Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Kowalewo Pomorskie Orlik 2012 Wielka Łąka Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 29.04.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Odświętnie, ale i z troską o innych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Odświętnie, ale i z troską o innych Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
21.11.2016
swiateczniealeztroska_21_11_16_00.jpgOdświętnie i jednocześnie na roboczo obchodzono w dniu 18 listopada br. w gminie Kowalewo Pomorskie Dzień Pracownika Socjalnego. Po pracy, przy wspólnym obiedzie zebrali się pracownicy Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej czyli: pracownicy socjalni i środowiskowi (opiekunki domowe), opiekunowie ze Świetlicy Socjoterapeutycznej, asystenci rodziny, wolonatriusze i emerytowani pracownicy tej placówki,

W imieniu społeczeństwa życzenia i podziękowania przekazał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski. Podkreślał, że praca Pracownika Socjalnego jest bardzo odpowiedzialna. Trzeba być nie tylko pełnym współczucia, lecz jednocześnie umieć realnie i twardo oceniać każdą sytuację. Podopieczni często wybierają postawę roszczeniową, zamiast współpracować dla poprawy swoich warunków bytowych. Potrafią znaleźć luki prawne pozwalające na nie podjęcie pracy i uzyskanie zasiłku. Zatajają swoje dochody. Jednocześnie jest wiele ataków na działalność ośrodków opieki społecznej ze strony osób, które nie korzystają z opieki socjalnej, bo albo dochód minimalnie przekracza próg, albo są zbyt dumni.

Życzę pracownikom Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy wszelkiej pomyślności, satysfakcji z pracy oraz sukcesów w działalności w środowisku ludzi najbardziej potrzebujących. Podtrzymujcie tę niezachwianą pewność, iż przyjacielska i wyciągnięta w stronę ubogiego lub cierpiącego człowieka dłoń, jest zawsze świadectwem mądrości i miłości. Niech nie zabraknie Państwu siły i motywacji do pełnienia tej niezwykle szlachetnej służby, aby pomoc drugiemu człowiekowi stała się dla Was prawdziwym spełnieniem i przyniosła satysfakcję z wykonywanej pracy- podkreślał burmistrz wręczając kwiaty kierownikowi MGOPS p. Zycie Szymańskiej

Do życzeń przyłączył się również Przewodniczący rady Miejskiej Jerzy Orłowski, Pełnomocnik Burmistrza Ilona Rybicka oraz dyrektor MGOK Barbara Niewidział.

W części roboczej rozmawiano o cieniach i blaskach pracy placówek opiekuńczych. Podkreślano, że każdego roku przybywa nowych obowiązków. Ośrodki przejęły obsługę Funduszu Alimentacyjnego, zasiłku rodzinnego i wypłaty środków przyznanych na walkę z klęską suszy. Ściśle współpracują z samorządami w zakresie wypłaty stypendiów socjalnych. Natomiast planowane rządowe zmiany w sferze opieki społecznej niosą za sobą wiele niewiadomych.

swiateczniealeztroska_21_11_16_01.jpg
 swiateczniealeztroska_21_11_16_02.jpg
 swiateczniealeztroska_21_11_16_03.jpg
 swiateczniealeztroska_21_11_16_05.jpg
 swiateczniealeztroska_21_11_16_04.jpg
 swiateczniealeztroska_21_11_16_06.jpg
 swiateczniealeztroska_21_11_16_07.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!