Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Grunty rolne na wolnym rynku.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Grunty rolne na wolnym rynku. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
27.09.2016
grunty_rolne.jpgSamorząd Gminy Kowalewo Pomorskie uchwałą rady miejskiej z 21.09.2016r. (treść tutaj) przystąpił do sprzedaży 64 hektarów gruntów rolnych, czyli 23 działek. Zlokalizowane one są w: Napolu- 6 działek na łączna powierzchnię 22,3ha, w Wielkim Rychnowie 3 działki na 9,55ha, w Pluskowęsach 2 działki o pow. 2,39ha, w Srebrnikach 6 działek o pow. 8,953ha, w Bielsku 1 działka o pow. 0,67ha i w Marianach 7 działek o pow.łącznej 20,34ha.

Jest to ok. 50% wszystkich gruntów, których jest właścicielem. Wszystkie grunty na drodze przetargu otwartego były dzierżawione. Umowy dzierżawy kończą się we wrześniu. Dzierżawcy, których grunty zostały przeznaczone do sprzedaży, otrzymali informację o nie przedłużeniu umowy. Obecnie samorząd gminy przystępuje do wyceny poszczególnych działek przez biegłego rzeczoznawcę. Każda z 23 działek sprzedawana będzie w odrębnym, otwartym przetargu. Nie ma możliwości zastosowania tu prawa pierwokupu. Przypuszczalny termin rozpoczęcia przetargów to pierwszy kwartał 2017r.

W związku z dużym zainteresowaniem informujemy, że ze szczegółami (lokalizacja działek i ich powierzchnia) zapoznać się można w referacie Techniczno- Inwestycyjnym i Gospodarki Gruntami przy ul. Św. Mikołaja 5, biuro nr 1 u p. Bożeny Rymanowskiej i p. Brygidy Sławińskiej Śliwy lub telefonicznie - 56 684 10 24 w godzinach pracy urzędu.

Zachęcamy zainteresowanych powiększeniem swojego areału do zapoznania się i udziału w przetargu. Wszystkie informacje zamieszczane będą na stronie BIP Urzędu Miejskiego.
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!