Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Nie zapominamy...

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Nie zapominamy... Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
01.11.2016
Pnie_zapominamy_01_11_16_00.jpgrzełom października i listopada to czas nawiedzania grobów nie tylko swoich najbliższych, ale również tych, które stoją samotne i zapomniane. Samorząd gminy Kowalewo Pomorskie „opiekuje się" 8 grobami: 3 w Chełmoniu, 3 w Pluskowęsach i 2 w Kowalewie Pom. Prze cały rok utrzymywany jest tam porządek, a przed Świętem Zmarłych dekorowane są zniczami i kwiatami.
Wśród tych mogił jest 5 grobów żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej. Niestety 3 mogiły w Chełmoniu skrywają bezimiennych bohaterów. Wiemy zaś, że w dwóch mogiłach w Pluskowęsach spoczęli żołnierze 16 dywizji piechoty: Jan Romkowski i Stanisław Mikołajczyk. Wszystkie groby zostały w 2012r. gruntownie odrestaurowane.

Chcąc zaszczepić w młodych pokoleniach potrzebę pamiętania o naszych bohaterach, w opiekę nad grobami zaangażowano szkołę Podstawową w Kowalewie oraz w Pluskowęsach. Samorząd przekazuje im środki finansowe na zakup kwiatów i zniczy, a młodzież dba o mogiły. Bardzo dziękuję dyrektorom, nauczycielom i uczniom za to. Dziękuję również Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim, która dodatkowo opiekuje się również mogiłami należącymi do rodziny Honorowego Obywatela Miasta śp. Tomasza Jana Łegowskiego- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski- Dziękuję wszystkim, którzy na grobach nieznanego żołnierza zapalą światełko i odmówią modlitwę.

nie_zapominamy_01_11_16_01.jpg

 nie_zapominamy_01_11_16_02.jpg
 nie_zapominamy_01_11_16_03.jpg
 nie_zapominamy_01_11_16_04.jpg
 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!