Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Noclegownia dla najbardziej potrzebujących

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Noclegownia dla najbardziej potrzebujących Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
14.11.2016
noclegownia_14_11_16_00.jpgOd 1 listopada swoje podwoje otworzyła jedyna w powiecie noclegownia dla bezdomnych. Znajduje się ona w gminie Kowalewo Pomorskie i jest udostępniania potrzebującym od 1 listopada do 30 marca. Zlokalizowana od 2000r. na terenie bazy ZGKiM Sp. z o.o. przy ul. Brodnicka 1 może zapewnić docelowo miejsca dla 8 osób, osobno dla kobiet i osobno dla mężczyzn. Potrzebujących kieruje do tej placówki MGOPS. Za pobyt kowalewiaków płaci lokalny samorząd. Często korzystają także z noclegowni osoby spoza tej gminy.
Wówczas ich pobyt finansuje samorząd miejscowości, w której dana osoba posiada stały meldunek.

Na 23 osoby zagrożone w naszej gminie bezdomnością w placówce obecnie przebywa 6 mężczyzn. Pozostałych monitorujemy, sprawdzając w jakich warunkach i gdzie przebywają. Nawet tych nie korzystających z opieki społecznej. Koszt funkcjonowania noclegowni jest wysoki, lecz my obciążamy proporcjonalnie inne samorządy jedynie za podstawowe media: woda, ciepło, prąd. Pozostałe koszty związane z remontami czy nadzorem pokrywa budżet Kowalewa. -zapewnia Zyta Szymańska kier. Ośrodka Pomocy Społecznej- Lokalizacja placówki na terenie firmy ZGKiM pozwala na zapewnienie spokoju i wyeliminowanie wnoszenia i spożywania alkoholu, co jest problemem wielu takich instytucji.

W noclegowni podopieczni otrzymują również ciepły posiłek. Jest to dla nich namiastka rodzinnego domu. Już od września zainteresowani podpytują się kiedy mogą się wprowadzać. Systematycznie również przedłużany jest ich pobyt nawet do końca kwietnia.

W tym miejscu bardzo dziękuję policjantom z lokalnego posterunku, którzy przyglądają się noclegowni bardzo czujnym okiem, często ją odwiedzają, przez co nie mieliśmy do tej pory żadnych poważnych incydentów. Liczę, że będzie tak i w tym sezonie. Podopieczni są zdyscyplinowani, sami wykonują prace przy tym obiekcie (odśnieżanie) -informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.- Staramy się zapewnić podopiecznym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jak najlepsze warunki na ten niekorzystny, zimowy okres. Lokal posiada centralne ogrzewanie, ma bieżącą wodę oraz toaletę. W roku 2010 wykonano prysznice oraz powiększono pomieszczenia wyburzając niepotrzebne ścianki. Zapewne bardziej cieszylibyśmy się, gdyby taki budynek był całkowicie zbędny, lecz istnieją obawy, że w czasie narastającej biedy klientów będzie nam jednak przybywać.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!