Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Pruska Łąka

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Pruska Łąka Drukuj
Wpisał: Agnieszka Szewczyk   
21.09.2016
Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Pruska Łąka odbędzie się w dniu 27.09.2016r. (wtorek)o godz. 17:00 w Świetlicy Wiejskiej w Pruskiej Łące.
Głównymi tematami zebrania wiejskiego będą:
1. Sprawozdanie z wykorzystanego funduszu sołeckiego.
2. Podjęcie uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2017.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Sołeckiej do dokonywania zmian w funduszu sołeckim.
4. Wybór delegatów do Gminnej Spółki Wodnej na kadencję 2017-2021.
5. Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej oraz Komisji Rewizyjnej.
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski, zapytania.
wiejskie.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!