Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Czy czujemy się bezpiecznie w naszym powiecie?

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Czy czujemy się bezpiecznie w naszym powiecie? Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
28.10.2016

czy_czuj_sie_bezp_28_10_16_00.jpgStarostwo golubsko- dobrzyńskie i komenda powiatowa policji zaprosiła mieszkańców z 6 samorządów na debatę społeczną poświęcona poprawie bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu. Było to kolejne spotkanie o tej tematyce. W spotkaniu w dniu 26 października br. pt. „Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo w ruchu drogowym" uczestniczyli jedynie samorządowcy, zarządcy dróg i służby mundurowe (policja, straż). Społeczeństwo, które widocznie czuje się bardzo bezpiecznie, nie dopisało.

Uczestnicy spotkania omówili stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu i zarządzanie ruchem na drogach publicznych. Rozmawiano o możliwości poprawy infrastruktury drogowej należącej do czterech zarządców: krajowego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Komendant Policji insp. Dariusz Borowiec przedstawił zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zachęcał do korzystania z tej aplikacji, zgłaszania lokalnych zagrożeń i zjawisk patologicznych. Szczegółowo omówił najpoważniejsze problemy drogowe w poszczególnych samorządach.

W bloku poświęconym gminie Kowalewo Pomorskie policja przypomniała wnioski z poprzednich debat jakie składali mieszkańcy, burmistrz i radni. Wskazała newralgiczne miejsca i procedery jakimi są m.in. 105 kolizji drogowych, przechodzenie przez DK 15 w miejscach niedozwolonych, nadmierna szybkość na drodze wojewódzkiej oraz potrzebę lewoskrętów, zainstalowania lamp ulicznych i świateł trójdzielnych. Organ prewencyjny widzi potrzebę szybkiego wykluczenia możliwości przechodzenia przez jezdnie koło kościoła, wybudowanie lewoskrętów lub ronda na skrzyżowaniu ul 23-stycznia z ul. 1-go maja oraz wycinkę drzew w najwęższych miejscach drogi wojewódzkiej.

Samorząd Gminy Kowalewo Pomorskie reprezentował Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski. Włodarz podkreślał, że wiele z zagrożeń drogowych rozwiąże jedynie budowa obwodnicy o którą gmina walczy. Stosujemy rozwiązania doraźne jakimi są małe obwodnice odciążające rynek czy chodniki oświetlone lampami solarnymi.

Włodarz wspólnie ze starostą Andrzejem Okrucińskim i wicestarostą Franciszkiem Gutowskim omówili wspólne zadania drogowe jakie wykonano i jakie są planowane w najbliższym okresie, a będą miały wpływ na poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Wspomniano tu o modernizacji drogi powiatowej: Kowalewo- Okonin, budowie chodników w Sierakowie i w Borównie i planach modernizacji drogi Chełmonie-Lipienica- Szychowo.

W swoich wystąpieniach włodarze oraz radny wojewódzki Piotr Kwiatkowski nie zapomnieli wspomnieć o działaniach podejmowanych na rzecz modernizacji drogi wojewódzkiej 554 Kowalewo- Golub o czy my również pisaliśmy:

http://www.kowalewopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=8105&Itemid=16

 czy_czuj_sie_bezp_28_10_16_01.jpg
 czy_czuj_sie_bezp_28_10_16_02.jpg
 czy_czuj_sie_bezp_28_10_16_03.jpg
 czy_czuj_sie_bezp_28_10_16_04.jpg
 czy_czuj_sie_bezp_28_10_16_05.jpg
 czy_czuj_sie_bezp_28_10_16_06.jpg
 czy_czuj_sie_bezp_28_10_16_07.jpg
 czy_czuj_sie_bezp_28_10_16_08.jpg
 czy_czuj_sie_bezp_28_10_16_09.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!