Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Podsumowano wydatki na projekty społeczne i na infrastrukturę

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Podsumowano wydatki na projekty społeczne i na infrastrukturę Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
17.10.2016
proj_spol_i_infra_17_10_16.jpgCzasopismo Wspólnota zestawiło wydatkowane przez samorządy środki unijne na projekty społeczne i na infrastrukturę techniczną. Właśnie te wydatki mają największy wpływ na poprawę jakości życia społeczeństwa. Dane pozyskano z corocznych sprawozdań budżetowych za okres 2013-2015.
W rankingu tym ustalono tzw. per capita czyli dochód brutto na głowę, a dokładniej wartość osiągniętego PKB na mieszkańca. Wahają się one następująco:
  • Woj. Kujawsko- Pomorskie uplasowało się dopiero na 13 pozycji (na 16 województwa) z wydatkiem w wysokości 131,16zł / os.
  • Toruń - 2592,71zł (najlepszy wynik w rankingu)
  • Powiat golubsko - dobrzyński uplasował się na 181 pozycji (na 314 powiatów) z wydatkami per capita 105,13zł
  • Golub Dobrzyn miasto - pozycja 37 (na 267 miast powiatowych) z wydatkiem 792,45zł / os.

Kowalewo Pomorskie miasto-gmina- pozycja 126 w rankingu miast pozostałych czyli nie powiatowych, których jest 582. Wydatkowaliśmy 749,55zł

W kategorii gmina wiejska sklasyfikowano 1563 samorządy:

  • Radomin - na pozycji 362 z wydatkami 787,62zł
  • Ciechocin - na pozycji 524 z wydatkami 648,66zł na mieszkańca
  • Golub Dobrzyń - na pozycji 642 z wydatkami 591,49zł / os.
  • Zbójno - na 1215 pozycji z wydatkiem 351,05zł na mieszkańca

Wg autorów rankingu, Pawła Świaniewicza i Julity Łukomskiej od 2009r. wskaźniki systematycznie spadają. Dodając do tego opóźnienie w uruchomieniu środków unijnych z budżetu 2014-2020 rysuje się niepokojąca perspektywa przed samorządami. W gminach miejsko - wiejskich (takich jak Kowalewo) największe wydatki inwestycyjne pochłaniają projekty transportowe (drogi), gospodarka komunalna i wodno - ściekowa. Autorzy wskazują w małych samorządach na zbyt wysoką pozycję wydatków na oświatę.

Pełen ranking na stronie:

http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Andrzej/ANDRZEJ_NOWY/Nr_20_Ranking_-_Wydatki_inwestycyjne_2015.pdf

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!