Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Sprzedaż gruntów rolnych należących do samorządu gminy.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Sprzedaż gruntów rolnych należących do samorządu gminy. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
21.09.2016
Planowana sprzedaż gruntów rolnych przez samorząd gminy Kowalewo Pomorskie wywołała wiele emocji na forach społecznościowych. Wyjaśniam, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21.09.2016r., przeznaczono do sprzedaży kilkadziesiąt działek o łącznej powierzchni 60 hektarów. Jest to ok. 50% gruntów rolnych będących własnością samorządu. Grunty te od kilkudziesięciu lat  są w przetargu dzierżawione i użytkowane rolniczo.

Sprzedaż tych działek odbywać się będzie również na drodze przetargowej, a kupca wskaże najwyższa cena. Nie ma podstaw zastosowania tu prawa pierwokupu.

Przeznaczenie tych gruntów w dokumentacji urzędu m.in. w planach miejscowych jest rolnicze i tak były użytkowane i tak będą również sprzedawane. To od nowego właściciela zależeć będzie ich dalsze przeznaczenie. 

Na każdą działkę planowany jest indywidualny przetarg dla wszystkich zainteresowanych. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski zachęca do nie zrażania się pogłoskami i insynuacjami i do odważnego udziału w przetargu o akt własności.

 

Z upoważnienia

Karolina Kowalska

Asystent Burmistrza
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!