Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja na temat jakości wody

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja na temat jakości wody Drukuj
Wpisał: Wiesław Chmielewicz   
11.10.2016
W związku ze skargami mieszkańców na temat jakości wody informujemy, że przyczyną brudnej wody w kranach są częste awarie sieci, za co eksploatator bardzo przeprasza odbiorców.
W celu naprawy lub wymiany urządzeń konieczne jest zamykanie i otwieranie na czas awarii odcinków sieci, co w konsekwencji prowadzi do zrywania w rurach nagromadzonych osadów. Ponadto podobny efekt może powstać, np. po puszczeniu silnego strumienia wody z nieużywanej długo instalacji w budynku lub jeżeli jakiś mieszkaniec zakręci wodę na pionie w trakcie remontu mieszkania. Przedsiębiorstwo wodociągowe ZUW Ostrowite mając na uwadze dostarczanie wody o dobrej jakości, po każdej awarii dokonuje płukania sieci. Płukanie rurociągu odbywa się za pomocą hydrantów zamontowanych na sieci wodociągowej. Ponadto informujemy, że w trakcie płukania sieci nie powinno się korzystać z urządzeń wodociągowych, żeby nie odwrócić efektu płukania ( wówczas brudna woda wciągana jest do wewnętrznej sieci, a nie usuwana na zewnątrz). Jeżeli zostanie stwierdzona brudna woda w kranach prosimy informować ZUW Ostrowite tel. 56 683-62-96 lub tel.: 663 940 993 ( oczyszczalnia ścieków) w celu podjęcia szybkiej reakcji przez eksploatatora i naprawy urządzeń bądź poprawy jakości wody.
 
 
/-/ Prezes ZUW Ostrowite
 
 
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!