Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Poprawa jakości wody

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Poprawa jakości wody Drukuj
Wpisał: Małgorzata Wegner   
25.10.2016
popr_jak_wody_25_10_16_00.jpgW nawiązaniu do informacji dotyczącej pogorszenia się jakości wody, zamieszczonej w dniu 11 października 2016r. informujemy, że w wyniku podjętych przez Prezesa Zakładu Usług Wodnych w Ostrowitem działań, jakość wody uległa znacznej poprawie. Tutejszy Urząd prowadzi monitoring jakości wody, z którego wynika, że w ostatni weekend woda była czysta.

W tym miejscu zwracamy się do mieszkańców z serdeczną prośbą, aby w przypadku pojawienia się brudnej wody, zgłaszali swe uwagi bezpośrednio do ZUW Ostrowite tel. 56 683-62-96 lub tel. 663 940 993 (oczyszczalnia ścieków) w celu podjęcia szybkiej reakcji przez eksploatatora i naprawy urządzeń bądź poprawy jakości wody. W dni robocze w godzinach pracy uwagi można również zgłaszać do Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu (pawilon sportowy), biuro nr 8, tel. 56 684 15 79 wewn. 60.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!