wszystkim uczniowie i nauczyciele oraz rodzice przedszkolaków. Obiekty oświatowe i sportowe zlokalizowane będą w jednym miejscu co ułatwi im bezpieczny transport dzieci. Opróżnione budynki będziemy mogli przeznaczyć pod wynajem na szeroki wachlarz usług społecznych.  Jest już zainteresowanie utworzeniem w nich żłobka, hostelu czy domu seniora.- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.- natomiast dokumentacja na nowy urząd jest aktualna i w każdej chwili będziemy mogli wrócić do pomysłu, jeśli zamierzenia reformy pójdą w innym kierunku.

Radni Komisji Oświaty przyjęli przekazaną informację bez zastrzeżeń. Poparli pomysł przeniesienia szkoły podstawowej i urzędu i co się z tym wiąże odstąpienia od budowy nowego budynku.
kowalewo_3.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!