Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Uroczysty odbiór kolejnej drogi

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Uroczysty odbiór kolejnej drogi Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
21.11.2016
urocz_odb_drogi_21_11_16_00.jpgW dniu 18 listopada br. uroczystym przecięciem wstęgi zakończono modernizację drogi powiatowej w gminie Kowalewo Pomorskie. Pomimo wietrznej pogody przybyli wszyscy, którzy zaangażowali się w poprawę warunków korzystania z tej drogi czyli: właściciel drogi Starosta Andrzej Okruciński, wicestarosta Franciszek Gutowski, Burmistrz Kowalewa Andrzej Grabowski, Andrzej Wałdowski- wykonawca (firma Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Brodnica), inspektor nadzoru Mirosław Kuna, radni i sołtysi oraz pracownicy urzędu.

Drogę i korzystających z niej użytkowników pobłogosławił proboszcz Zdzisław Szauer. Później dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi.

Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu otrzymało na tę drogę dofinansowanie z PROW 2014-2020. Modernizacja 4,5km. odcinka drogi od Chełmonia do Kowalewa, a dokładniej do ul. Chopina wyniosłą 800tys, z czego unia dołoży 63%, a pozostałe 37% po połowie pokryli samorząd gminy Kowalewo Pomorskie i starostwo powiatowe.

 urocz_odb_drogi_21_11_16_01.jpg
 urocz_odb_drogi_21_11_16_02.jpg
 urocz_odb_drogi_21_11_16_03.jpg
 urocz_odb_drogi_21_11_16_04.jpg
 urocz_odb_drogi_21_11_16_05.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!