Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Mieszkańcy Chełmońca i Bielska świętowali odbiór drogi

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Mieszkańcy Chełmońca i Bielska świętowali odbiór drogi Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
10.10.2016
otwarcie_drogi_08_10_16_00.jpgMieszkańcy wsi Chełmoniec i Bielsk w dniu 7 października br. dokonali uroczystego zakończenia inwestycji jaką była modernizacja drogi łączącej te dwie wsie. Uroczyście, czyli z poświęceniem, którego dokonał ks. proboszcz Zdzisław Szauer i z symbolicznym przecięciem wstęgi przez Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego, sołtysów Agnieszki Reiwer i Zbigniewa Zabielskiego, radnych: Aliny Waśko i Michała Klafczyńskiego, kier. Inwestycji Małgorzaty Wegner, ks. Zdzisław i wykonawcy Krzysztofa Wilczyńskiego.

Wdzięczni mieszkańcy zaprosili gości na poczęstunek do miejscowej świetlicy. Inwestycja obejmowała trwałą modernizację nawierzchni 2,3km drogi przez Zakład Drogowo-Budowlany S. C. K. Wilczyński & M. Wilczyński z Rogowa. Całkowita wartość robót brutto to prawie 840tys.zł. Samorząd gminy pozyskał dofinansowanie w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wys.  63% wartości inwestycji (500tys.).

W gminie Kowalewo Pomorskie mamy 250km. dróg nieutwardzonych wiodących do zamieszkałych nieruchomości. Każdego roku średnio utwardzamy 5-6km. dróg wg kolejności ustalonej uchwałą rady miejskiej. Droga Chełmoniec - Bielsku to strategiczny trakt będący skrótem w kierunku Golubia. Wymagała poważnej modernizacji. Wreszcie i na nią przyszła kolej.- podkreślał na otwarciu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, a mieszkańcy potwierdzili to brawami.

otwarcie_drogi_08_10_16_01.jpg
 otwarcie_drogi_08_10_16_02.jpg
 otwarcie_drogi_08_10_16_03.jpg
 otwarcie_drogi_08_10_16_04.jpg
 otwarcie_drogi_08_10_16_05.jpg
 otwarcie_drogi_08_10_16_06.jpg
 otwarcie_drogi_08_10_16_07.jpg
 otwarcie_drogi_08_10_16_08.jpg
 otwarcie_drogi_08_10_16_09.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!