Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Mieszkańcy Mlewa podjęli uchwałę

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Mieszkańcy Mlewa podjęli uchwałę Drukuj
Wpisał: Donata Pilarska-Mądry   
25.10.2016

miesz_mlew_podj_uchw_25_10_16_00.jpgRekultywacja i zagospodarowanie wyrobisk po eksploatacji kopalin są bardzo istotne ze względu na potencjalne zagrożenie, jakie mogą one stwarzać dla środowiska, o czym przekonali się już mieszkańcy Mlewa. Dlatego 24 października zgodnie ze złożonym wnioskiem podczas zebrania wiejskiego /w dniu 19 września/ mieszkańcy Mlewa chcąc uniknąć uciążliwości związanych z rekultywacją kolejnych wyrobisk po kopalniach kruszywa podjęli uchwałę: w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim o zmianę uchwały Nr XXII/215/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 czerwca 2009 r., w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.

Jak już wcześniej informowaliśmy Burmistrz Miasta w dniu 12 października wspólnie z pracownikami urzędu przedstawił przepisy jakie obligują wszystkie szczeble decyzyjne w postępowaniu administracyjnym w spr. otwierania nowej kopalni, rekultywacji starej i w przypadku poszukiwania złóż geologicznych (link do artykułu).

Link do artykułu: „Zapobiec jeszcze większym problemom" http://www.kowalewopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=8056&Itemid=16

miesz_mlew_podj_uchw_25_10_16_01.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!