Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow XVIII sesja Rady Miejskiej

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

XVIII sesja Rady Miejskiej Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
29.11.2016
xviii_sesja_rady_28_11_16_00.jpgNa kolejnej, XVIII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 listopada br. podjęto uchwały okołobudżetowe, czyli podatkowe na nadchodzący rok. Są one zaczątkiem do prac nad budżetem roku 2017. Zaproponowane przez burmistrza wielkości stawek zostały przyjęte jednogłośnie. W punkcie informacyjnym Burmistrz poinformował o rozstrzygnięciu procedury przetargowej na odbiór odpadów stałych i podziękował społeczeństwu za wywiązywanie się z odpłatności za śmieci.

Jest ona już na wysokości średnio 98%. Prosił o wzajemną współpracę i informowanie o ewentualnych niezgodnościach pomiędzy deklaracjami śmieciowymi a stanem faktycznym. Zaapelował do właścicieli czworonogów o dbanie o swoich podopiecznych i do właścicieli nieruchomości o odśnieżanie dojść do posesji.

W sesji uczestniczyli radni powiatowi z naszego okręgu: Maria Wiśniewska, (przewodnicząca rady powiatu), Andrzej Okruciński (starosta), Franciszek Gutowski (wicestarosta) i Tomasz Zwoliński (przewodniczący Kom. Rewizyjnej). Przedłożyli oni uczestnikom obszerny blok informacji o działalności starostwa. Ponad 90% inwestycji prowadzonych przez powiat dotyczy dróg i chodników. Reszta to szpital i oświata. Starosta poinformował o planach drogowych dotyczących gminy Kowalewo Pomorskie.

Wspólnie z samorządem gminy Kowalewo Pomorskie budujemy chodnik w Borównie i w Sierakowie, zakończyliśmy modernizację drogi Chełmonie- Bielsk i przygotowujemy się do dofinansowania modernizacji drogi wojewódzkiej Kowalewo- Golub. Samorząd powiatu złożył również wniosek o dofinansowanie drogi Chełmonie- Lipienica- Szewa. Mamy ponad 250 dróg powiatowych. Systematycznie oceniamy ich stan i je modernizujemy. Nie wszystkich, szczególnie w Kowalewie zadawala tempo prac, ale w tej gminie są spore zaległości do nadrobienia. Jesteśmy bardzo ograniczeni środkami finansowymi, ale korzystamy z każdej okazji ich pozyskania- podkreślali w swoich wystąpieniach radni powiatowi.

Na zakończenie Burmistrz Miasta i Przewodniczący Rady przekazali uczestnikom sesji i ich rodzinom świąteczne życzenia.

 xviii_sesja_rady_28_11_16_02.jpg
 xviii_sesja_rady_28_11_16_03.jpg
 xviii_sesja_rady_28_11_16_04.jpg
 xviii_sesja_rady_28_11_16_05.jpg
 xviii_sesja_rady_28_11_16_06.jpg
 xviii_sesja_rady_28_11_16_08.jpg
xviii_sesja_rady_28_11_16_07.jpg
 xviii_sesja_rady_28_11_16_09.jpg
 xviii_sesja_rady_28_11_16_01.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!