Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Podsumowanie Gminnego Programu Rewitalizacji

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Podsumowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Drukuj
Wpisał: Małgorzata Dębińska   
13.10.2016

5.jpgW czwartek 6 października w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się konferencja podsumowująca przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015 - 2023. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu, instytucji kultury, edukacji, wspólnot mieszkaniowych oraz radni Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. Burmistrz miasta Andrzej Grabowski podziękował zespołowi  za wielomiesięczną pracę nad projektem, podkreślając konieczność zmian, przede wszystkim w zakresie remontów budynków użyteczności publicznej oraz wsparcia działań prospołecznych.

Przy pomocy multimedialnej prezentacji, podsumowano m.in. wyniki diagnozy społeczno-gospodarczej gminy, przedstawiono diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych, zidentyfikowano obszary kryzysowe oraz scharakteryzowano obszar rewitalizacji. Zaprezentowano cele rewitalizacji i planowane kierunki działań oraz listę planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Wszystkie projekty ujęte ww. dokumencie pozwolą na realizację w perspektywie kolejnych lat, wyznaczonych celów, których wynikiem będzie rozwój rynku pracy oraz poprawa warunków życia mieszkańców, w tym również osób starszych.

Projekt, dotyczący przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015 - 2023 realizowano w okresie od 5 listopada 2015 r. do 14 października 2016 r.  przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W ramach ogłoszonego konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego Gmina Kowalewo Pomorskie otrzymała dotację w wysokości 33 108,30 zł tj. 90 % kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu.

Prezentacja - Otwórz

 loga_gpr.jpg
 szkolenie_rewita.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!