Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Stalowe Anioły z gminy Kowalewo Pomorskie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Stalowe Anioły z gminy Kowalewo Pomorskie Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
23.11.2016
stalowe_anioly_23_11_16_00.jpgW dniu 22 listopada br. rozstrzygnięto X edycję konkursu marszałkowskiego Stalowe Anioły. Nagrody za działalność społeczną trafiły do siedmiu osób oraz czterech zespołów. W tym roku wśród nagrodzonych znalazł się Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim w osobach: Prezes Zyta Szymańska i członkowie Iwona Arciszewska, Karolina Kowalska, Maria Wiśniewska i Bożena Kliber.

W uroczystej gali wręczenia nagród uczestniczyli m.in. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski oraz marszałek Piotr Całbecki.

Nagroda oddaje charakter osób, które ją otrzymały. Często trzeba mieć anielskie serce i cierpliwość oraz stalowe nerwy i charakter, aby pracować społecznie na rzecz osób potrzebujących. Panie tworzące zarząd stowarzyszenia zostały tak ocenione. Uczestnicząc w zebraniach sprawozdawczych Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Zdrowia jestem pod wrażeniem ich operatywności. Przez 15 lat pozyskiwano środki unijne na realizacje programów, ściągnięto kilka ton żywności, wspierano działanie Świetlicy Socjoterapeutycznej, organizowano festyny prozdrowotne i szkolenia. Stowarzyszenie powołałem 15 lat temu z konieczności pozyskiwania środków z zewnątrz na profilaktykę prozdrowotną. Wywiązuje się ono ze swoich statutowych obowiązków- podkreśla Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

Zabierając głos Marszałek Piotr Całbecki podkreślał, że praca na rzecz drugiego człowieka to misja. Przyznając doroczne wyróżnienia chce promować najciekawsze i najbardziej wartościowe inicjatywy w tej dziedzinie, nowatorskie osiągnięcia oraz postawy rzetelności i ofiarności wśród pracowników i wolontariuszy. Nagrody przyznawane są między innymi za tworzenie i realizowanie modelowych rozwiązań w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną, wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej osób wykluczonych, aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych oraz wspieranie sektora ekonomii społecznej i wolontariatu.

Galę  poprzedziło seminarium na temat skutecznego wspierania rodziny, które wygłosiły laureatki poprzednich edycji konkursu Łucja Andrzejczyk, Ewa Zbelicka oraz Anna Sobiesiak.

Do tej pory nagrodę Stalowego Anioła z naszej gminy otrzymała już w 2009r. kier. MGOPS Zyta Szymańska (tegoroczna laureatka) i w 2011r. śp. Krystyna Karpińska- wolontariusz ze Świetlicy Socjoterapeutycznej.

HISTORIA STOWARZYSZENIA NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA

stalowe_anioly_23_11_16_01.jpg
 stalowe_anioly_23_11_16_02.jpg
 stalowe_anioly_23_11_16_03.jpg
 stalowe_anioly_23_11_16_04.jpg
 stalowe_anioly_23_11_16_05.jpg
 stalowe_anioly_23_11_16_06.jpg
 stalowe_anioly_23_11_16_07.jpg
 stalowe_anioly_23_11_16_08.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!