Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Mieszkańcy Mlewa podjęli uchwałę

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Mieszkańcy Mlewa podjęli uchwałę Drukuj
Wpisał: Donata Pilarska-Mądry   
25.10.2016

miesz_mlew_podj_uchw_25_10_16_00.jpgRekultywacja i zagospodarowanie wyrobisk po eksploatacji kopalin są bardzo istotne ze względu na potencjalne zagrożenie, jakie mogą one stwarzać dla środowiska, o czym przekonali się już mieszkańcy Mlewa. Dlatego 24 października zgodnie ze złożonym wnioskiem podczas zebrania wiejskiego /w dniu 19 września/ mieszkańcy Mlewa chcąc uniknąć uciążliwości związanych z rekultywacją kolejnych wyrobisk po kopalniach kruszywa podjęli uchwałę: w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim o zmianę uchwały Nr XXII/215/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 czerwca 2009 r., w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.

Jak już wcześniej informowaliśmy Burmistrz Miasta w dniu 12 października wspólnie z pracownikami urzędu przedstawił przepisy jakie obligują wszystkie szczeble decyzyjne w postępowaniu administracyjnym w spr. otwierania nowej kopalni, rekultywacji starej i w przypadku poszukiwania złóż geologicznych (link do artykułu).

Link do artykułu: „Zapobiec jeszcze większym problemom" http://www.kowalewopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=8056&Itemid=16

miesz_mlew_podj_uchw_25_10_16_01.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!