Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow SCHETYNÓWKA - Budowa dróg

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

SCHETYNÓWKA - Budowa dróg Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska   
05.09.2016

7.jpg„Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowej, Konwaliowej i Odrodzenia oraz budowa wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim" - dofinansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa,  w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" -konkurs na rok 2016

Gmina Kowalewo Pomorskie wzięła udział w ogłoszonym konkursie przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" -konkurs na rok 2016. W dniu 27 października 2015 r. złożyła wniosek na dofinansowanie projektu  pn.:„Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowej, Konwaliowej i Odrodzenia oraz budowa wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim". Wniosek został rozpatrzony pozytywnie -Gmina otrzymała dofinansowanie.

W dniu 22 lipca 2016 r. Gmina Kowalewo Pomorskie podpisała umowę o dofinansowanie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Gminie została udzielona dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania o łącznej kwocie 871.578,00 zł kosztów kwalifikowanych, w tym środków pochodzących od partnera w łącznej kwocie 444.592,00 zł.

Wykonawcą zadania, wyłonionym w trybie procedury przetargowej było Przedsiębiorstwo Budowlano-Wdrożeniowe INŻBUD Z. Zehner, M. Środa Spółka Jawna z Grudziądza. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1.720.770,00 zł brutto. Roboty zostały wykonane w czasie od 9 maja 2016 r. do 26 sierpnia 2016 r.

W dniu 2 września 2016 r. został spisany protokół końcowego odbioru robót i przekazania do eksploatacji przedmiotowej inwestycji - posiadającej następującą charakterystykę:

ul. Mikołaja z Ryńska - 313,01 m,

ul. Narcyzowa - 214,31 m,

ul. Konwaliowa - 429,52 m,

ul. Odrodzenia - 286,66 m,

łącznik 1 -30,40 m,

łącznik 2 - 67,50 m,

zjazd na drogę wojewódzką - 35,0 m²,

przebudowa zbieracza o średnicy 400 mm - 148,52 ,

kanalizacja deszczowa grawitacyjna - 1.385,55 m.

Roboty zostały wykonane zgodnie z zakresem ustalonym w dokumentacji projektowej  oraz warunkami ustalonymi w umowie Zamawiającego z Wykonawcą.

droga_chodnik.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!