Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Podsumowanie akcji "Sprzątanie Świata  Polska 2016"

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Podsumowanie akcji "Sprzątanie Świata  Polska 2016" Drukuj
Wpisał: Renata Siwiec   
13.10.2016

podzkowanie_sprztanie_wiata.jpgCorocznie organizowana kampania „Sprzątanie Świata" ma przede wszystkim charakter edukacyjny. Uczy poszanowania środowiska naturalnego i otaczającej nas przyrody, promuje proekologiczne postawy i zachowania, uświadamia nam, że stan środowiska, w którym żyjemy zależy w dużej mierze od nas samych.

Dodatkowo, każdego roku to ważne przedsięwzięcie angażuje i integruje społeczności lokalne.

Tegoroczna akcja, która odbyła się w dniach 16-17 września br., pod hasłem przewodnim „Podaj dalej...drugie życie odpadów", zakończyła się tradycyjnie pełnym sukcesem.  W kampanię zaangażowane były przedszkolaki z Przedszkola Publicznego i Przedszkola Niepublicznego „Entliczek-Pentliczek", uczniowie ze Szkół Podstawowych w Kowalewie Pomorskim, Pluskowęsach, Wielkiej Łące i  Wielkim Rychnowie, gimnazjaliści z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II, młodzież z  Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy, a ponadto dzieci i młodzież ze Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. W porządkowaniu terenów gminy uczestniczyli również członkowie niektórych KGW, OSP i mieszkańcy 12 sołectw, w tym: Borówno, Elzanowo, Kiełpiny, Mlewo, Nowy Dwór, Piątkowo, Pruska Łąka, Sierakowo, Pluskowęsy, Bielsk, Chełmoniec, Napole oraz Osiedle Brodnickie. Po godzinach pracy do akcji przyłączyli się również pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miejskiego.

W związku z  tym, w dniach 16-17 września br. uczniowie tradycyjnie uporządkowali tereny wokół budynków swoich szkół, przyległych ulic, ogródków działkowych, osiedla znajdujące się w obrębie miasta oraz parki, zieleńce, dworce kolejowe oraz przystanki autobusowe. Przedszkolaki wyruszyły zaś na sprzątanie swojego placu zabaw, boiska przy ul. Św. Mikołaja oraz placu zabaw i terenu przyległego przy CRiS a także ulic i  chodników w Kowalewie Pomorskim. Natomiast mieszkańcy sołectw zbierali odpady z rowów i  poboczy dróg, ciągów pieszo-rowerowych, przystanków autobusowych, boisk i placów zabaw oraz terenów przy świetlicach. Ponadto pracownicy MGOPS, ZGKiM i UM porządkowali tereny wokół własnych budynków, parki oraz teren góry zamkowej.

W ramach kampanii, dzieci z Przedszkola i Szkół Podstawowych, Gimnazjum mogły uczestniczyć w odbywającej się w dniu 18 września br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim „Ekobiesiadzie" oraz programach edukacyjnych, konkursach o tematyce ekologicznej, happeningach, kampaniach informacyjnych, wycieczkach, przedstawieniach. Podobnie jak w latach ubiegłych, za organizację i przebieg akcji odpowiedzialny był Sztab Koordynacyjny, którego zadaniem było rozpropagowanie kampanii, nadzór nad jej sprawnym przebiegiem oraz podsumowanie wyników.

Ogółem w tegorocznej akcji udział wzięły 1824 osoby, a ilość odpadów zmieszanych, które wywieziono z terenu naszej gminy wyniosła 2,22 tony. Wywóz i utylizację nieczystości zebranych podczas kampanii zapewnił miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kowalewie Pomorskim.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami przystąpili do prowadzonej w tym roku akcji „Sprzątanie Świata - Polska" i wspólnie porządkowali tereny miasta i gminy Kowalewo Pomorskie. Dzięki takim działaniom przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska, kształtujemy prawidłowe postawy ekologiczne społeczeństwa, promujemy czystość i porządek oraz wzmacniamy odpowiedzialność za środowisko naturalne.

 

1.jpg
 2.jpg
 3.png
 4.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!