Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Osiedla Brodnickie podsumowuje i planuje

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Osiedla Brodnickie podsumowuje i planuje Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
07.11.2016

zebr_os_brodn_07_11_16_00.jpgObszar gminy Kowalewo Pomorskie podzielony jest na 23 sołectwa, miasto oraz dwa podmiejskie osiedla: Brodnickie i Kochanowskiego. We wszystkich sołectwach oraz na osiedlu Jana Kochanowskiego obyły się zebrania sprawozdawczo- planistyczne. Teraz przyszła kolej na Osiedle Brodnickie, co miało miejsce 4 listopada br.

Przewodniczący Komitetu Osiedlowego Henryk Sławiński oraz zarząd zaprosili oprócz społeczeństwa również Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego i radnego Wojciecha Małkiewicza.

Przewodniczący podziękował mieszkańcom za zaangażowanie w wiele przedsięwzięć, m.in. zabawę karnawałową dla dzieci, dzień dziecka, Mikołajki i dwa festyny. Była akcja Sprzątania Świata i sadzenia drzewek oraz udział w konkursie Piękna Gmina i Przywracamy Urok Naszej Gminie.

Na zebraniu przedstawiono na jakim etapie są prace nad ustawieniem figurki na skwerze przy ul. Klonowej/Wrzosowej. Dzięki wsparciu finansowemu 58 rodzin i zaangażowaniu wielu firm prace są na ukończeniu. W przyszłym roku planowane są uroczystości odsłonięcia figurki.

Zabierając głos Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski pogratulował inicjatywy postawienia miejsca kultu religijnego na osiedlu. Podkreślał, że inicjatywa ta była szeroko konsultowana wśród lokalnej społeczności, a patrząc na liczbę sponsorów i osób które zaangażowały się w powstanie figurki zyskała powszechną akceptację.

Burmistrz omówił sytuację świetlicy osiedlowej. Corocznie samorząd dokłada do jej utrzymania kwotę ok. 6tys.zł. Dochody nie pokrywają wydatków, wśród których najwyższą pozycje zajmuje ogrzewanie obiektu.

Mieszkańcy poruszyli tematy związane z gospodarka śmieciową oraz ekologią. Apelowali do sąsiadów o dbanie o zieleńce i podcinanie drzew na skwerach przed posesjami oraz o zaniechanie palenia w piecach szkodliwymi odpadami.

 zebr_os_brodn_07_11_16_01.jpg
 zebr_os_brodn_07_11_16_02.jpg
 zebr_os_brodn_07_11_16_03.jpg
 zebr_os_brodn_07_11_16_04.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!