Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow IV posiedzenie Konwentu Burmistrzów

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

IV posiedzenie Konwentu Burmistrzów Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
26.10.2016
iv_posiedzenie_konwentu_24_10_16_000.jpgW dniu 24 października br. na IV posiedzeniu Konwentu Burmistrzów Woj. Kuj. Pom., które miało miejsce w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie omówiono wiele istotnych kwestii i podjęto kilka stanowisk. Chwilą ciszy uczczono również pamięć wójta Lubrańca Krzysztofa Wrzesińskiego, którego uroczystości pogrzebowe miały miejsce we wrześniu.
Tradycyjnie w posiedzeniu uczestniczyli goście: wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, przewodniczący sejmiku Ryszard Bober, członek zarządu województwa Sławomir Kopyść, dyr. Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Elżbieta Siemiątkowska, dyrektor departamentu rozwoju regionalnego Rafał Pietrucień, w imieniu Konwentu Wójtów starosta Mirosław Graczyk, prezesi trzech Samorządowych Kolegiów Odwoławczych: p. Marek Żmuda z Torunia, Sławomir Szkudlarz z Włocławka i Jacek Joachimowski z Bydgoszczy.

Tematyką spotkania jak zawsze były problemy w codziennym funkcjonowaniu samorządów. Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz omówił m.in. temat potrzeby rozbudowy infrastruktury drogowej i poszerzenia stref ekonomicznych.

Burmistrz Kowalewa Andrzej Grabowski podkreślał w dyskusji, że nie zawsze rozwój strefy ekonomicznej idzie w parze z rozwojem w innych dziedzinach gospodarczych. Jako przykład podał wpływ powstania strefy w Kowalewie na wzrost ruchu drogowego na krajowej 15. Zaapelował do wojewody, jako przedstawiciela rządu, czyli zarządcy drogi o wsparcie w pozyskaniu dla Kowalewa priorytetowej inwestycji jaką jest obwodnica.

Wojewoda poruszył również temat szacowania klęsk suszowych i kryteriów konkursów rządowych na modernizację dróg gminnych.

Dyrektorzy departamentów urzędu marszałkowskiego poruszyli tematy związane z pozyskiwaniem środków unijnych z PROW i RPO. Informowali na jakim etapie jest opracowywanie procedur naborów wniosków. Zwracali też uwagę na powtarzające się błędy w dokumentacjach. Samorządy były najbardziej zainteresowane terminami naborów.

Przedstawiciel Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zachęcał do udziału w organizowanych przez Fundację forach dyskusyjnych i platformach wymiany doświadczeń.

Przypominamy:

Konwent Burmistrzów tworzy 47 burmistrzów z naszego województwa. Zgodnie z przyjętą zasadą przewodzą po kolei samorządy z trzech dawnych województw. W pierwszej kadencji był to Rypin (woj. włocławskie), w drugiej Kowalewo (woj. toruńskie), a w trzeciej Koronowo (woj. bydgoskie). Również skład zarządu określa procentowy udział samorządów tj. po dwóch z bydgoskiego i toruńskiego i jeden z włocławskiego. Na kadencję 2014-2018 przewodniczy tej instytucji burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński. Wspierają przewodniczącego samorządowcy z toruńskiego: Andrzej Grabowski (Kowalewo) i Leszek Kawski (Wąbrzeźno), bydgoskiego Sławomir Napierała (Nakło) i włocławskiego Andrzej Cieśla (Aleksandrów Kujawski).

iv_posiedzenie_konwentu_24_10_16_001.jpg
 iv_posiedzenie_konwentu_24_10_16_002.jpg
 iv_posiedzenie_konwentu_24_10_16_003.jpg
 iv_posiedzenie_konwentu_24_10_16_004.jpg
 iv_posiedzenie_konwentu_24_10_16_005.jpg
 iv_posiedzenie_konwentu_24_10_16_006.jpg
 iv_posiedzenie_konwentu_24_10_16_007.jpg
 iv_posiedzenie_konwentu_24_10_16_008.jpg
 iv_posiedzenie_konwentu_24_10_16_009.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!