Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Inwestycja zakończona i uroczyście odebrana

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Inwestycja zakończona i uroczyście odebrana Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
07.11.2016

inw_zakoncz_05_11_16_00.jpgW dniu 5 listopada br. mieszkańcy wsi Pluskowęsy dokonali uroczystego odbioru zmodernizowanej drogi w swoim sołectwie. Przed symbolicznym przecięciem wstęgi drogę poświęcił ks. Proboszcz Roman Piask. Uroczystego otwarcia dokonali: Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, radny Jarosław Lewandowski, ks. Proboszcz, sołtys Katarzyna Jaguś, była sołtys Krystyna Nowakowska, a w imieniu wykonawcy pracownik Tomasz Gadomski. Na koniec mieszkańcy zaprosili gości na kolację, aby podziękować za wykonaną inwestycję.

W gminie Kowalewo Pomorskie mamy 250km. dróg nieutwardzonych wiodących do zamieszkałych nieruchomości. Każdego roku średnio utwardzamy 5-6km. dróg wg kolejności ustalonej uchwałą rady miejskiej. Droga w Pluskowęsach jest podwójnie wyjątkowa. Jako nieliczna jest drogą ślepą, które rzadko są ujmowane do remontu. Dodatkowo eksperymentalnie zastosowano na niej nową metodę chemicznej stabilizacji- podkreślał na otwarciu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

W nowej technologii, zamiast  warstwy kamienia podłoże utwardzi i ustabilizuje spoiwo chemiczne o nazwie STABIBUD 1. Substancja ta jest autorskim produktem firmy Europol Chemical i dopuszczona do stosowania w budownictwie przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów od 2013r. Posiada atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i certyfikat Instytutu Techniki Budowlanej. Zasada jest prosta. Warstwa piasku, ziemi i kamienia jest posypywania cementem, wzruszana, polewana spoiwem i mieszana. Po jej walcowaniu ponownie powierzchnia polewana jest spoiwem. Powstaje cementowa płyta. Na sam wierzch układana jest 4cm. warstwa asfaltu.

Droga Pluskowęsy Parcele o długości 1,023km. zmodernizowana została przez firmę AGA Mariusz Wilczyński Toruń za kwotę 373tys.zł. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca całość powinien zakończyć do 30 maja 2017r, jednak wykonawca wywiązał się z zadania do końca października. Samorząd otrzymał na remont dotację z budżetu Województwa Kuj.-Pom. pochodzącą z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej w wys. 105tys.zł.

 inw_zakoncz_05_11_16_01.jpg
 inw_zakoncz_05_11_16_02.jpg
 inw_zakoncz_05_11_16_03.jpg
 inw_zakoncz_05_11_16_04.jpg
 inw_zakoncz_05_11_16_05.jpg
 inw_zakoncz_05_11_16_06.jpg
 inw_zakoncz_05_11_16_07.jpg
 inw_zakoncz_05_11_16_08.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!