Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Spotkanie przyjaciół przedszkola, czyli pożegnanie i powitanie członków Rady Rodziców

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Spotkanie przyjaciół przedszkola, czyli pożegnanie i powitanie członków Rady Rodziców Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
07.10.2016
wyb_rad_rodz_06_10_16_00.jpgW dniu 6 października br. dyrektor Przedszkola Publicznego Joanna Piasecka i organ prowadzący placówkę Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękowali za współprace ustępującej radzie rodziców i powitali nową radę. Ustępująca rada w osobach: przewodniczący Bogdan Oskwarek, zastępca Ilona Wrzesińska, sekretarz Ewa Bąk, skarbnik Lidia Dunajska i członkowie: Marek Krasicki, Karolina Zacharek, Rafał Kamper, Renata Siwiec, Magdalena Lipińska, Kamila Zawal i Ewelina Meda otrzymała podziękowania i tort. Podsumowując miniony rok dyrektor Joanna Piasecka podkreślała ogrom pracy jaką włożyła rada, aby uprzyjemnić dzieciom pobyt w przedszkolu. Sfinansowano paczki na święta, prezenty na pożegnanie starszaków, nowe wyposażenie i dofinansowanie do wycieczki.

Nowa rada rodziców w składzie: przewodniczący Rafał Kamper, zastępca Ilona Wrzesińska, sekretarz Magdalena Lipińska, skarbnik Lidia Dunajska i członkowie: Bogdan Oskwarek, Iwona Kuchnicka, Krzysztof Chmielewski, Marta Zelmańska, Magdalena Bąk i Anna Dalke zapewniała, że równie aktywnie będzie wspierała dyrekcje tej placówki. Już są pierwsze wyzwania na rok szkolny 2016/2017.

Zabierając głos Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podkreślał rolę Rady Rodziców.

Współpraca nauczyciela z rodzicami jest niezbędnym warunkiem powodzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej. Od chwili przekroczenia przez dziecko progu przedszkola cel pracy pedagogicznej przedszkola i cel rodziny staje się wspólny. Z wychowawczego punktu widzenia jest bardzo pożądane, aby te dwa najważniejsze ogniwa działały wspólnie, wzajemnie się uzupełniały. Tylko wtedy bowiem istnieje szansa na uformowanie dobrego, mądrego i wrażliwego małego człowieka. Rodzice są naszymi pełnoprawnymi partnerami w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi. Im większą uzyskamy zgodność systemów wychowawczych między tym, jaki prezentujemy w przedszkolu, a tym który realizują rodzice w domu, tym bardziej spójny i tym lepszy będzie rozwój dziecka. Rada Rodziców to reprezentanci 125 rodziców, których dzieci uczęszczają do naszej placówki. Ze swojej strony zapewniam o otwartości i chęci ścisłej współpracy- podkreślał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Burmistrz Miasta podzielił się z uczestnikami spotkania planami co do dalszych losów przedszkola. Od nowego naboru obowiązek zapewnienia miejsc przedszkolnych obejmie również trzylatków. Potrzebne będą kolejne pomieszczenia. Już od września 2016r. utworzono piąty oddział zamiejscowy. Reforma oświatowa i likwidacja gimnazjów pozwoli na zwiększenie miejsc przedszkolnych poprzez przeniesienie przedszkola do budynku po szkole podstawowej przy ul. Marii Konopnickiej. Będzie to robione powoli i z przemyśleniem, aby dzieci na tym nie ucierpiały.

wyb_rad_rodz_06_10_16_01.jpg
 wyb_rad_rodz_06_10_16_02.jpg
 wyb_rad_rodz_06_10_16_03.jpg
 wyb_rad_rodz_06_10_16_04.jpg
wyb_rad_rodz_06_10_16_05.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!