Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Z nadzieją ale i z obawą o przyszłość swoich uczniów.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Z nadzieją ale i z obawą o przyszłość swoich uczniów. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
30.09.2016
p1040992.jpgWrzesień to miesiąc zebrań rodziców, również w Kowalewie Pomorskim. Wówczas to spotykają się trzy decyzyjne organy każdej placówki oświatowej: dyrekcja i grono pedagogiczne wraz z rodzicami i organem prowadzącym, aby dyskutować o największych skarbach czyli dzieciach. 

W dniu 29 września br. z rodzicami spotkali się nauczyciele, dyrekcja i organ prowadzący Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II. Byli to rodzice klas I, których pociechy zaczynają edukację w tej placówce. Łącznie w placówce przebywa 371 uczniów w 17 oddziałach i 55 nauczycieli. Najmłodszy rocznik to sześć klas, które przyszły z czterech szkół podstawowych. Aż 60% populacji jest objęte codziennym dowozem. Jest to ostatni rocznik rozpoczynający naukę w tej placówce. Ma dwa języki obce i będzie zdawać egzamin rozszerzony jednego z nich.

Dyrektor Renata Faluta Kaszubowska wraz z zastępcą Agnieszką Kilińską Piotrkowską przedstawiły zasady funkcjonowania placówki. Ma ona system monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego. Uczniowie posiadają identyfikatory i szkoła jest zamykana w czasie lekcji. Jest system czujem dymowych. Dyrektor zachęcała do korzystania z szerokiego wachlarza ofert edukacyjnych. Nie tylko z kół zainteresowań: teatralnego, fotograficznego, muzycznego, kulinarnego, redakcji telewizyjnej czy gazetki. Są zajęcia wyrównawcze dla dzieci z dysfunkcjami i problemami w nauce. Rozbudowany radiowęzeł pozwala na szybkie przekazywanie informacji, a nawet na serwowanie przyjemnej muzyki w czasie długiej przerwy. Pochwalono się nowymi akcjami szkolnego wolontariatu. Bycie uczniem Gimnazjum im. Jana Pawła II zobowiązuje do niesienia pomocy potrzebującym. Obecnie uczniowie  wyprowadzają psy z miejskiej przechowalni i organizują zbiórki karmy, wspierają  finansowo ciemnoskórych gimnazjalistów z Afryki. Każdy uczeń musi brać udział przynajmniej w jednym projekcie z którego ocena zamieszczona jest na świadectwie.

Cieniem na spotkaniu kładła się wprowadzana reforma oświatowa. Od września 2017r. nie będzie naboru do gimnazjum. Następować będzie jego stopniowe wygaszanie.  Obecne klasy pierwszy to ostatni rocznik. Niepewność o przyszłość placówki jaką wywołał projekt  ustawy wyczuwalna była wśród nauczycieli i uczniów.     
Obecny na zebraniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podkreślał, że Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim jest na bardzo dobrym poziomie. Od początku jest przeciwny likwidacji gimnazjum. Zapewniał, że jako organ prowadzący będzie czynił wszelkie starania, aby zniwelować skutki reformy oświatowej. Najważniejsi są uczniowie i ich komfort do zdobywania wiedzy. Zachęcał rodziców do współrządzenia szkołą. Praca w czworokącie - dyrekcja+ nauczyciele + rodzice + organ prowadzący czyli samorząd pozwoli zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa i komfort nauki. Należy brać czynny udziału w zebraniach rodziców czy imprezach odbywających się na terenie gimnazjum. Placówka jest otwarta na współpracę.

Jednym z ważniejszych tematów zebrania była diagnoza klas pierwszych. Zaraz na początku września wszystkie pierwszaki pisały testy. Wyniki maja być bazą wyjściową dla nauczycieli gimnazjum. 

 

p1040991.jpg
 p1040992.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!