Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow XVI sesja Rady Miejskiej  15 uchwał przyjętych jednogłośnie.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

XVI sesja Rady Miejskiej  15 uchwał przyjętych jednogłośnie. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
26.09.2016
sesja_21.09_12.jpgW dniu 21 września odbyła się XVI w tej kadencji sesja Rady Miejskiej w gminie Kowalewo Pomorskie. Obrady odbywały się w świetlicy wiejskiej w Pruskiej Łące. Jest to kolejna sesja wyjazdowa kowalewskiej rady. Przypomnijmy, że w 2015 radni poznawali uroki świetlicy w Chełmońcu.

Gospodarze wsi: sołtys Zbigniew Manikowski i radny Jerzy Orłowski przybliżyli gościom historię tej wsi oraz owoce współpracy z samorządem: nowe drogi czy nowa świetlica wiejska. Zaprosili gości na słodki poczęstunek i grilla.

Tematem przewodnim XVI sesji były konkursy jakie ogłaszał samorząd lub w jakich uczestniczył na przełomie ostatnich dwudziestu lat. Z tej okazji zaproszono na obrady laureatów konkursów, którzy w ciągu tych dwóch dekad z sukcesem stawali na podium i otrzymywali nagrody w konkursach gminnych. Już wkrótce na stronie urzędu zamieszczona zostanie prezentacja przedstawiająca dwadzieścia lat konkursowej aktywności. 

Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski złożył sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2016r oraz informację o założeniach przyjętych przez samorząd do pracy nad budżetem gminy na 2017r. Włodarz oraz Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Orłowski poinformowali na jakim etapie znajduje się ocena oświadczeń majątkowych przekazanych na ich ręce. 

W sesji uczestniczyło czterech radnych powiatowych z naszego okręgu: Andrzej Okruciński (starosta), Franciszek Gutowski (wicestarosta), Maria Wiśniewska (przewodnicząca Rady Powiatu) i Tomasz Zwoliński. Radni powiatowi poinformowali o inwestycjach jakie starostwo powiatowe prowadzi i zaplanowało w gminie Kowalewo Pomorskie oraz o zadaniach zaplanowanych dla całego powiatu. Występujący podkreślali bardzo dobrą współprace z samorządem gminy. Każda inwestycja finansowana jest po połowie przez dwa samorządy- gminny i powiatowy.

Wśród 15 przyjętych jednogłośnie uchwał radni m.in. zatwierdzili stawki za wodę i ścieki na rok 2017 oraz wielkość dopłat do tych stawek, wyrazili zgodę na sprzedaż 60ha gruntów rolnych należących do gminy, przyjęli Gminny Program Rewitalizacji i Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz sprawozdanie z półmetka realizacji zadań przyjętych na kadencję 2014-2018. Radni powiatowi dziękowali za przyjęcie uchwały wyrażającej zgodę na dofinansowanie w 50% ułożenia chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Borównie.  Uchwałą przyjętą na tej sesji radni spowodują rozpoczęcie kolejnej inwestycji jaką będzie budowa drugiego bloku przy ul. Kościuszki w ramach RTBS. Pozytywnie zaopiniowali również propozycję Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego przeniesienia szkoły podstawowej w Kowalewie do budynku gimnazjum. Do opuszczonego budynku po podstawówce przeniesiony zostanie urząd miejski, przedszkole i opieka społeczna.
 
 
sesja_21.09_1.jpg
 sesja_21.09_2.jpg
 sesja_21.09_4.jpg
 sesja_21.09_5.jpg
 sesja_21.09_6.jpg
 sesja_21.09_7.jpg
 sesja_21.09_10.jpg
 sesja_21.09_12.jpg
 sesja_21.09_16.jpg
 sesja_21.09_18.jpg
 sesja_21.09_19.jpg
 sesja_21.09_23.jpg
 sesja_21.09_26.jpg
 sesja_21.09_28.jpg
 sesja_21.09_29.jpg
 
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!