Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Dostaliśmy wsparcie finansowe na opracowanie GPR.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Dostaliśmy wsparcie finansowe na opracowanie GPR. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
29.09.2016
p1040947.jpgW dniu 28 września br. samorząd gminy Kowalewo Pomorskie podpisał umowę z samorządem województwa na dotację na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument podpisał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski i Skarbnik Gminy Maria Kiżewska. Zgodnie z nim otrzymamy kwotę ponad 33tys.zł. Jest to dofinansowanie w wysokości 90% kosztu jego opracowania.

Jako jedyni z powiatu golubsko-dobrzyńskiego znaleźliśmy się w gronie 51 samorządów, które takie wsparcie otrzymało. Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Gm. Program Rewitalizacji to strategicznych dokument niezbędny do skutecznego ubiegania się o dofinansowanie na zagospodarowanie obszarów zdegradowanych, wymagających rewitalizacji. Wsparcie unijne trafi między innymi na przebudowę i modernizację budynków w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych i kulturalnych. Skorzystają samorządy lokalne i ich jednostki, instytucje, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły a także partnerzy publiczno-prywatni. Szczególny nacisk będzie położony na powiązanie projektów inwestycyjnych z działaniami „miękkimi", których celem jest rozwiązywanie problemów społecznych.

GPR dla gminy Kowalewo Pomorskie został opracowany i przyjęty uchwałą na sesji w dniu 21 września br. Wcześniej tygodniami trwały konsultacje ze społeczeństwem. Każdy mógł wnieść swoje uwagi i propozycje. W dniu 6 października o godz. 13.00 w MGOK na specjalnej konferencji zainteresowani będą mogli zapoznać się ze szczegółami zaplanowanych zadań.
 
p1040945.jpg
 p1040947.jpg
 
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!