Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Poprawa jakości wody

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Poprawa jakości wody Drukuj
Wpisał: Małgorzata Wegner   
25.10.2016
popr_jak_wody_25_10_16_00.jpgW nawiązaniu do informacji dotyczącej pogorszenia się jakości wody, zamieszczonej w dniu 11 października 2016r. informujemy, że w wyniku podjętych przez Prezesa Zakładu Usług Wodnych w Ostrowitem działań, jakość wody uległa znacznej poprawie. Tutejszy Urząd prowadzi monitoring jakości wody, z którego wynika, że w ostatni weekend woda była czysta.

W tym miejscu zwracamy się do mieszkańców z serdeczną prośbą, aby w przypadku pojawienia się brudnej wody, zgłaszali swe uwagi bezpośrednio do ZUW Ostrowite tel. 56 683-62-96 lub tel. 663 940 993 (oczyszczalnia ścieków) w celu podjęcia szybkiej reakcji przez eksploatatora i naprawy urządzeń bądź poprawy jakości wody. W dni robocze w godzinach pracy uwagi można również zgłaszać do Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu (pawilon sportowy), biuro nr 8, tel. 56 684 15 79 wewn. 60.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!