Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow IV posiedzenie Konwentu Burmistrzów

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

IV posiedzenie Konwentu Burmistrzów Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
26.10.2016
iv_posiedzenie_konwentu_24_10_16_000.jpgW dniu 24 października br. na IV posiedzeniu Konwentu Burmistrzów Woj. Kuj. Pom., które miało miejsce w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie omówiono wiele istotnych kwestii i podjęto kilka stanowisk. Chwilą ciszy uczczono również pamięć wójta Lubrańca Krzysztofa Wrzesińskiego, którego uroczystości pogrzebowe miały miejsce we wrześniu.
Tradycyjnie w posiedzeniu uczestniczyli goście: wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, przewodniczący sejmiku Ryszard Bober, członek zarządu województwa Sławomir Kopyść, dyr. Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Elżbieta Siemiątkowska, dyrektor departamentu rozwoju regionalnego Rafał Pietrucień, w imieniu Konwentu Wójtów starosta Mirosław Graczyk, prezesi trzech Samorządowych Kolegiów Odwoławczych: p. Marek Żmuda z Torunia, Sławomir Szkudlarz z Włocławka i Jacek Joachimowski z Bydgoszczy.

Tematyką spotkania jak zawsze były problemy w codziennym funkcjonowaniu samorządów. Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz omówił m.in. temat potrzeby rozbudowy infrastruktury drogowej i poszerzenia stref ekonomicznych.

Burmistrz Kowalewa Andrzej Grabowski podkreślał w dyskusji, że nie zawsze rozwój strefy ekonomicznej idzie w parze z rozwojem w innych dziedzinach gospodarczych. Jako przykład podał wpływ powstania strefy w Kowalewie na wzrost ruchu drogowego na krajowej 15. Zaapelował do wojewody, jako przedstawiciela rządu, czyli zarządcy drogi o wsparcie w pozyskaniu dla Kowalewa priorytetowej inwestycji jaką jest obwodnica.

Wojewoda poruszył również temat szacowania klęsk suszowych i kryteriów konkursów rządowych na modernizację dróg gminnych.

Dyrektorzy departamentów urzędu marszałkowskiego poruszyli tematy związane z pozyskiwaniem środków unijnych z PROW i RPO. Informowali na jakim etapie jest opracowywanie procedur naborów wniosków. Zwracali też uwagę na powtarzające się błędy w dokumentacjach. Samorządy były najbardziej zainteresowane terminami naborów.

Przedstawiciel Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zachęcał do udziału w organizowanych przez Fundację forach dyskusyjnych i platformach wymiany doświadczeń.

Przypominamy:

Konwent Burmistrzów tworzy 47 burmistrzów z naszego województwa. Zgodnie z przyjętą zasadą przewodzą po kolei samorządy z trzech dawnych województw. W pierwszej kadencji był to Rypin (woj. włocławskie), w drugiej Kowalewo (woj. toruńskie), a w trzeciej Koronowo (woj. bydgoskie). Również skład zarządu określa procentowy udział samorządów tj. po dwóch z bydgoskiego i toruńskiego i jeden z włocławskiego. Na kadencję 2014-2018 przewodniczy tej instytucji burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński. Wspierają przewodniczącego samorządowcy z toruńskiego: Andrzej Grabowski (Kowalewo) i Leszek Kawski (Wąbrzeźno), bydgoskiego Sławomir Napierała (Nakło) i włocławskiego Andrzej Cieśla (Aleksandrów Kujawski).

iv_posiedzenie_konwentu_24_10_16_001.jpg
 iv_posiedzenie_konwentu_24_10_16_002.jpg
 iv_posiedzenie_konwentu_24_10_16_003.jpg
 iv_posiedzenie_konwentu_24_10_16_004.jpg
 iv_posiedzenie_konwentu_24_10_16_005.jpg
 iv_posiedzenie_konwentu_24_10_16_006.jpg
 iv_posiedzenie_konwentu_24_10_16_007.jpg
 iv_posiedzenie_konwentu_24_10_16_008.jpg
 iv_posiedzenie_konwentu_24_10_16_009.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!