Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Jubileuszowa XX edycja programu nagradzającego uzdolnionych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Jubileuszowa XX edycja programu nagradzającego uzdolnionych Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
27.10.2016
jubileuszowa_xx_edycja_27_10_16_000.jpgW dniu 26 października br. w gminie Kowalewo Pomorskie podsumowano XX edycję Długofalowego Programu Rozwoju Oświaty, dzięki któremu jednorazowe stypendia otrzymują uczniowie placówek oświatowych, dla których samorząd gminy jest organem prowadzącym + szkoła stowarzyszeniowa TRIO. Uczniowie ci muszą być laureatami najwyższych miejsc (I, II, III) wojewódzkich bądź gminnych konkursów przedmiotowych. Nagroda ta jest dużym wyróżnieniem dla uczniów jak i ich nauczycieli.
Oprócz laureatów w tym ważnym wydarzeniu wzięli udział także rodzice, dyrektorzy szkół oraz zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Orłowski wraz z radnymi.

Tegoroczna, jubileuszowa XX edycja była wyjątkowa. Uatrakcyjnił ją występ pani Karoliny Zielińskiej wraz z opiekunem Markiem Piątkowskim. Pani Karolina również była laureatem jednej z edycji konkursu (2009r.) w dziedzinie ortografii. Uczestnicy obejrzeli również film przedstawiający cała dwudziestoletnią historię konkursu.

Ze wzruszeniem obejrzałem dokument przedstawiający laureatów konkursów przedmiotowych na przestrzeni dwudziestu lat. Wielu uczniów powtarza się w kilku edycjach, mają często inne stypendia (naukowe, sportowe, kulturalne). Jestem świadkiem jak dojrzewają i rozwijają się. Jak zdobywają kolejne laury i sukcesy. Cieszę się, że program spełnił pokładane w nim nadzieje i miał wpływ na rozwój uczniów i nauczycieli. Na przestrzeni tych dwudziestu lat wydatkowaliśmy kwotę prawie 230tys.zł i uhonorowaliśmy 392 uczniów i 187 nauczycieli. Zapewniam, że na stypendia naukowe jak i nagrody dla uczniów w budżecie środków nie zabraknie. Są to wydatki, które pokrywamy z zadowoleniem i satysfakcją. Gratuluję uczniom, nauczycielom, dyrektorom i rodzicom. Na taki sukces trzeba pracować wspólnie, wspierać się i mobilizować. Często potrzeba kilku lat, aby osiągnąć sukces.- podkreślał Burmistrz Andrzej Grabowski. Do gratulacji przyłączyli się pozostali goście.

W imieniu nagrodzonych i dyrektorów szkół podziękowania burmistrzowi i radnym za realizację programu złożył dyrektor Benedykt Mroziński i nauczyciel Robert Bejger.

Laureatami za rok szkolny 2015/2016 zostało 9 nauczycieli i 24 uczniów. Otrzymali oni jednorazowe stypendia. Dodatkowo na wniosek dyrektorów wyróżniono również dyplomami uczniów i nauczycieli :

Stypendia finansowe otrzymali:

Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim:

- Martyna Zegarska - laureatka wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z chemii,

- Kinga Derewecka - III miejsce w konkursie Liga Zadaniowa,

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie:

- Jakub Dulnikowski- laureat w konkursie Liga zadaniowa,

- Kamil Romanowski- III miejsce w konkursie „Liga zadaniowa"

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim:

- Stanisław Grzegórski - laureat wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z przyrody,

- Hubert Dębski- laureat wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z przyrody,

- Tomasz Szyszko- I miejsce w konkursie „Król ortografii"

- Aleksandra Dulka- I miejsce w konkursie „Król ortografii"

- Mateusz Witkowski- I miejsce w gminnym konkursie „Matematyk na medal"

- Dominik Hinz- I miejsce w gminnym konkursie „Matematyk na medal"

- Amelia Wesołowska - I miejsce w gminnym konkursie „Matematyk na medal"

- Krzysztof Szyczewski- III miejsce w konkursie „Liga zadaniowa" oraz finalista konkursu przedmiotowego z języka polskiego

- Weronika Czachorowska, Zuzanna Czyżniewska, Judyta Gierłowska, Maria Jeżowska, Zofia Jeżowska, Dominika Kawula, Oliwia Rudnicka, Dominika Szmytkowska, Weronika Szmytkowska, Magdalena Włodarska, Natalia Wilczewska, Zofia Polakiewicz- I miejsca w Finale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt

- Maria Jeżowska, Zofia Jeżowska, Oliwia Rudnicka, Dominika Szmytkowska, Weronika Szmytkowska, Zofia Polakiewicz - II miejsca w XVIII Kujawsko - Pomorskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Czwórboju Lekkoatletycznym (kategoria dziewcząt)

Stypendia finansowe dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w związku z zajęciem przez uczniów czołowych miejsc w konkursach przedmiotowych:

Nauczyciel Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim: Nagroda Elżbieta Zabłońska,

Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie: Agnieszka Szymczak,

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim: Aleksandra Kubicka, Katarzyna Łobodzińska, Małgorzata Łobodzińska, Marzanna Siergiej, Renata Gruszecka, Jolanta Zarembska i Elżbieta Kuciak - Olszewska


Dyplomy dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2015/2016 odnieśli sukcesy naukowe i sportowe oraz nauczycieli, w związku z udziałem ich uczniów w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. Dyplomy zostały przyznane na wniosek dyrektora szkoły.

Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim:

- Julia Bąk - finalistka wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z biologii wraz z opiekunem p. Julią Idziak

- Kacper Zarębski - finalista wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z j. angielskiego wraz z opiekunem p. Arlettą Żuławską - Jastrzębską

- Agnieszka Chościńska - nauczyciel, którego uczennica Kinga Derewecka zajęła III miejsce w konkursie matematycznym „Liga zadaniowa" .

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące:

- Kacper Lewandowski- finalista wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego wraz z opiekunem p. Anną Kuźniar

- Julia Skowrońska, która zdobyła nagrodę II stopnia w konkursie „Kangur matematyczny" wraz z opiekunem p. Izabellą Masłowską

- Alicja Regulska, która zdobyła nagrodę II stopnia w konkursie „Kangur matematyczny" wraz z opiekunem p. Jadwigą Ciechacką

- Alicja Huttner, która zdobyła I miejsce w konkursie „Przestrzenie przyrody" oraz III miejsce w konkursie „Zawdzięczamy niepodległość" wraz z opiekunem p. Danutą Płuciennik - Dębińską

- Maja Humięcka, która zdobyła nagrodę główną w Ogólnopolskim konkursie „Z czym walczyłby współczesny Don Kichot" wraz z opiekunem p. Danutą Płuciennik - Dębińską

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim:

- Bartosz Szotowicz- finalista wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z przyrody wraz z opiekunem p. Grażyną Majewską

- Krzysztof Szyczewski - finalista konkursu przedmiotowego z języka polskiego wraz z opiekunem p. Małgorzatą Rutkowską

- Małgorzata Kłos- nauczyciel, którego uczeń Krzysztof Szyczewski zajął III miejsce w konkursie matematycznym „Liga zadaniowa".

- uczniowie, którzy w roku szkolnym 2015/2016 wzięli udział w Finale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców: Zofia Jeżowska, Maria Jeżowska, Dominika Kawula, Oliwia Rudnicka, Zofia Polakiewicz, Lidia Waćkowska, Natalia Wilczewska, Zuzanna Czyżniewska, Patryk Ciepliński, Jacek Ciepliński, Tymoteusz Żuławski, Stanisław Grzegórski, Jakub Piórkowski, Mikołaj Korda, Kacper Tarazewicz, Jakub Szymański wraz z opiekunami: Jolantą Zarembską, Dorotą Piątkowską i Andrzejem Łukaszewskim,

 jubileuszowa_xx_edycja_27_10_16_001.jpg
 jubileuszowa_xx_edycja_27_10_16_002.jpg
 jubileuszowa_xx_edycja_27_10_16_003.jpg
 jubileuszowa_xx_edycja_27_10_16_004.jpg
 jubileuszowa_xx_edycja_27_10_16_005.jpg
 jubileuszowa_xx_edycja_27_10_16_006.jpg
 jubileuszowa_xx_edycja_27_10_16_007.jpg
 jubileuszowa_xx_edycja_27_10_16_008.jpg
 jubileuszowa_xx_edycja_27_10_16_009.jpg
 jubileuszowa_xx_edycja_27_10_16_010.jpg
 jubileuszowa_xx_edycja_27_10_16_011.jpg
 jubileuszowa_xx_edycja_27_10_16_012.jpg
 jubileuszowa_xx_edycja_27_10_16_013.jpg
 jubileuszowa_xx_edycja_27_10_16_014.jpg
 jubileuszowa_xx_edycja_27_10_16_015.jpg
 jubileuszowa_xx_edycja_27_10_16_016.jpg
 jubileuszowa_xx_edycja_27_10_16_017.jpg
 jubileuszowa_xx_edycja_27_10_16_018.jpg
 jubileuszowa_xx_edycja_27_10_16_019.jpg
 jubileuszowa_xx_edycja_27_10_16_020.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!