Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow XVIII sesja Rady Miejskiej

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

XVIII sesja Rady Miejskiej Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
29.11.2016
xviii_sesja_rady_28_11_16_00.jpgNa kolejnej, XVIII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 listopada br. podjęto uchwały okołobudżetowe, czyli podatkowe na nadchodzący rok. Są one zaczątkiem do prac nad budżetem roku 2017. Zaproponowane przez burmistrza wielkości stawek zostały przyjęte jednogłośnie. W punkcie informacyjnym Burmistrz poinformował o rozstrzygnięciu procedury przetargowej na odbiór odpadów stałych i podziękował społeczeństwu za wywiązywanie się z odpłatności za śmieci.

Jest ona już na wysokości średnio 98%. Prosił o wzajemną współpracę i informowanie o ewentualnych niezgodnościach pomiędzy deklaracjami śmieciowymi a stanem faktycznym. Zaapelował do właścicieli czworonogów o dbanie o swoich podopiecznych i do właścicieli nieruchomości o odśnieżanie dojść do posesji.

W sesji uczestniczyli radni powiatowi z naszego okręgu: Maria Wiśniewska, (przewodnicząca rady powiatu), Andrzej Okruciński (starosta), Franciszek Gutowski (wicestarosta) i Tomasz Zwoliński (przewodniczący Kom. Rewizyjnej). Przedłożyli oni uczestnikom obszerny blok informacji o działalności starostwa. Ponad 90% inwestycji prowadzonych przez powiat dotyczy dróg i chodników. Reszta to szpital i oświata. Starosta poinformował o planach drogowych dotyczących gminy Kowalewo Pomorskie.

Wspólnie z samorządem gminy Kowalewo Pomorskie budujemy chodnik w Borównie i w Sierakowie, zakończyliśmy modernizację drogi Chełmonie- Bielsk i przygotowujemy się do dofinansowania modernizacji drogi wojewódzkiej Kowalewo- Golub. Samorząd powiatu złożył również wniosek o dofinansowanie drogi Chełmonie- Lipienica- Szewa. Mamy ponad 250 dróg powiatowych. Systematycznie oceniamy ich stan i je modernizujemy. Nie wszystkich, szczególnie w Kowalewie zadawala tempo prac, ale w tej gminie są spore zaległości do nadrobienia. Jesteśmy bardzo ograniczeni środkami finansowymi, ale korzystamy z każdej okazji ich pozyskania- podkreślali w swoich wystąpieniach radni powiatowi.

Na zakończenie Burmistrz Miasta i Przewodniczący Rady przekazali uczestnikom sesji i ich rodzinom świąteczne życzenia.

 xviii_sesja_rady_28_11_16_02.jpg
 xviii_sesja_rady_28_11_16_03.jpg
 xviii_sesja_rady_28_11_16_04.jpg
 xviii_sesja_rady_28_11_16_05.jpg
 xviii_sesja_rady_28_11_16_06.jpg
 xviii_sesja_rady_28_11_16_08.jpg
xviii_sesja_rady_28_11_16_07.jpg
 xviii_sesja_rady_28_11_16_09.jpg
 xviii_sesja_rady_28_11_16_01.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!