Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Sztandar Gminy ma już 20 lat

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Sztandar Gminy ma już 20 lat Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
31.10.2016
sztandar_ma_juz_20_lat_02_11_16_00.jpgGmina Kowalewo Pomorskie może poszczycić się posiadaniem wszystkich insygniów władzy świadczących o historycznym przywiązaniu do tradycji. Oprócz herbu, hymnu i hejnału od 20 lat posiada Sztandar Gminny.
Został on ufundowany przez społeczeństwo, a jego uroczyste rozwinięcie nastąpiło 11 listopada 1996r. na rynku miejskim.
Od tamtego czasu uczestniczy w najważniejszych wydarzeniach w gminie. Bierze udział we wszystkich obchodach rocznicowych np; wybuchu i zakończenia II Wojny Światowej, listopadowego Święta Niepodległości czy odzyskania Niepodległości przez Kowalewo. Towarzyszy rolnikom w uroczystościach dożynkowych oraz strażakom w Święcie Św. Floriana.

W jego towarzystwie kilkadziesiąt par odnowiło przysięgę małżeńską po 50 czy 60 latach wspólnego pożycia. Brał udział w uroczystościach nadania patrona i rozwinięcia sztandaru innym instytucjom: szkołom, jednostkom OSP i organizacjom społecznym.

Jest on także świadkiem wydarzeń smutnych. Towarzyszył w drodze do miejsca wiecznego spoczynku wielu znamienitym osobom, które w swoim życiu doczesnym przysłużyły się miastu i społeczeństwu np. sołtysom, strażakom, nauczycielem i społecznikom. Towarzyszył uroczystościom ostatniej posługi złożonej przez mieszkańców naszej gminy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, który jest także Honorowym Obywatelem Kowalewa.

Sztandar dla wielu Kowalewiaków jest symbolem poszanowania tradycji i przywiązania do korzeni.

Zgodnie ze Stanowiskiem Rady Miejskiej z dnia 10 czerwca 1998r. na życzenie rodziny Sztandar Gminy może uczestniczyć w pogrzebie każdego obywatela. Wniosek rodziny rozpatruje Burmistrz Miasta.

sztandar_ma_juz_20_lat_02_11_16_01.jpg
 sztandar_ma_juz_20_lat_02_11_16_02.jpg
 sztandar_ma_juz_20_lat_02_11_16_03.jpg
 sztandar_ma_juz_20_lat_02_11_16_04.jpg
 sztandar_ma_juz_20_lat_02_11_16_05.jpg
 sztandar_ma_juz_20_lat_02_11_16_06.jpg
 sztandar_ma_juz_20_lat_02_11_16_07.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!