Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Czas jesiennych zbiorów  uwaga na drogach

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Czas jesiennych zbiorów  uwaga na drogach Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
12.10.2016
czas_jesiennych_zbiorow_00_12_10_16.jpgPrzed nami jesienne wykopki. Na drogi wyjadą maszyny rolnicze o poważnych gabarytach czyli kombajny buraczane, do zbioru kukurydzy a nawet ziemniaków. Często są to zespoły pojazdów. Częstym skutkiem wyjazdu, oprócz utrudniania wykonywania manewru wymijania jest również zanieczyszczanie jezdni ziemią.
Prawo o ruchu drogowym reguluje zasady przemieszczania pojazdów nienormatywnych. Wymagane jest posiadanie przez kierowcę zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego wydanego w drodze decyzji administracyjnej. Ze względu na szerokość, wysokość i długość pojazdu lub zespołu pojazdów zezwolenia wydaje organ w siedmiu kategoriach.

Dla maszyn rolniczych (kombajny), ze względu na ich sezonowość i funkcję zezwolenie wydaje starosta powiatowy. Jest ono ważne rok. Opłata za nie to 100zł. Brak zezwolenia lub jego niezgodność z gabarytami pojazdu może skutkować nałożeniem na drodze administracyjnej kary finansowej. Karę nałożyć może policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna, Służba Celna i zarządca drogi. Wielkość kary wahać się może w kwotach 1500-5000zł.

Problemem dla użytkowników dróg publicznych jest również wyciąganie z pól na asfalt przez maszyny rolnicze błota i ziemi. Często spod kół pojazdów przez kilkaset metrów ciągnie się breja wyraźnie wskazująca z jakiego pola maszyna wyjechała. Śliska maź bardzo łatwo może być przyczyną poślizgu co doprowadzi do kolizji drogowej. Ustawodawca w artykule 91 Kodeksu Wykroczeń ustanowił karę grzywny za utrudnianie ruchu i stwarzanie zagrożenia w ruchu kołowym w wysokości do 1500zł. Dodatkowo zgodnie z art. 145. za zanieczyszczanie miejsc publicznych grozi kara grzywny w wys. do 500zł.

Jestem przeciwny karaniu i nakładaniu mandatów. Jednak bezpieczeństwo użytkowników dróg, a w tym zdrowie i życie pieszych oraz kierowców jest wartością nadrzędną. Musimy się o nie troszczyć. Zwracam się z apelem do rolników, aby w okresie prac polowych wzięli sobie do serca moja prośbę- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

czas_jesiennych_zbiorow_12_10_16.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!