Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Dzień Seniora w kowalewskim Związku Emerytów

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Dzień Seniora w kowalewskim Związku Emerytów Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
21.10.2016
dzien_seniora_20_10_16_000.jpgCzłonkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kowalewie Pomorskim w dniu 20 października br. świętowali coroczny Dzień Seniora. Na stołach pojawiło się coś na ciepło oraz kawa i ciasto, a zaproszeni goście nie mogli wyjść z podziwu nad witalnością i radością życia gospodarzy. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski i Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski do życzeń zdrowia, radości i pomyślności dołożyli tradycyjny już talon na przejazd autokarem wycieczkowym. Panowie podziękowali za aktywny udział w życiu kulturalnym gminy.
Do życzeń przyłączyli się: ks. Adam Lis, przewodnicząca Rady Powiatu Maria Wiśniewska, dyrektor MGOK, zastępca kier. MGOPS, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, dyrektor Publicznego Gimnazjum, szkoły podstawowej w Kowalewie, wychowawcy i podopieczni Świetlicy Socjoterapeutycznej, emeryci z oddziału w Brodnicy, Rypina, Golubiu i z Lubicza oraz zarząd oddziału wojewódzkiego PZERiI. Dziękując za życzenia przewodnicząca Maria Nowatka podkreślała dobrą współpracę z samorządem oraz wsparcie jakie otrzymuje od burmistrza i radnych. Jest to zauważalne nawet przez członków organizacji emeryckich z innych regionów.

Serdecznie dziękuję również kierownikowi i pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej dzięki których wsparciu udało się pozyskać artykuły spożywcze, dziękuję dyrektorowi i pracownikom Domu Kultury za nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń i pomoc przy organizacji uroczystości, a dyrektorom szkół dziękuję za okolicznościowe występy młodzieży, która uprzyjemnia nasze spotkania. -podkreślała przewodnicząca Maria Nowatka- w mijającym roku były 4 wyjazdy, a przed nami jeszcze zabawa andrzejkowa połączona z grillem i wigilia. Obecnie wspólnie ze Świetlica Socjoterapeutyczną realizujemy również II edycję projektu „Integracja seniorów z młodzieżą" w ramach programu marszałkowskiego pod nazwą „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów". Związek otrzymał dofinansowanie w wys. 3tys.zł.

W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie z zespołu Fan działającego pod przewodnictwem Katarzyny Grabowskiej i Jolanty Zarembskiej przy szkole podstawowej w Kowalewie Pomorskim, młodzież ze Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz chór seniora. Na końcu odbyła się tradycyjna zabawa taneczna.

Podziwiam naszych Seniorów. Na każdym kroku pokazują, że jesień życia nie musi być szara i smutna,. Udowodnili, że nie musi być szaro i nudno. Podziwiam ich wycieczki, grille, koncerty i występy. Zdobywają też środki unijne, co jest przykładem i zachętą dla młodszych organizacji. - podkreśla Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kowalewie Pom. działa ponad 40 lat. Liczy 196 członków. Ze swojego wieku i zdobytego doświadczenia nie robią tajemnic. Czytają wiersze, tańczą i śpiewają. Kilka razy w roku spotykają się przy wspólnym stole z okazji wigilii, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz Dnia Seniora czy Andrzejek. Wyjeżdżają także na wycieczki krajoznawcze, pielgrzymki, odwiedzają kino oraz uprawiają nordic walking. Uczestniczą w życiu kulturalnym gminy wystawiając drużynę sportowców w Sportowych Spotkaniach Integracyjnych oraz w przeglądach chórów. Największą atrakcja są grille, gdzie można przyjść, porozmawiać i pośmiać się. Do ważnego rytuału należy wymiana doświadczeń z innymi związkami senioralnymi. Kowalewscy emeryci umieją cieszyć się życiem.

dzien_seniora_20_10_16_001.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_002.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_003.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_004.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_005.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_006.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_007.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_008.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_009.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_010.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_011.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_012.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_013.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_014.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_015.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_016.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_017.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_018.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_019.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_020.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_021.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_022.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!