Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Inwestycja zakończona i uroczyście odebrana

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Inwestycja zakończona i uroczyście odebrana Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
07.11.2016

inw_zakoncz_05_11_16_00.jpgW dniu 5 listopada br. mieszkańcy wsi Pluskowęsy dokonali uroczystego odbioru zmodernizowanej drogi w swoim sołectwie. Przed symbolicznym przecięciem wstęgi drogę poświęcił ks. Proboszcz Roman Piask. Uroczystego otwarcia dokonali: Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, radny Jarosław Lewandowski, ks. Proboszcz, sołtys Katarzyna Jaguś, była sołtys Krystyna Nowakowska, a w imieniu wykonawcy pracownik Tomasz Gadomski. Na koniec mieszkańcy zaprosili gości na kolację, aby podziękować za wykonaną inwestycję.

W gminie Kowalewo Pomorskie mamy 250km. dróg nieutwardzonych wiodących do zamieszkałych nieruchomości. Każdego roku średnio utwardzamy 5-6km. dróg wg kolejności ustalonej uchwałą rady miejskiej. Droga w Pluskowęsach jest podwójnie wyjątkowa. Jako nieliczna jest drogą ślepą, które rzadko są ujmowane do remontu. Dodatkowo eksperymentalnie zastosowano na niej nową metodę chemicznej stabilizacji- podkreślał na otwarciu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

W nowej technologii, zamiast  warstwy kamienia podłoże utwardzi i ustabilizuje spoiwo chemiczne o nazwie STABIBUD 1. Substancja ta jest autorskim produktem firmy Europol Chemical i dopuszczona do stosowania w budownictwie przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów od 2013r. Posiada atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i certyfikat Instytutu Techniki Budowlanej. Zasada jest prosta. Warstwa piasku, ziemi i kamienia jest posypywania cementem, wzruszana, polewana spoiwem i mieszana. Po jej walcowaniu ponownie powierzchnia polewana jest spoiwem. Powstaje cementowa płyta. Na sam wierzch układana jest 4cm. warstwa asfaltu.

Droga Pluskowęsy Parcele o długości 1,023km. zmodernizowana została przez firmę AGA Mariusz Wilczyński Toruń za kwotę 373tys.zł. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca całość powinien zakończyć do 30 maja 2017r, jednak wykonawca wywiązał się z zadania do końca października. Samorząd otrzymał na remont dotację z budżetu Województwa Kuj.-Pom. pochodzącą z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej w wys. 105tys.zł.

 inw_zakoncz_05_11_16_01.jpg
 inw_zakoncz_05_11_16_02.jpg
 inw_zakoncz_05_11_16_03.jpg
 inw_zakoncz_05_11_16_04.jpg
 inw_zakoncz_05_11_16_05.jpg
 inw_zakoncz_05_11_16_06.jpg
 inw_zakoncz_05_11_16_07.jpg
 inw_zakoncz_05_11_16_08.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!