Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Odświętnie, ale i z troską o innych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Odświętnie, ale i z troską o innych Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
21.11.2016
swiateczniealeztroska_21_11_16_00.jpgOdświętnie i jednocześnie na roboczo obchodzono w dniu 18 listopada br. w gminie Kowalewo Pomorskie Dzień Pracownika Socjalnego. Po pracy, przy wspólnym obiedzie zebrali się pracownicy Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej czyli: pracownicy socjalni i środowiskowi (opiekunki domowe), opiekunowie ze Świetlicy Socjoterapeutycznej, asystenci rodziny, wolonatriusze i emerytowani pracownicy tej placówki,

W imieniu społeczeństwa życzenia i podziękowania przekazał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski. Podkreślał, że praca Pracownika Socjalnego jest bardzo odpowiedzialna. Trzeba być nie tylko pełnym współczucia, lecz jednocześnie umieć realnie i twardo oceniać każdą sytuację. Podopieczni często wybierają postawę roszczeniową, zamiast współpracować dla poprawy swoich warunków bytowych. Potrafią znaleźć luki prawne pozwalające na nie podjęcie pracy i uzyskanie zasiłku. Zatajają swoje dochody. Jednocześnie jest wiele ataków na działalność ośrodków opieki społecznej ze strony osób, które nie korzystają z opieki socjalnej, bo albo dochód minimalnie przekracza próg, albo są zbyt dumni.

Życzę pracownikom Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy wszelkiej pomyślności, satysfakcji z pracy oraz sukcesów w działalności w środowisku ludzi najbardziej potrzebujących. Podtrzymujcie tę niezachwianą pewność, iż przyjacielska i wyciągnięta w stronę ubogiego lub cierpiącego człowieka dłoń, jest zawsze świadectwem mądrości i miłości. Niech nie zabraknie Państwu siły i motywacji do pełnienia tej niezwykle szlachetnej służby, aby pomoc drugiemu człowiekowi stała się dla Was prawdziwym spełnieniem i przyniosła satysfakcję z wykonywanej pracy- podkreślał burmistrz wręczając kwiaty kierownikowi MGOPS p. Zycie Szymańskiej

Do życzeń przyłączył się również Przewodniczący rady Miejskiej Jerzy Orłowski, Pełnomocnik Burmistrza Ilona Rybicka oraz dyrektor MGOK Barbara Niewidział.

W części roboczej rozmawiano o cieniach i blaskach pracy placówek opiekuńczych. Podkreślano, że każdego roku przybywa nowych obowiązków. Ośrodki przejęły obsługę Funduszu Alimentacyjnego, zasiłku rodzinnego i wypłaty środków przyznanych na walkę z klęską suszy. Ściśle współpracują z samorządami w zakresie wypłaty stypendiów socjalnych. Natomiast planowane rządowe zmiany w sferze opieki społecznej niosą za sobą wiele niewiadomych.

swiateczniealeztroska_21_11_16_01.jpg
 swiateczniealeztroska_21_11_16_02.jpg
 swiateczniealeztroska_21_11_16_03.jpg
 swiateczniealeztroska_21_11_16_05.jpg
 swiateczniealeztroska_21_11_16_04.jpg
 swiateczniealeztroska_21_11_16_06.jpg
 swiateczniealeztroska_21_11_16_07.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!