Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Czy czujemy się bezpiecznie w naszym powiecie?

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Czy czujemy się bezpiecznie w naszym powiecie? Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
28.10.2016

czy_czuj_sie_bezp_28_10_16_00.jpgStarostwo golubsko- dobrzyńskie i komenda powiatowa policji zaprosiła mieszkańców z 6 samorządów na debatę społeczną poświęcona poprawie bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu. Było to kolejne spotkanie o tej tematyce. W spotkaniu w dniu 26 października br. pt. „Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo w ruchu drogowym" uczestniczyli jedynie samorządowcy, zarządcy dróg i służby mundurowe (policja, straż). Społeczeństwo, które widocznie czuje się bardzo bezpiecznie, nie dopisało.

Uczestnicy spotkania omówili stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu i zarządzanie ruchem na drogach publicznych. Rozmawiano o możliwości poprawy infrastruktury drogowej należącej do czterech zarządców: krajowego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Komendant Policji insp. Dariusz Borowiec przedstawił zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zachęcał do korzystania z tej aplikacji, zgłaszania lokalnych zagrożeń i zjawisk patologicznych. Szczegółowo omówił najpoważniejsze problemy drogowe w poszczególnych samorządach.

W bloku poświęconym gminie Kowalewo Pomorskie policja przypomniała wnioski z poprzednich debat jakie składali mieszkańcy, burmistrz i radni. Wskazała newralgiczne miejsca i procedery jakimi są m.in. 105 kolizji drogowych, przechodzenie przez DK 15 w miejscach niedozwolonych, nadmierna szybkość na drodze wojewódzkiej oraz potrzebę lewoskrętów, zainstalowania lamp ulicznych i świateł trójdzielnych. Organ prewencyjny widzi potrzebę szybkiego wykluczenia możliwości przechodzenia przez jezdnie koło kościoła, wybudowanie lewoskrętów lub ronda na skrzyżowaniu ul 23-stycznia z ul. 1-go maja oraz wycinkę drzew w najwęższych miejscach drogi wojewódzkiej.

Samorząd Gminy Kowalewo Pomorskie reprezentował Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski. Włodarz podkreślał, że wiele z zagrożeń drogowych rozwiąże jedynie budowa obwodnicy o którą gmina walczy. Stosujemy rozwiązania doraźne jakimi są małe obwodnice odciążające rynek czy chodniki oświetlone lampami solarnymi.

Włodarz wspólnie ze starostą Andrzejem Okrucińskim i wicestarostą Franciszkiem Gutowskim omówili wspólne zadania drogowe jakie wykonano i jakie są planowane w najbliższym okresie, a będą miały wpływ na poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Wspomniano tu o modernizacji drogi powiatowej: Kowalewo- Okonin, budowie chodników w Sierakowie i w Borównie i planach modernizacji drogi Chełmonie-Lipienica- Szychowo.

W swoich wystąpieniach włodarze oraz radny wojewódzki Piotr Kwiatkowski nie zapomnieli wspomnieć o działaniach podejmowanych na rzecz modernizacji drogi wojewódzkiej 554 Kowalewo- Golub o czy my również pisaliśmy:

http://www.kowalewopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=8105&Itemid=16

 czy_czuj_sie_bezp_28_10_16_01.jpg
 czy_czuj_sie_bezp_28_10_16_02.jpg
 czy_czuj_sie_bezp_28_10_16_03.jpg
 czy_czuj_sie_bezp_28_10_16_04.jpg
 czy_czuj_sie_bezp_28_10_16_05.jpg
 czy_czuj_sie_bezp_28_10_16_06.jpg
 czy_czuj_sie_bezp_28_10_16_07.jpg
 czy_czuj_sie_bezp_28_10_16_08.jpg
 czy_czuj_sie_bezp_28_10_16_09.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!