Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 28.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Kowalewo Pomorskie na II Forum Samorządowym

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Kowalewo Pomorskie na II Forum Samorządowym Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
18.11.2016
ii_for_sam_18_11_16_00.jpgBurmistrz Miasta Andrzej Grabowski uczestniczył w dniu 17 listopada w II Forum Samorządowym. Głównym tematem spotkania wszystkich samorządowców z województwa kujawsko- pomorskiego była przyszłość naszego regionu w kontekście wsparcia europejskiego. Głównym tematem była przyszłość europejskiej polityki spójności.
Chodzi o środki na rozwój gospodarczy i podniesienie poziomu życia mieszkańców regionów Unii Europejskiej, w tym w Kujawsko-Pomorskiego, po 2020 roku. Podczas spotkania przedstawiciele samorządów terytorialnych wszystkich szczebli podpisali wspólne stanowisko w sprawie kształtu polityki spójności Unii Europejskiej po 2020 roku.
 
Dokument wskazuje na potrzebę wypracowania jednolitego stanowiska reprezentującego interesy społeczności lokalnych i regionalnych w procesie przygotowania oraz wdrażania założeń polityki spójności. Stanowisko planujemy przekazać Komitetowi Regionów Unii Europejskiej, Związkowi Województw RP, a także Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

W ramach Forum odbyła się też dyskusja o problemach istotnych dla poszczególnych środowisk samorządowych. Na zakończenie spotkania odbyło się seminarium na temat perspektyw polityki spójności UE połączone z panelem dyskusyjnym z udziałem przedstawicieli ministra rozwoju i finansów oraz Komisji Europejskiej i samorządowców, które poprowadził wiceprzewodniczący sejmiku województwa i koordynator Grupy EKR w Komisji NAT w Komitecie Regionów Adam Banaszak.

Forum Samorządowe jest platformą debaty i współpracy wszystkich samorządów terytorialnych z regionu. Do udziału w pracach zaproszone są na równych prawach wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w regionie: powiaty ziemskie, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie.

ii_for_sam_18_11_16_01.jpg
 ii_for_sam_18_11_16_02.jpg
 ii_for_sam_18_11_16_03.jpg
 ii_for_sam_18_11_16_04.jpg
 ii_for_sam_18_11_16_05.jpg
 ii_for_sam_18_11_16_06.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!