Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Kowalewo Pomorskie na II Forum Samorządowym

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Kowalewo Pomorskie na II Forum Samorządowym Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
18.11.2016
ii_for_sam_18_11_16_00.jpgBurmistrz Miasta Andrzej Grabowski uczestniczył w dniu 17 listopada w II Forum Samorządowym. Głównym tematem spotkania wszystkich samorządowców z województwa kujawsko- pomorskiego była przyszłość naszego regionu w kontekście wsparcia europejskiego. Głównym tematem była przyszłość europejskiej polityki spójności.
Chodzi o środki na rozwój gospodarczy i podniesienie poziomu życia mieszkańców regionów Unii Europejskiej, w tym w Kujawsko-Pomorskiego, po 2020 roku. Podczas spotkania przedstawiciele samorządów terytorialnych wszystkich szczebli podpisali wspólne stanowisko w sprawie kształtu polityki spójności Unii Europejskiej po 2020 roku.
 
Dokument wskazuje na potrzebę wypracowania jednolitego stanowiska reprezentującego interesy społeczności lokalnych i regionalnych w procesie przygotowania oraz wdrażania założeń polityki spójności. Stanowisko planujemy przekazać Komitetowi Regionów Unii Europejskiej, Związkowi Województw RP, a także Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

W ramach Forum odbyła się też dyskusja o problemach istotnych dla poszczególnych środowisk samorządowych. Na zakończenie spotkania odbyło się seminarium na temat perspektyw polityki spójności UE połączone z panelem dyskusyjnym z udziałem przedstawicieli ministra rozwoju i finansów oraz Komisji Europejskiej i samorządowców, które poprowadził wiceprzewodniczący sejmiku województwa i koordynator Grupy EKR w Komisji NAT w Komitecie Regionów Adam Banaszak.

Forum Samorządowe jest platformą debaty i współpracy wszystkich samorządów terytorialnych z regionu. Do udziału w pracach zaproszone są na równych prawach wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w regionie: powiaty ziemskie, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie.

ii_for_sam_18_11_16_01.jpg
 ii_for_sam_18_11_16_02.jpg
 ii_for_sam_18_11_16_03.jpg
 ii_for_sam_18_11_16_04.jpg
 ii_for_sam_18_11_16_05.jpg
 ii_for_sam_18_11_16_06.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!