Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Mieszkańcy Chełmońca i Bielska świętowali odbiór drogi

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Mieszkańcy Chełmońca i Bielska świętowali odbiór drogi Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
10.10.2016
otwarcie_drogi_08_10_16_00.jpgMieszkańcy wsi Chełmoniec i Bielsk w dniu 7 października br. dokonali uroczystego zakończenia inwestycji jaką była modernizacja drogi łączącej te dwie wsie. Uroczyście, czyli z poświęceniem, którego dokonał ks. proboszcz Zdzisław Szauer i z symbolicznym przecięciem wstęgi przez Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego, sołtysów Agnieszki Reiwer i Zbigniewa Zabielskiego, radnych: Aliny Waśko i Michała Klafczyńskiego, kier. Inwestycji Małgorzaty Wegner, ks. Zdzisław i wykonawcy Krzysztofa Wilczyńskiego.

Wdzięczni mieszkańcy zaprosili gości na poczęstunek do miejscowej świetlicy. Inwestycja obejmowała trwałą modernizację nawierzchni 2,3km drogi przez Zakład Drogowo-Budowlany S. C. K. Wilczyński & M. Wilczyński z Rogowa. Całkowita wartość robót brutto to prawie 840tys.zł. Samorząd gminy pozyskał dofinansowanie w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wys.  63% wartości inwestycji (500tys.).

W gminie Kowalewo Pomorskie mamy 250km. dróg nieutwardzonych wiodących do zamieszkałych nieruchomości. Każdego roku średnio utwardzamy 5-6km. dróg wg kolejności ustalonej uchwałą rady miejskiej. Droga Chełmoniec - Bielsku to strategiczny trakt będący skrótem w kierunku Golubia. Wymagała poważnej modernizacji. Wreszcie i na nią przyszła kolej.- podkreślał na otwarciu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, a mieszkańcy potwierdzili to brawami.

otwarcie_drogi_08_10_16_01.jpg
 otwarcie_drogi_08_10_16_02.jpg
 otwarcie_drogi_08_10_16_03.jpg
 otwarcie_drogi_08_10_16_04.jpg
 otwarcie_drogi_08_10_16_05.jpg
 otwarcie_drogi_08_10_16_06.jpg
 otwarcie_drogi_08_10_16_07.jpg
 otwarcie_drogi_08_10_16_08.jpg
 otwarcie_drogi_08_10_16_09.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!