Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zima nas nie zaskoczy

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zima nas nie zaskoczy Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
21.11.2016
zima-nas_nie_zaskoczy_21_11_16_00.jpgGmina Kowalewo Pomorskie spokojnie czeka na nadejście zimy. Zarządcy dróg: krajowej 15, wojewódzkiej od Mlewa do Napola, oraz powiatowych zadeklarowali gotowość do szybkiego zareagowania. Również drogi gminne są pod „czułą opieką" firm świadczących usługę odśnieżania. Firmy wyłonił oczywiście przetarg. Odsnieżać będą 4 firmy.
Usługę odśnieżania ulic i chodników w obrębie miasta świadczyć będzie spółka ZGKiM Kowalewo Pomorskie, natomiast 23 sołectwa podzielono na osiem rejonów, biorąc pod uwagę długość dróg gminnych.

W dniu 18 listopada br. doszło do tradycyjnego spotkania wykonawców usługi odśnieżania z sołtysami. Bezpośrednio za odśnieżanie danego sołectwa odpowiada sołtys wsi. To on uruchamia odśnieżanie i potwierdza prawidłowość wykonania pracy, bo wie, gdzie mieszkańcy muszą o 5.00 wyjechać do pracy, gdzie jeździ autobus szkolny, lub samochód po mleko, a z jakiego domu mieszkaniec codziennie jest wożony na dializę do szpitala. To od niego zależy czy wykonawca będzie miał zapłacone za dobrze wykonaną usługę. Jest to bardzo odpowiedzialne zadanie, gdyż środki na odśnieżanie znajdują się w budżetach sołeckich i jeśli wieś zaoszczędzi na odśnieżaniu, można je spożytkować na inny cel. Każdego roku, po przeanalizowaniu budżetu samorząd gminy umarza część kosztów jakie wsie poniosły. Są to kwoty od 40-60% należności. Jest to podziękowanie dla sołtysów i rad sołeckich za ich wysiłek.

Podział gminy na kilka obszarów odśnieżania sprawdza się od wielu lat. Kilku wykonawców pracujących jednocześnie to przede wszystkim szybsze dotarcie na miejsce i szybsze odśnieżenie dróg. Każdy z nich ma skumulowany teren i za niego odpowiada. Cieszę się, że wśród usługodawców są lokalne firmy, tzn. z gminy Kowalewo Pom. (OSP W. Rychnowo, Gminna Spółka Wodna i Splitt Wielkie Rychnowo) i z gm. Golub Dobrzyń (ZUW Ostrowite). Znają one specyfikę tego terenu i rozkład dróg. Po podpisaniu umów każdy wykonawca zobowiązał się do wspólnego z sołtysem przejechania przypisanych mu dróg i oceny „na sucho" możliwości odśnieżania. W tym miejscu po raz kolejny dziękuję sołtysom za coroczną akcję ZIMA. Jak zawsze mamy nadzieję, że zimy w tym roku nie będzie, ale jeśli przyjdzie to jesteśmy na nią przygotowani- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

zima-nas_nie_zaskoczy_21_11_16_01.jpg
zima-nas_nie_zaskoczy_21_11_16_02.jpg
 zima-nas_nie_zaskoczy_21_11_16_03.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!