Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Podsumowano wydatki na projekty społeczne i na infrastrukturę

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Podsumowano wydatki na projekty społeczne i na infrastrukturę Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
17.10.2016
proj_spol_i_infra_17_10_16.jpgCzasopismo Wspólnota zestawiło wydatkowane przez samorządy środki unijne na projekty społeczne i na infrastrukturę techniczną. Właśnie te wydatki mają największy wpływ na poprawę jakości życia społeczeństwa. Dane pozyskano z corocznych sprawozdań budżetowych za okres 2013-2015.
W rankingu tym ustalono tzw. per capita czyli dochód brutto na głowę, a dokładniej wartość osiągniętego PKB na mieszkańca. Wahają się one następująco:
  • Woj. Kujawsko- Pomorskie uplasowało się dopiero na 13 pozycji (na 16 województwa) z wydatkiem w wysokości 131,16zł / os.
  • Toruń - 2592,71zł (najlepszy wynik w rankingu)
  • Powiat golubsko - dobrzyński uplasował się na 181 pozycji (na 314 powiatów) z wydatkami per capita 105,13zł
  • Golub Dobrzyn miasto - pozycja 37 (na 267 miast powiatowych) z wydatkiem 792,45zł / os.

Kowalewo Pomorskie miasto-gmina- pozycja 126 w rankingu miast pozostałych czyli nie powiatowych, których jest 582. Wydatkowaliśmy 749,55zł

W kategorii gmina wiejska sklasyfikowano 1563 samorządy:

  • Radomin - na pozycji 362 z wydatkami 787,62zł
  • Ciechocin - na pozycji 524 z wydatkami 648,66zł na mieszkańca
  • Golub Dobrzyń - na pozycji 642 z wydatkami 591,49zł / os.
  • Zbójno - na 1215 pozycji z wydatkiem 351,05zł na mieszkańca

Wg autorów rankingu, Pawła Świaniewicza i Julity Łukomskiej od 2009r. wskaźniki systematycznie spadają. Dodając do tego opóźnienie w uruchomieniu środków unijnych z budżetu 2014-2020 rysuje się niepokojąca perspektywa przed samorządami. W gminach miejsko - wiejskich (takich jak Kowalewo) największe wydatki inwestycyjne pochłaniają projekty transportowe (drogi), gospodarka komunalna i wodno - ściekowa. Autorzy wskazują w małych samorządach na zbyt wysoką pozycję wydatków na oświatę.

Pełen ranking na stronie:

http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Andrzej/ANDRZEJ_NOWY/Nr_20_Ranking_-_Wydatki_inwestycyjne_2015.pdf

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!