Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 28.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Grunty rolne na wolnym rynku.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Grunty rolne na wolnym rynku. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
27.09.2016
grunty_rolne.jpgSamorząd Gminy Kowalewo Pomorskie uchwałą rady miejskiej z 21.09.2016r. (treść tutaj) przystąpił do sprzedaży 64 hektarów gruntów rolnych, czyli 23 działek. Zlokalizowane one są w: Napolu- 6 działek na łączna powierzchnię 22,3ha, w Wielkim Rychnowie 3 działki na 9,55ha, w Pluskowęsach 2 działki o pow. 2,39ha, w Srebrnikach 6 działek o pow. 8,953ha, w Bielsku 1 działka o pow. 0,67ha i w Marianach 7 działek o pow.łącznej 20,34ha.

Jest to ok. 50% wszystkich gruntów, których jest właścicielem. Wszystkie grunty na drodze przetargu otwartego były dzierżawione. Umowy dzierżawy kończą się we wrześniu. Dzierżawcy, których grunty zostały przeznaczone do sprzedaży, otrzymali informację o nie przedłużeniu umowy. Obecnie samorząd gminy przystępuje do wyceny poszczególnych działek przez biegłego rzeczoznawcę. Każda z 23 działek sprzedawana będzie w odrębnym, otwartym przetargu. Nie ma możliwości zastosowania tu prawa pierwokupu. Przypuszczalny termin rozpoczęcia przetargów to pierwszy kwartał 2017r.

W związku z dużym zainteresowaniem informujemy, że ze szczegółami (lokalizacja działek i ich powierzchnia) zapoznać się można w referacie Techniczno- Inwestycyjnym i Gospodarki Gruntami przy ul. Św. Mikołaja 5, biuro nr 1 u p. Bożeny Rymanowskiej i p. Brygidy Sławińskiej Śliwy lub telefonicznie - 56 684 10 24 w godzinach pracy urzędu.

Zachęcamy zainteresowanych powiększeniem swojego areału do zapoznania się i udziału w przetargu. Wszystkie informacje zamieszczane będą na stronie BIP Urzędu Miejskiego.
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!