Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja na temat jakości wody

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja na temat jakości wody Drukuj
Wpisał: Wiesław Chmielewicz   
11.10.2016
W związku ze skargami mieszkańców na temat jakości wody informujemy, że przyczyną brudnej wody w kranach są częste awarie sieci, za co eksploatator bardzo przeprasza odbiorców.
W celu naprawy lub wymiany urządzeń konieczne jest zamykanie i otwieranie na czas awarii odcinków sieci, co w konsekwencji prowadzi do zrywania w rurach nagromadzonych osadów. Ponadto podobny efekt może powstać, np. po puszczeniu silnego strumienia wody z nieużywanej długo instalacji w budynku lub jeżeli jakiś mieszkaniec zakręci wodę na pionie w trakcie remontu mieszkania. Przedsiębiorstwo wodociągowe ZUW Ostrowite mając na uwadze dostarczanie wody o dobrej jakości, po każdej awarii dokonuje płukania sieci. Płukanie rurociągu odbywa się za pomocą hydrantów zamontowanych na sieci wodociągowej. Ponadto informujemy, że w trakcie płukania sieci nie powinno się korzystać z urządzeń wodociągowych, żeby nie odwrócić efektu płukania ( wówczas brudna woda wciągana jest do wewnętrznej sieci, a nie usuwana na zewnątrz). Jeżeli zostanie stwierdzona brudna woda w kranach prosimy informować ZUW Ostrowite tel. 56 683-62-96 lub tel.: 663 940 993 ( oczyszczalnia ścieków) w celu podjęcia szybkiej reakcji przez eksploatatora i naprawy urządzeń bądź poprawy jakości wody.
 
 
/-/ Prezes ZUW Ostrowite
 
 
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!