Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Dzień Seniora w kowalewskim Związku Emerytów

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Dzień Seniora w kowalewskim Związku Emerytów Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
21.10.2016
dzien_seniora_20_10_16_000.jpgCzłonkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kowalewie Pomorskim w dniu 20 października br. świętowali coroczny Dzień Seniora. Na stołach pojawiło się coś na ciepło oraz kawa i ciasto, a zaproszeni goście nie mogli wyjść z podziwu nad witalnością i radością życia gospodarzy. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski i Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski do życzeń zdrowia, radości i pomyślności dołożyli tradycyjny już talon na przejazd autokarem wycieczkowym. Panowie podziękowali za aktywny udział w życiu kulturalnym gminy.
Do życzeń przyłączyli się: ks. Adam Lis, przewodnicząca Rady Powiatu Maria Wiśniewska, dyrektor MGOK, zastępca kier. MGOPS, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, dyrektor Publicznego Gimnazjum, szkoły podstawowej w Kowalewie, wychowawcy i podopieczni Świetlicy Socjoterapeutycznej, emeryci z oddziału w Brodnicy, Rypina, Golubiu i z Lubicza oraz zarząd oddziału wojewódzkiego PZERiI. Dziękując za życzenia przewodnicząca Maria Nowatka podkreślała dobrą współpracę z samorządem oraz wsparcie jakie otrzymuje od burmistrza i radnych. Jest to zauważalne nawet przez członków organizacji emeryckich z innych regionów.

Serdecznie dziękuję również kierownikowi i pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej dzięki których wsparciu udało się pozyskać artykuły spożywcze, dziękuję dyrektorowi i pracownikom Domu Kultury za nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń i pomoc przy organizacji uroczystości, a dyrektorom szkół dziękuję za okolicznościowe występy młodzieży, która uprzyjemnia nasze spotkania. -podkreślała przewodnicząca Maria Nowatka- w mijającym roku były 4 wyjazdy, a przed nami jeszcze zabawa andrzejkowa połączona z grillem i wigilia. Obecnie wspólnie ze Świetlica Socjoterapeutyczną realizujemy również II edycję projektu „Integracja seniorów z młodzieżą" w ramach programu marszałkowskiego pod nazwą „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów". Związek otrzymał dofinansowanie w wys. 3tys.zł.

W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie z zespołu Fan działającego pod przewodnictwem Katarzyny Grabowskiej i Jolanty Zarembskiej przy szkole podstawowej w Kowalewie Pomorskim, młodzież ze Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz chór seniora. Na końcu odbyła się tradycyjna zabawa taneczna.

Podziwiam naszych Seniorów. Na każdym kroku pokazują, że jesień życia nie musi być szara i smutna,. Udowodnili, że nie musi być szaro i nudno. Podziwiam ich wycieczki, grille, koncerty i występy. Zdobywają też środki unijne, co jest przykładem i zachętą dla młodszych organizacji. - podkreśla Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kowalewie Pom. działa ponad 40 lat. Liczy 196 członków. Ze swojego wieku i zdobytego doświadczenia nie robią tajemnic. Czytają wiersze, tańczą i śpiewają. Kilka razy w roku spotykają się przy wspólnym stole z okazji wigilii, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz Dnia Seniora czy Andrzejek. Wyjeżdżają także na wycieczki krajoznawcze, pielgrzymki, odwiedzają kino oraz uprawiają nordic walking. Uczestniczą w życiu kulturalnym gminy wystawiając drużynę sportowców w Sportowych Spotkaniach Integracyjnych oraz w przeglądach chórów. Największą atrakcja są grille, gdzie można przyjść, porozmawiać i pośmiać się. Do ważnego rytuału należy wymiana doświadczeń z innymi związkami senioralnymi. Kowalewscy emeryci umieją cieszyć się życiem.

dzien_seniora_20_10_16_001.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_002.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_003.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_004.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_005.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_006.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_007.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_008.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_009.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_010.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_011.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_012.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_013.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_014.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_015.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_016.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_017.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_018.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_019.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_020.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_021.jpg
 dzien_seniora_20_10_16_022.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!