Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Budowa dróg

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Budowa dróg Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska   
11.10.2016

7.jpg„Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowej, Konwaliowej i Odrodzenia oraz budowa wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim" - dofinansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa,  w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" -konkurs na rok 2016

Gmina Kowalewo Pomorskie wzięła udział w ogłoszonym konkursie przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" -konkurs na rok 2016. W dniu 27 października 2015 r. złożyła wniosek na dofinansowanie projektu  pn.:„Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowej, Konwaliowej i Odrodzenia oraz budowa wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim". Wniosek został rozpatrzony pozytywnie -Gmina otrzymała dofinansowanie.

W dniu 22 lipca 2016 r. Gmina Kowalewo Pomorskie podpisała umowę o dofinansowanie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Gminie została udzielona dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania o łącznej kwocie 871.578,00 zł kosztów kwalifikowanych, w tym środków pochodzących od partnera w łącznej kwocie 444.592,00 zł.

Wykonawcą zadania, wyłonionym w trybie procedury przetargowej było Przedsiębiorstwo Budowlano-Wdrożeniowe INŻBUD Z. Zehner, M. Środa Spółka Jawna z Grudziądza. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1.720.770,00 zł brutto. Roboty zostały wykonane w czasie od 9 maja 2016 r. do 26 sierpnia 2016 r.

W dniu 2 września 2016 r. został spisany protokół końcowego odbioru robót i przekazania do eksploatacji przedmiotowej inwestycji - posiadającej następującą charakterystykę:

ul. Mikołaja z Ryńska - 313,01 m,

ul. Narcyzowa - 214,31 m,

ul. Konwaliowa - 429,52 m,

ul. Odrodzenia - 286,66 m,

łącznik 1 -30,40 m,

łącznik 2 - 67,50 m,

zjazd na drogę wojewódzką - 35,0 m²,

przebudowa zbieracza o średnicy 400 mm - 148,52 ,

kanalizacja deszczowa grawitacyjna - 1.385,55 m.

Roboty zostały wykonane zgodnie z zakresem ustalonym w dokumentacji projektowej  oraz warunkami ustalonymi w umowie Zamawiającego z Wykonawcą.

droga_chodnik.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!