Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Organizacje pozarządowe arrow Powiatowy Zespół ds. Ekonomii Społecznej.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Powiatowy Zespół ds. Ekonomii Społecznej. Drukuj
Wpisał: Katarzyna Szczutowska   
27.09.2016

Szanowni Państwo,

w imieniu Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok chciałabym zaprosić Państwa - jako osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi w Państwa urzędzie - do uczestnictwa w powoływanym przez TŁOK Powiatowym Zespole ds. Ekonomii Społecznej.

Zespół ma być przestrzenią do budowania partnerstw, nawiązywania kontaktów i bieżącej wymiany informacji nt. kluczowych spraw dotyczących problematyki ekonomii społecznej, w tym tworzenia miejsc pracy w organizacjach pozarządowych i spółdzielniach socjalnych. Zapraszamy do niego przedstawicieli instytucji rynku pracy, pomocy społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, LGD, lokalnych organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych.

W spotkaniach zespołu będą brali udział zewnętrzni eksperci, którzy będą zapoznawać uczestników z bieżącymi zagadnieniami z zakresu ekonomii społecznej.

Będziemy też na bieżąco informować o możliwościach uzyskania dotacji na tworzenie miejsc pracy - ruszyło nowe unijne rozdanie w tym zakresie, Tłok - jako OWES - będzie operatorem tych środków. Nowością jest, że dotację można dostać nie tylko na stworzenie/zatrudnienie nowych pracowników w spółdzielni socjalnej, ale i w organizacji pozarządowej.

Spotkania zespołu będą się odbywać ok. 2-3 razy w roku. Pierwsze spotkanie planowane jest na październik-listopad 2016 r. Zespół powstaje w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo). Uczestnictwo jest bezpłatne. Więcej o OWES TŁOK na stronie www.owies.eu.Joanna Kamińska
Ośrodek TŁOK
ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń
tel. 500 127 355

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!