Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Czas jesiennych zbiorów  uwaga na drogach

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Czas jesiennych zbiorów  uwaga na drogach Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
12.10.2016
czas_jesiennych_zbiorow_00_12_10_16.jpgPrzed nami jesienne wykopki. Na drogi wyjadą maszyny rolnicze o poważnych gabarytach czyli kombajny buraczane, do zbioru kukurydzy a nawet ziemniaków. Często są to zespoły pojazdów. Częstym skutkiem wyjazdu, oprócz utrudniania wykonywania manewru wymijania jest również zanieczyszczanie jezdni ziemią.
Prawo o ruchu drogowym reguluje zasady przemieszczania pojazdów nienormatywnych. Wymagane jest posiadanie przez kierowcę zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego wydanego w drodze decyzji administracyjnej. Ze względu na szerokość, wysokość i długość pojazdu lub zespołu pojazdów zezwolenia wydaje organ w siedmiu kategoriach.

Dla maszyn rolniczych (kombajny), ze względu na ich sezonowość i funkcję zezwolenie wydaje starosta powiatowy. Jest ono ważne rok. Opłata za nie to 100zł. Brak zezwolenia lub jego niezgodność z gabarytami pojazdu może skutkować nałożeniem na drodze administracyjnej kary finansowej. Karę nałożyć może policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna, Służba Celna i zarządca drogi. Wielkość kary wahać się może w kwotach 1500-5000zł.

Problemem dla użytkowników dróg publicznych jest również wyciąganie z pól na asfalt przez maszyny rolnicze błota i ziemi. Często spod kół pojazdów przez kilkaset metrów ciągnie się breja wyraźnie wskazująca z jakiego pola maszyna wyjechała. Śliska maź bardzo łatwo może być przyczyną poślizgu co doprowadzi do kolizji drogowej. Ustawodawca w artykule 91 Kodeksu Wykroczeń ustanowił karę grzywny za utrudnianie ruchu i stwarzanie zagrożenia w ruchu kołowym w wysokości do 1500zł. Dodatkowo zgodnie z art. 145. za zanieczyszczanie miejsc publicznych grozi kara grzywny w wys. do 500zł.

Jestem przeciwny karaniu i nakładaniu mandatów. Jednak bezpieczeństwo użytkowników dróg, a w tym zdrowie i życie pieszych oraz kierowców jest wartością nadrzędną. Musimy się o nie troszczyć. Zwracam się z apelem do rolników, aby w okresie prac polowych wzięli sobie do serca moja prośbę- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

czas_jesiennych_zbiorow_12_10_16.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!