Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Bilans finansowy.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Bilans finansowy. Drukuj
Wpisał: Beata Lewandowska   
12.10.2016

Bilans finansowy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

wg stanu na dzień 30.09.2016r.

Należność za miesiąc / rok

Należność za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpłaty

Brakująca należność lub wpłata zaległości

Ściągalność opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ROK 2013

637 099,88 zł

586 209,28 zł

- 50 890,60 zł

92,01 %

ROK 2014

1 448 003,70 zł

1 426 409,66 zł

- 21 594,04 zł

98,51 %

ROK 2015

1 313 311,09 zł

1 270 545,49 zł

- 42 765,60 zł

96,74 %

styczeń 2016

113 609,97 zł

118 524,48 zł

    4 914,51 zł

104,33 %

luty 2016

113 572,58 zł

124 416,17 zł

  10 843,59 zł

109,55 %

marzec 2016

114 386,05 zł

118 309,85 zł

    3 923,80 zł

103,43 %

kwiecień 2016

110 300,50 zł

113 983,31 zł

    3 682,81 zł

103,34 %

maj 2016

111 234,73 zł

104 113,01 zł

 - 7 121,72 zł

93,60 %

czerwiec 2016

108 683,59 zł

118 059,67 zł

9 376,08 zł

108,63 %

Lipiec 2016

112 108,16 zł

107 152,86 zł

- 4955,30 zł

95,58 %

Sierpień 2016

111 629,34 zł

106 459,97 zł

-5 169,37 zł

95,37 %

RAZEM narastająco   

4 293 939,59 zł

4 194 183,75 zł

-99 755,84 zł

97,68 %

  • Ściągalność - miasto Kowalewo Pomorskie - 98,42 %
  • Ściągalność wieś (ogółem) - 97,33 %

Sołectwa z największą ściągalnością opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  •   Elzanowo - 99,90 %
  •   Frydrychowo - 99,76 %
  •   Mariany - 99,12 %

Sołectwa z najmniejszą ściągalnością opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  •   Napole - 95,89 %
  •   Wielkie Rychnowo - 95,45 %
  •   Mlewiec - 94,47 %

Powyższy bilans uwzględnia należność główną, odsetki, koszty upomnień, koszty egzekucyjne oraz nadpłaty.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!