Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zapobiec jeszcze większym problemom

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zapobiec jeszcze większym problemom Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
14.10.2016

zapobiec_jeszcze_wiek_14_10_16_00.jpgW dniu 12 października Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski wraz z pracownikami spotkał się z przedstawicielami mieszkańców wsi Mlewo, aby przybliżyć tok postępowania administracyjnego w spr. kopalni kruszywa zlokalizowanych w tej wsi. Na spotkanie zaproszono radną tej wsi Marię Wiśniewską Staszak oraz sołtysa Ryszarda Lipińskiego.

Mlewianie: Adam Pernak, Dawid Wilmanowicz i Michał Moszczyński zostali pisemnie upoważnieni przez 80 rodaków do reprezentowania ich przed instytucjami w walce o spokój dnia codziennego. Jak już pisaliśmy wcześniej na terenie tej wsi wyrobiska po kopalniach kruszywa rekultywowane są popiołem i pyłami. Jest to bardzo uciążliwe, szczególnie przy słonecznej i wietrznej pogodzie. Plany fedrowania żwiru na sąsiednich działkach oraz badania geologiczne prowadzone na jeszcze innych są zapowiedzią, że ich problem nie tylko się nie rozwiąże, ale będzie narastał.

Burmistrz miasta wspólnie z pracownikami urzędu przedstawił przepisy jakie obligują wszystkie szczeble decyzyjne w postępowaniu administracyjnym w spr. otwierania nowej kopalni, rekultywacji starej i w przypadku poszukiwania złóż geologicznych.

Pomimo, że negatywnie zaopiniowałem projekt rekultywacji kopalni popiołem jak i inny projekt wykonywania odwiertów w celu poszukiwania złóż żwiru, organ decyzyjny wyraził zgodę na realizację tych zamierzeń. Niestety jako samorząd nie mam umocowania prawnego, aby skontrolować co jest wrzucane w wyrobisko. Jest do tego instytucja rządowa. Jeśli ja odmówię zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo pomorskie i ujawnienia w nim złóż kopalin zrobi to za mnie wojewoda. Popieram dążenia mieszkańców do wyeliminowania nieprawidłowości w rekultywacji kopalni i rozumiem ich dążenie do wykluczenia tego procederu na przyszłość. Mam nadzieję, że ich działania przyniosą oczekiwane skutki- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

 zapobiec_jeszcze_wiek_14_10_16_02.jpg
zapobiec_jeszcze_wiek_14_10_16_03.jpg
 zapobiec_jeszcze_wiek_14_10_16_04.jpg
 zapobiec_jeszcze_wiek_14_10_16_05.jpg
 zapobiec_jeszcze_wiek_14_10_16_06.jpg
 zapobiec_jeszcze_wiek_14_10_16_01.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!